Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Education Sciences, Social Sciences and Turkish Education

 • 2011 - 2017 Research Assistant

  Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi

 • 2013 - 2015 Instructor

  Mogolistan Milli Üniversitesi, Bilimler Fakültesi, Asya Araştırmaları Bölümü

 • 2010 - 2011 Research Assistant

  Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Head of Department

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Education Sciences, Social Sciences and Turkish Education

 • 2019 - Continues Erasmus Coordinator

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Education Sciences, Social Sciences and Turkish Education

 • 2019 - Continues Mevlana Exchange Program Coordinator

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Education Sciences, Social Sciences and Turkish Education

 • 2019 - Continues Farabi Coordinator

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Education Sciences, Social Sciences and Turkish Education

 • 2020 - 2020 Deputy Head of Department

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Education Sciences, Social Sciences and Turkish Education

 • 2020 - 2020 Head of Department

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Education Sciences, Social Sciences and Turkish Education

 • 2017 - 2018 Head of Department

  European University Of Lefke, Dr. Fazıl Küçük Faculty Of Educatıon, Department Of Socıal Scıences And Turkısh Language Teachıng

Courses

 • Undergraduate Kelime Öğretimi

 • Undergraduate Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

 • Undergraduate Türk Dil Bilgisi 3

 • Undergraduate Türk Dil Bilgisi 1

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 • Postgraduate Türk Dili Tarihi Ekseninde Türkçe Öğretimi

 • Undergraduate Dilbilimi