Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Cari Açık Tartışmaları Bağlamında Türkiye'de Vergi Reformu

Akademik Hassasiyetler, vol.4, no.7, pp.23-38, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye'de Yerel Yönetim Reformları Üzerine: Ekonomik Bir Yaklaşım

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.16, pp.21-37, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Çevre Temizlik Vergisi ve Vergilerin Kanuniliği Üzerine Bir Değerlendirme

Mali Pusula, vol.25, pp.102-108, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Atık Su Bedeli – Çevre Temizlik Vergisi İlişkisi Üzerine

Belediye Dünyası, vol.6, no.2, pp.5-11, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

Servet Vergilemesinde Konu - Tarife - Etkinlik İlişkisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.6, pp.213-229, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiyede Sermaye Birikimi Oluşturma Çabaları ve Vergi Sisteminin Rolü Dönemsel Bir Analiz (1923-1929)

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.215-232, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Vergi Sisteminin Bütünselliği ve Artan Oranlılık

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.219-228, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Vergi Ziyaı Suç ve Cezasının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Başar Mevzuat, vol.53, pp.1-12, 2002 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Hollanda Gelir Vergisi ve Türk Gelir Vergisi ile Karşılaştırılması

Başar Mevzuat, vol.48, pp.1-8, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

STK İlişkileri: Vakıf ve Derneklere Vergi Muafiyeti Tanınması Üzerine Bir Değerlendirme

Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvesi, Eskişehir, Turkey, 11 May 2014, pp.487-492

Türkiye'de Vergi Adaleti Sorunu

21.Yüzyılda Türkiye'de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu, Yalova, Turkey, 06 March 2009, pp.201-208

Yeni Anayasa Tartışmaları Çerçevesinde Yerel Vergilendirme Yetkisinin Ekonomi Politiği

1.Ulusal Yerel Yönetimler, Sakarya, Turkey, 23 October 2008, pp.181-195

(S.Bilgin'le birlikte) Sigorta Kooperatiflerinin Vergilendirilmesi Üzerine Değerlendirmeler

21. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, Karabük, Turkey, 14 May 2015, pp.1-10

Books & Book Chapters

Yerel Yönetimlerin Gelir Yapılarının Değerlendirilmesi

in: Maliye: Seçme Yazılar, Çelik B., Saraçoğlu F. , Editor, Gazi Üniversitesi İibf Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi Yayını, Ankara, pp.143-173, 2003

Episodes in the Encyclopedia

Kamu Politikaları Ansiklopedisi

Nobel Akademik Yayıncılık, pp.365-368, 2016

Kamu Politikaları Ansiklopedisi

Nobel Akademik Yayıncılık, pp.203-205, 2016