Asst. Prof.FATİH YAMAN


Faculty of Health Sciences , Social Services

Sosyal Hizmet


Research Areas: Sociology, Applied Sociology

Metrics

Publication

27

Project

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2015 - 2019

2015 - 2019

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Communication, Journalism, Turkey

2009 - 2016

2009 - 2016

Undergraduate

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Sosyoloji, Turkey

2008 - 2015

2008 - 2015

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Felsefe Ve Din Bilimleri/Din Sosyolojisi, Turkey

2004 - 2008

2004 - 2008

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Felsefe ve Din Bilimleri , Turkey

2000 - 2004

2000 - 2004

Undergraduate

Ondokuz Mayis University, Faculty Of Theology, İlahiyat, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

Sivil Toplum Bağlamında Avrupa'da İslam ve Müslüman Kimliği:Almanya Örneği

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/Din Sosyolojisi

2008

2008

Postgraduate

Mormonlar ve Amerikan Toplumsal Yapısı

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Felsefe Ve Din Bilimleri/Din Sosyolojisi

Foreign Languages

A2 Elementary

A2 Elementary

German

B1 Intermediate

B1 Intermediate

Arabic

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Sociology, Applied Sociology

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Health Sciences , Social Services

2013 - 2018

2013 - 2018

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty Of Theology

2008 - 2013

2008 - 2013

Research Assistant

Istanbul University, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Vice Dean

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Health Sciences , Social Services

2019 - Continues

2019 - Continues

Deputy Head of Department

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Health Sciences , Social Services

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Applied Social Work I

Undergraduate

Undergraduate

Social Change

Undergraduate

Undergraduate

Sociology of Migration

Undergraduate

Undergraduate

Public Relations and Communication in Healthcare Organizations

Undergraduate

Undergraduate

Final Project I

Undergraduate

Undergraduate

Human Rights ad Social Work

Undergraduate

Undergraduate

Social Issues

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Sociology

Undergraduate

Undergraduate

Social Work with Immigrants and Refugees

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Sociology

Undergraduate

Undergraduate

Sociology

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Sociology

Undergraduate

Undergraduate

Basic Communication Skills

Undergraduate

Undergraduate

Sociology of Migration

Undergraduate

Undergraduate

Social Problems

Undergraduate

Undergraduate

Sosyoloji

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Philosophy

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Sociology

Articles Published in Other Journals

2022

2022

The Perception of Belonging and Marginalization Scale of Euro-Turks: Validity and Reliability Study

Yaman F.

İçtimaiyat (Online), vol.6, no.Göç ve Mültecilik Özel Sayısı, pp.213-228, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2022

2022

A STUDY ON THE FUNCTIONALITY OF FORENSIC INTERVIEW ROOMS: BURSA COURTHOUSE

Yaman F., Vatansever Ş.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.31, pp.186-204, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2022

2022

Examining Secularization through the Modernization of Turkey

Yaman F.

Tarih Okulu Dergisi, vol.15, no.57, pp.1315-1338, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2022

2022

Symbolic Narration of Social Disintegration in the Gypsy/Roma Society: “Ağır Roman” as a Literary and Cinematic Work

Yaman F.

Social Sciences Studies Journal, vol.8, no.96, pp.1068-1073, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2020

2020

Zorunlu Bir Yapılandırma İhtiyacı: Devlet ve Dini Cemaatler İlişkisi

Yaman F.

TURAN-SAM, vol.12, no.45, pp.209-214, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Syrian Refugees at the Crossroads of Integration and Alienation

Yaman F.

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.91-109, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2016

2016

A Study on the Reasons for Pro-violence Radicalism in Islamic Societies

Yaman F.

MİLEL VE NİHAL İNANÇ, KÜLTÜR VE MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.13, no.2, pp.32-61, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

The limits to fictive kinship between the migrant care worker and the mother: Negotiating emotions in child care

Kınıkoğlu C. N. , Sadıkoğlu Z. Z. , Yaman F.

British Sociological Association Emotions Study Group 2022 Symposium: Emotions & Social Change, Edinburgh, England, 28 - 29 June 2022, pp.6-7 Sustainable Development

2022

2022

Özgürlüğü Sınırla Kurmak: Toplumsal Kimliğin Dönüşümünde Sınırların Belirleyiciliği

Yaman F.

Özgürlük Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 13 - 14 May 2022, pp.21-22 Sustainable Development

2022

2022

Göçmen Bakıcılar ve Anneler Arasındaki Müzakere Alanı: Çocuk Bakımı

Yaman F., Kınıkoğlu C. N. , Sadıkoğlu Z. Z.

VI. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2022, pp.22-23 Sustainable Development

2022

2022

Uyum Politikalarına Eleştirel Bakış: Türkiye'de Nitelikli Göçmen İş Gücü

Yaman F.

