Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Okul Yapısının Tasarımı ve Estetiği: Ulusal ve Uluslararası Perspektifte İçerik Analizi

Hacettepe University Journal of Education, vol.36, no.2, pp.406-429, 2019 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

The Development of Comparative Education Research in the West

Kastamonu Education Journal, vol.26, no.4, pp.1167-1177, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

An Analysis on School Psychological Counselors Dealing With Difference in Multicultural Contexts

International Journal of Progressive Education, vol.14, no.3, pp.93-112, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türkiye’deki Araştırma ve Uygulama Merkezleri Üzerine Bir İnceleme

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.7, no.3, pp.627-643, 2017 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Development of Organizational Agility Scale in Higher Education: A Validity and Reliability Study

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL , Sakarya, Turkey, 16 - 18 July 2020, pp.29 Sustainable Development

Okul Yapısının Tasarımı ve Estetiği: Ulusal ve Uluslararası Perspektifte İçerik Analizi

Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı, İstanbul, Turkey, 27 - 28 June 2019, pp.102-103

THE 3 INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION STUDIES CONFERENCE, Kayseri, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.58-59

Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 20 May 2017, pp.43-44 Sustainable Development

Öğretmen Özerkliğinin Algılanan Sınırları

Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.531-532

Attachment Need and Fear of Loneliness in Close Relationships

2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Liepaja, Latvia, 21 - 23 July 2016, pp.559-571 Sustainable Development identifier

Books & Book Chapters

in: , Doç. Dr. İ. Hakan Karataş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.99-110, 2020 Sustainable Development

in: , İ. Hakan KARATAŞ,Ezgi DEDE, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.3-28, 2020

in: , İ. Hakan KARATAŞ,Ezgi DEDE, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.233-254, 2020

in: , Prof. Dr. Münevver ÇETİN, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.60-80, 2018

Jean Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı

in: , Özgül Polat, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-460, 2017

Öğretmen Liderliği

in: Güncel Liderlik Kuramları, Prof. Dr. Münevver ÇETİN, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.63-86, 2017

in: , Prof. Dr. Ayşen BAKİOĞLU, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.51-68, 2011