Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Batı'da Karşılaştırmalı Eğitim Araştırmalarının Gelişimi

Kastamonu Education Journal, cilt.26, sa.4, ss.1167-1177, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

An Analysis on School Psychological Counselors Dealing With Difference in Multicultural Contexts

International Journal of Progressive Education, cilt.14, sa.3, ss.93-112, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Araştırma ve Uygulama Merkezleri Üzerine Bir İnceleme

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.627-643, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Attachment Need and Fear of Loneliness in Close Relationships

2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Liepaja, Letonya, 21 - 23 Temmuz 2016, ss.559-571 identifier