Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2010
  Tarih içinde İstanbul Uluslar arası Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010
  II. İktisat Tarihi Sempozyumu

  Katılımcı

  Elazığ, Türkiye

 • 2010
  Tarihte Karaylar Sempozyumu

  Katılımcı

  Bilecik, Türkiye

 • 2009
  Türk Tarihinde Ahilik ve Esnaf Birlikler Konferansı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2008
  15. Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Uluslararası Sempozyumu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2008
  Kırım Tatarlarının Dünü bugünü ve yarını uluslar arası sempozyumu

  Katılımcı

  Simpherepol, Ukrayna

 • 2008
  Das frühneuzeitliche Krimhanat (16-18 Jahrhundert) zwishen Orient und Okzident

  Katılımcı

  Münih, Almanya

 • 2007
  IV. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007
  Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2006
  IV. Uluslar Arası Üsküdar Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2006
  Uluslararası Türk Kültüründe Av ve Avcılık Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2006
  XV. Türk Tarih Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye