Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Robust object tracking via integration of particle filtering with deep detection

DIGITAL SIGNAL PROCESSING, cilt.87, ss.112-124, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Object tracking by deep object detectors and particle filtering

Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları, İzmir, Türkiye, 02 Mayıs 2018, ss.1-4

ROBUST OBJECT TRACKING BY INTERLEAVING VARIABLE RATE COLOR PARTICLE FILTERING AND DEEP LEARNING

IEEE International Conference on Image Processing, Beijing, Çin, 17 Eylül 2017, ss.3665-3669

Video action classification by deep learning

Signal Processing and Communications Applications Conference, Antalya, Türkiye, 15 Mayıs 2017, ss.1-4

Head rotation classification using dense motion estimation and particle filter tracking

International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Türkiye, 26 Kasım 2015, ss.197-201

Integration of motion and localization features for head movement classification

Signal Processing and Communications Applications Conference, Malatya, Türkiye, 16 Mayıs 2015, ss.1586-1589