Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sinop Balatlar Kilise Kazı Çalışmaları ve Sonuçları: 2010-2015

Uluslararası XIX. Ortaçağ ve Türk önemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 21 Ekim 2015, ss.1

Smyrna Agora Kazılarından Erken Bizans Dönemine Ait Hacı Mataraları

Uluslararası XVIII. Ortaçağ veTürk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 22 Ekim 2014, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar