Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A. Ferhan Oğuzkan’ın “Türk Edebiyatı Tarihi (Tanzimata Kadar)” Adlı Eserinin İncelenmesi

DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI, no.14, pp.95-102, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Use of Bibliotherapy Technique in Turkish Lessons: A Case Study

2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, 9 - 10 October 2020, pp.69-70

Çocuklar için sadeleştirilmiş klasik eserlerde toplumsal cinsiyet: Çalıkuşu örneği

Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Konferansı, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2018

Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce ileri seviye ders kitaplarında metne dayalı kelime öğretimi

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2017

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Becerileri

IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012, pp.2032-2041

Functions of the Case Category Suffixes Through Advertising Texts By Teaching Turkish As a Foreign Language

2nd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 4 - 06 May 2012