Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Progressive Damage Analyses of Masonry Buildings by Dynamic Analyses

INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Monitoring the dynamic properties of a nine-story reinforced concrete building during its demolition

STRUCTURAL CONTROL & HEALTH MONITORING, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Seismic Performance of Traditional Stone Masonry Dwellings under Canakkale Seismic Sequences

JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES, cilt.32, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Laboratory Tests and Vibration Surveys for the Mechanical Properties of Infill Walls

JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES, cilt.32, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

MODAL TESTING OF AN ISOLATED OVERPASS BRIDGE IN ITS CONSTRUCTION STAGES

BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING, cilt.13, ss.67-76, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Ambient and forced vibration testing with numerical identification for RC buildings

EARTHQUAKES AND STRUCTURES, cilt.11, ss.809-822, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Frequency variation in construction stages and model validation for steel buildings

STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, cilt.22, ss.647-662, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of mechanical properties of masonry in historic buildings

GRADEVINAR, cilt.67, ss.461-469, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Seismic evaluation and structural control of the historical Beylerbeyi Palace

STRUCTURAL CONTROL & HEALTH MONITORING, cilt.22, ss.347-364, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

TIMBER-FRAMED BUILDINGS AND STRUCTURAL RESTORATION OF A HISTORIC TIMBER PAVILION IN TURKEY

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE, cilt.7, ss.403-415, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Experimental and numerical modal analyses of a historical masonry palace

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.25, ss.81-91, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Innovative Technologies for the Protection of Historical Structures against Earthquakes

ICONARP INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND PLANNING, cilt.3, ss.12-24, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Assessment of a Steel-based Solution for the Refurbishment of a Historical Palace

Steel Structures, Design and Research, ss.169-175, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Damage Assessment and Mortar Identification in Beylerbeyi Palace

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, no.2, ss.211-226, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Use of AVS to Determine the Dynamic Modes of an Overpass Bridge in Istanbul

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 Eylül 2018, cilt.1, no.1, ss.1-6

Çelik Binalarda Modal Özelliklerin Değişiminin Yapım Süresince İzlenmesi

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Türkiye, 11 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.10-18

Betonarme Bir Yapıda Çevresel Ve Kuvvet Etkisinde Titreşim Analizleri

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Türkiye, 11 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.1-10

Dynamic Testing in Reinforced Concrete Buildings

International Conference in Civil Engineering, Hanoi, Vietnam, 08 Mayıs 2017, ss.1-6

Performance Comparison of Two Retrofit Shear Wall Forms, Complete and Partial Fill of RC Frame Gaps

ACE2016, Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 21 Eylül 2016, cilt.1, no.1, ss.1-9

Mechanical Properties of the Partition Walls in Typical Residential Buildings Located in Istanbul

ACE2016, Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 21 Eylül 2016, cilt.1, no.1, ss.1-11

Operational Modal Analysis to Confirm the Numerical Model of a Reinforced Concrete Building

6th Annual International Conference on Civil Engineering, Atina, Yunanistan, 20 Haziran 2016, ss.1-10

Betonarme bir yapıda bölme duvarların etkilerinin incelenmesi

3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, İzmir, Türkiye, 14 Ekim 2015, cilt.1, no.1, ss.1-10

Proposal of Base Isolation for the Earthquake Safety of a Historical Masonry Palace

The Third Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Structures, Antalya, Türkiye, 07 Eylül 2015, cilt.1, no.1, ss.1-8

The Importance of the Validation of Numerical Models with the Experimental Modal Analysis

International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 20 Mayıs 2015, cilt.1, no.1, ss.1488-1495

Innovative Technologies For The Protection Of Historical Structures Against Earthquakes

International Congress of Architecture, Innovatıve Approaches in Archıtecture and Plannıng, Konya, Türkiye, 20 Kasım 2014, cilt.2, no.1, ss.459-470

Characterization of Mortar in Historical Beylerbeyi Palace

International Conference on Conservation of Stone and Earthen Architectural Heritage, Kongju, Güney Kore, 20 Mayıs 2014, cilt.1, no.1, ss.172-178

Türkiye Ahşap Yapı Medeniyeti ve Tarihi Ahşap Yapıların Korunması

Uluslararası Medeniyet Kongresi, Medeniyetlerin dünü, bugünü ve yarını, İstanbul, Türkiye, 17 Ocak 2014, ss.1-12

Osmanlı Medeniyetinde Su Yapıları (İstanbul Örneği)

Uluslararası Medeniyet Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 Ocak 2014, ss.1

İstanbul’un Kültürel Mirası ve Maruz Kaldığı Tehlikeler

XVII. Ortaçağ-Türk Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Ekim 2013, ss.1-13

Tarihi Yığma Binalara Uygulanan Yapısal Restorasyonların Bina Dinamik Özelliklerine Etkileri

2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Türkiye, 01 Eylül 2013, ss.1-12

Historical Aqueducts Of Istanbul And Dynamic Analysis Of Paşa Kemeri Aqueduct

SE-50EEE, International Conference on Earthquake Engineering, Skopye, Makedonya, 29 Mayıs 2013, ss.1

Comparison of the Turkish Earthquake Code Methodology for the Assessment of Existing Masonry Buildings to Fema-356 Methodology

SE-50EEE, International Conference on Earthquake Engineering, Makedonya, 01 Mayıs 2013, ss.176

Assessment of Historical Masonry Buildings in Istanbul

10th International Cpngress on Advances in Civil Engineering, Türkiye, 01 Kasım 2012, cilt.1, no.1

Nonlinear Pushover Analysis of a Historical Masonry Structure

9th International Congress on Advances in Civil Engineering, Türkiye, 01 Eylül 2010

Assessment of a Steel-Used Solution for the Rehabilitation of a Historical Palace

International Symposium, Steel Structures: Culture & Sustainability, Türkiye, 01 Eylül 2010, ss.273-282

Comparison of Different Retrofit Strategies by Performance Based Design Procedure

1st International Structural Specialty Conference, Calgary, Alberta, Canada, 2006., Kanada, 01 Mayıs 2006

Nonlinear Response Analysis of Different Retrofit Strategies

Improvement of Buildings’ Structural Quality by New Technologies, Avusturya, 01 Ocak 2005, ss.165-174

Kitap & Kitap Bölümleri