Dr.Öğr.Üyesi

FATİH YİĞİT


Siyasal Bilgiler Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe Finansman Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2010 - 2015

2010 - 2015

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

2007 - 2010

2007 - 2010

Yüksek Lisans

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

2001 - 2006

2001 - 2006

Lisans

Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme (İngilizce), Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

Finansal krizlerin şirket sermaye yapıları üzerindeki etkileri

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans

2010

2010

Yüksek Lisans

Bütçesel katılım ile iş tatmini arasındaki ilişkide rol belirsizliğinin ara değişken etkisi

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Araştırma Alanları

Finansman

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

2015 - 2016

2015 - 2016

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

2012 - 2015

2012 - 2015

Araştırma Görevlisi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

2013 - 2014

2013 - 2014

Araştırma Görevlisi

University Of Hull, Business School, Finance

2009 - 2012

2009 - 2012

Araştırma Görevlisi

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Fakültesi, İşletme

2010 - 2010

2010 - 2010

Araştırma Görevlisi

Simon Fraser University, Beedie School Of Businss, Accounting And Finance

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Factors affecting leverage during a financial crisis: Evidence from Turkey

Jermias J., Yigit F.

Borsa Istanbul Review, cilt.19, ss.171-185, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Hı̇sse senedı̇ pı̇yasaları arasında oynaklık yayılımı etkı̇sı̇ üzerı̇ne bı̇r ı̇nceleme: Çı̇n, Rusya ve Türkı̇ye örneğı̇

Yiğit F. , Atgür M.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.18, sa.4, ss.249-264, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Avrupa’daki hava yolu pay senetlerinin Covid-19 pandemisine tepkisi: Olay çalışması metodolojisi

Yiğit F. , Canöz İ.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, sa.39, ss.1309-1329, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2020

2020

Zıtlık stratejisi veya göreceli güç stratejisi: 2010’lu yıllarda Türkiye hisse senedi piyasasından bir kanıt

Yiğit F.

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.593-605, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Nakit tutma oranının finansal ve kurumsal belirleyicileri: Borsa İstanbul üzerine bir inceleme

Yiğit F.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.34, sa.3, ss.1127-1151, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Efficiency of the major Borsa Istanbul indexes: An empirical investigation about the interaction between corporate governance and equity prices through a market model approach

Yiğit F. , Muzır E.

Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.237-245, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Finansal krizlerin şirket sermaye yapıları üzerindeki etkileri: Türkiye örneği

Yiğit F.

Maliye Finans Yazıları, cilt.108, ss.189-222, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Impacts of the global economic crisis on economic structure: An example of Turkey’s economy

Gün M., Yiğit F.

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.149-159, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Does exchange rate volatility really influence foreign trade? Evidence from Turkey

TATLIYER M., YİĞİT F.

International Journal of Economics and Finance, cilt.8, sa.2, ss.33-38, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Budgetary participation in Turkey: The effects of information asymmetry, goal commitment, and role ambiguity on job satisfaction and performance

Jermias J., Yigit F.

Journal of International Accounting Research, cilt.12, ss.29-54, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

The non-linear relationship between volatility and sovereign credit risk: Evidence from emerging countries

Yiğit F. , Aliyev F.

Istanbul Finance Congress, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2020, ss.106-107

2020

2020

The impact of the Covid-19 pandemic on airline stocks in Europe: An event study methodology

Yiğit F. , Canöz İ.

IV. International KAaoru Ishikawa Congress, New Delhi, Hindistan, 14 Ekim 2020, ss.14 Creative Commons License

2016

2016

Factors affecting leverage during financial crisis: Evidence from Turkey

YİĞİT F. , JERMIAS J.

39th European Accounting Association Annual Congress, Maastricht, Hollanda, 11 Mayıs 2016, ss.50

2015

2015

Macroeconomic facts for Telecom Industry in MINT Countries

ÇOBAN A., YİĞİT F. , Kalkavan H., KIZIL C. , Şeker Ş. E.

3rd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM, Roma, İtalya, 26 Kasım 2015, ss.156-164

2012

2012

Twin Deficits Phenomenon and Deficits' Bidirectional Correlation Case in Turkish Economy

YİĞİT F. , ALİYEV F.

International Finance Banking and Insurance Congress, Antalya, Türkiye, 01 Nisan 2012, ss.27-28

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

The Role of Market Risk in Innovative Working Behaviour of Companies: A Comparative Analysis Between Turkey and Mexico Using Multivariate GARCH Methodology

Yiğit F. , Atgür M.

Strategic Outlook for Innovative Work Behaviours, Hasan Dincer,Serhat Yüksel, Editör, Springer, London/Berlin , Zug, ss.377-391, 2020

2018

2018

Bankruptcy: An examination of different approaches

Yiğit F.

Global Approaches in Financial Economics, Banking, and Finance, Hasan Dincer,Umit Hacioglu,Serhat Yüksel, Editör, Springer, London/Berlin , Zug, ss.293-308, 2018

2016

2016

Sermaye Yapısı ve Sermaye Yapısı Teorileri

YİĞİT F.

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2016

Ansiklopedide Bölümler

2015

2015

The SAGE Encyclopedia of Economics and Society

YİĞİT F.

Sage Publications, ss.176-179, 2015


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2012

2012

10th International Conference on Knowledge, Economy and Management

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2012

2012

Conference on the Role of Sukuk in Development

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2012

2012

International Finance Banking and Insurance Congress

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2012

2012

International Finance Banking and Insurance Congress

Oturum Başkanı

Antalya-Türkiye

2011

2011

Anadolu International Conference in Economics II

Katılımcı

Eskişehir-Türkiye

2011

2011

2nd Early Career Academics' Research Development Program

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2010

2010

7. Uluslararası Muhasebe Konferansı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Burslar

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Bursu

TÜBİTAK

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Yurtdışı Araştırma Bursu

YÖK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 3

h-indeksi (WOS): 1