Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bizans İmparatorluk Sisteminin İdeal Hizmetkârları: Hadımlar

Uluslararası XXII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 October 2018, pp.1

Smyrna Agora Kazılarından Erken Bizans Dönemine Ait Hacı Mataraları

Uluslararası XVIII. Ortaçağ veTürk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Aydın, Turkey, 22 - 25 October 2014, vol.1, pp.399-435

“Sinop Balatlar Kilisesi Yapı Topluluğu Kazısı: Geç Osmanlı Dönemi Takıları”,

Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu (Arkeo-Metalurji, Arkeo-jeoloji, Arkeo-Gemoloji), Isparta, Turkey, 10 - 13 May 2017, pp.1-2 Creative Commons License

Sinop Balatlar Kilise Kazı Çalışmaları ve Sonuçları: 2010-2015

Uluslararası XIX. Ortaçağ ve Türk önemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Manisa, Turkey, 21 October 2015, pp.1

Sinop Balatlar Kilise Kazısının 2012 ve 2013 Yılı Çalışmaları

Uluslararası XVII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu , İstanbul, Turkey, 22 - 26 October 2013, pp.1

Books & Book Chapters

Kutsal Antlaşma: Sünnetin Bizans Tasvir Sanatına Yansıyış Şekli

in: Ülker Ardıçoğlu'na Armağan Müzeciliğe ve Kültüre Adanmış Bir Ömür: Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Tarih Yazıları , Ozan Hetto, Editor, KİTABEVİ, İstanbul, pp.143-162, 2022

"Bakmak" ile "Görmek" Terimlerinin Gizeminde Yer alan Bir Bilmece: Monreale Katedrali Örneğinde Kenevirin ( Cannabis Sativa) Bizans Kültür-Sanat Bütünlüğündeki Yeri ve Önemine Dair Küçük bir Deneme

in: Ülker Ardıçoğlu'na Armağan Müzeciliğe ve Kültüre Adanmış Bir Ömür: Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Tarih Yazıları , Ozan Hetto, Editor, KİTABEVİ, İstanbul, pp.419-444, 2022

Other Publications