Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Semantic fields of visual verbs and considering is seeing conceptual metaphor

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.30, pp.418-434, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Türkçede Hayvan Adlarının Metaforik Kullanımları

Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online), no.8, pp.273-294, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Derleme Sözlüğünde Hakaret, Aşağılama ve Küçük Görme İçin Kullanılan Sözcük veya İfadeler

Medeniyet Kültürel Araştırmalar Belleteni, vol.1, no.1, pp.89-97, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Medya Dilinde Anlık Sözcükler: Twitter Örneği

Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.23, pp.233-249, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

TDK TÜRKÇE SÖZLÜK’TE YETERLİK FİİLLERİNİN MADDE BAŞI OLARAK SEÇİLMESİ ÜZERİNE

SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi, The Journal of Social Science, no.32, pp.616-624, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

17. YÜZYILDA GÖR- FİİLİNİN ÇOKANLAMLILIĞI ÜZERİNE

XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 23 October 2020

Sosyal Medya Dilinde Anlık Oluşumlar: Twitter Örneği

İ.U. Edebiyat Fakültesi II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi CONGIST'19, İstanbul, Turkey, 1 - 02 September 2019, pp.55-56

"Ben Bilirimcilik" Sözcüğü Üzerine Düşünceler

II. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat, Çeviri] Sempozyumu, Kırklareli, Turkey, 12 - 13 April 2019

TDK Türkçe Sözlük’te Yeterlik Fiillerinin Madde Başı Olarak Seçilmesi Üzerine

IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.233

Sözlüklerde Tanım: TDK Türkçe Sözlük Örneği

Uluslararası Genç Türkologlar Dil Sempozyumu ve Biz Aynı Hikâyenin Çocuklarıyız, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 31 August - 04 September 2017

Eski Anadolu Türkçesinde Bir Dilbilgiselleşme Örneği: Temel Fiil+ Zarf-Fiil Eki+ Gör- Yapısı

18. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı, Adana, Turkey, 24 - 26 February 2017

The Reflections of Mental Processes in Language: Verbs of Perception

The European Conference on Language Learning 2015, Brighton, United Kingdom, 01 July 2015, pp.189-198

Şehîdî ve Mevlidi

XI. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 November 2014, vol.1, pp.301-320