Education Information

Education Information

 • 2001 - 2006 Doctorate

  Gazi University, Instıtute Of Health Scıences, Department Of Physıology, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  İntrahipokampal Beta Amiloid (1-42) Uygulamasının Öğrenme ve Bellek Fonksiyonları Üzerine Etkisi: NO/NOS Sistemi ve Mikroglial Aktivasyon ile İlişkisi

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Bilimler

 • 1998 Postgraduate

  Nitrik Oksit Sentaz İnhibisyonunun ve Eksitasyonunun Sıçanlarda Beyin Nitrik Oksit Düzeyleri ve Spasiyal Öğrenme Üzerindeki Etkileri

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Bilimler