Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dokumentı Po İstorii Rossii v Osmanskih Arhiva

Vestnik Vostoçnogo İnstituta Acta Institutionis Orientalis, no.1, ss.11-10, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On sekizinci Yüzyılın İkinci Yarısında Kırım’da Gayrimüslimler

OSMANLI ARAŞTIRMALARI, cilt.33, ss.237-267, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kırım Kadı Sicilleri

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.131-176, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Life of Köprülüzade Fazıl Mustafa Pasha and His Reforms (1637-1691)

OSMANLI ARAŞTIRMALARI, cilt.20, ss.165-221, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İstanbul’da Tütüncü Esnafı

Tarih İçinde İstanbul Uluslar arası Sempozyumu, Türkiye, 01 Nisan 2011, ss.405-0

XVIII. Yüzyılda Hanlık Başkenti Bahçesaray

Uluslararası II. Türkoloji Kongresi Bildirileri, (Mejdinnarodnıy Simpozium Dokladı), Ukrayna, 01 Eylül 2009, ss.118-138

Yıllık Muhasebe Bilançolarına Göre Üsküdar Selimiye Vakfı

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V, Türkiye, 01 Eylül 2008, ss.227-0

Kitap & Kitap Bölümleri

Osmanlı Tarih Sözlüğü

Gökkubbe Yayınevi, İstanbul, 2010

Thesprotia Expedition I Towards a Regional History

Tsamouria- Nineteenth Century Otoman Thesprotia, Björn Forsen, Editör, Finnish Institute At Athens, Helsinki, ss.245-273, 2009

Tuz Kitabı

Salinas and Salt in Greek Lands During The Ottoman Period, Emine Gürsoy Naskali, Mesut Şen, Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.248-257, 2004

Ayakkabı Kitabı

Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimlerin Giyim Kuşamlarını Düzenleyen Kanunlar, Emine Gürsoy Naskali, Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.201-208, 2003

Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi Araştırma Projeleri Dizisi 6/2001

Ege Adalarının Egemenlik Tarihçesi, Cevdet Küçük, Editör, Dışişleri Bakanlığı, Ankara, ss.1-350, 2001

Osmanlılar

Tütünün Dünyaya Yayılışı ve Osmanlı İmparatorluğu’na Girişi, Hasan Celal Güzel,Kemal Çiçek, Salim Koca, Editör, Yeni Türkiye, Ankara, ss.584-591, 1999