Göç Sanat ve Kültürel Çeşitlilik Çalıştayı , İstanbul, Turkey, 11 May 2022, pp.20-21 Sustainable Development

2019

2019

Sivil Toplumun Ortadoğu’ya Bakan Yüzü: Suriye’de Hizmet Veren STK’lara Yönelik Bir Değerlendirme

Yaman F.

2nd International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 18 June - 19 July 2019, pp.82

2019

2019

Suriyeli Sığınmacı Çocukların Entegrasyonuna Yönelik Kurumsal Bir Modelleme Girişimi: Reyhanlı Eğitim Köyü

Yaman F.

2nd International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 18 June - 19 July 2019, pp.84

2019

2019

Aynı Mahallede Nefessiz Kalmak: Tartışılamayan Tarihselcilik

YAMAN F.

USBIK 2019 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Turkey, 30 January 2019, pp.261

2019

2019

Göçün Kavramlarını Çözümlemek: Türkiye'deki Suriyelilerin Tanımlanma Problemi

YAMAN F.

USBIK 2019 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Turkey, 30 January 2019, pp.258

2017

2017

Mültecilik ve Entegrasyon Ekseninde Kimliğin Yeniden İnşası

YAMAN F.

III. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi, İstanbul, Turkey, 07 March 2017, pp.43-44 Sustainable Development

2016

2016

Avrupa Müslümanlarının Sivil Toplum Merkezli Çözüm Arayışları

YAMAN F.

Günümüz İslam Dünyası'nda Meseleler ve Çözüm Yolları, İstanbul, Turkey, 10 October 2016, pp.721-753

2012

2012

A Study of Social Influence and Conformity among Turkish Students Studying in the UK

YAMAN F.

Turkish Migration in Europe: Projecting the Next 50 Years, London, United Kingdom, 07 December 2012, pp.56

Books & Book Chapters

2021

2021

Diyabette Sosyal Haklar

Yaman F.

in: Sağlık Bilimleri İçin Diyabet, Oğuz Aytekin,Keskinler Miraç Vural,Dincer Berna, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.429-433, 2021

2020

2020

Sabahaddin Zaim ve Sivil Toplum

Yaman F.

in: İnsan Toplum ve İktisat, Faruk Taşçı, Editor, İktisat, İstanbul, pp.135-158, 2020

2020

2020

Euro-Türkler ve Kimlik Tartışmalarına Sivil Toplum Perspektifinden Bakmak

Yaman F.

in: Göç ve Din Üzerine, Yakup Çoştu, Editor, Transnational Press London, London, pp.73-102, 2020 Sustainable Development

2019

2019

Göç ve Toplum

Yaman F.

Ketebe, İstanbul, 2019 Sustainable Development

2019

2019

Türkiye'de Muhafazakar Televizyon Yayıncılığının Doğuşu ve Dönüşümü

Yaman F.

in: "Bir Başka Hayata Karşı" 1980 Sonrası İslamcı Dergilerde Meseleler, Kavramlar ve İsimler, Sunar L., Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul, pp.191-235, 2019

2018

2018

Helenik Uyanış ve Sarsılan Otorite: Rönesanstan İhtilale Modernliğin Serüveni

YAMAN F.

in: İslam ve Modernlik, Tekin M., Editor, Rağbet, İstanbul, pp.13-46, 2018

2017

2017

Avrupa'da İslam ve Sivil Toplum

YAMAN F.

Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2017

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

İnsan ve Toplum

Committee MemberCongress and Symposium Activities

01 March 2017 - 01 March 2017

01 March 2017 - 01 March 2017

3rd International Gender Justice Congress

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2016 - 01 October 2016

01 October 2016 - 01 October 2016

Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2013 - 01 April 2013

01 April 2013 - 01 April 2013

Migration, Islam and Multiculturality in Europe

Attendee

Ankara-Turkey

01 December 2012 - 01 December 2012

01 December 2012 - 01 December 2012

International Conference on Turkish Migration in Europe: Projecting the Next 50 Years

Attendee

London-United Kingdom

Jury Memberships

June-2022

June 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

June-2022

June 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

May-2022

May 2022

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

February-2021

February 2021

Committee Of Expert

Committee Of Expert - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

February-2021

February 2021

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

February-2021

February 2021

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

July-2019

July 2019

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

June-2019

June 2019

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

July-2018

July 2018

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

June-2018

June 2018

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

Visual Activities

2022 - 2022

2022 - 2022

TRT TURK/REHBER PROGRAMI: Misafirlikten Yerliliğe Almanya'ya Göçün 60 Yılı

TV / Radio Training Program in Corporate Studios

Yaman F.

2021 - 2021

2021 - 2021

Suriyeliler ve Entegrasyon Meselemiz

Radio Program

Yaman F.

2021 - 2021

2021 - 2021

Göç ve Toplum İlişkisi

Radio Program

Yaman F.