Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1996 - 2005
  Doktora

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, Türkiye

 • 1993 - 1996
  Yüksek Lisans

  Bilkent Üniversitesi, İnsani Ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bilim Dalı, Türkiye

 • 1988 - 1993
  Lisans

  Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2005
  Doktora

  Osmanlı İmparatorluğunda Tütün: Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Tahlili (1600-1883)

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı

 • 1996
  Yüksek Lisans

  The Life of Köprülü Fazıl Mustafa Paşa and His Grandvizierate

  Bilkent Üniversitesi, İnsani Ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü
  İngilizce

 • B2 Orta Üstü
  Rusça