Education Information

Education Information

 • 1998 - 2002 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Abd, Turkey

 • 1994 - 1997 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Maliye, Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Public Finance, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Gelir Yapılarının Etkinleştirilmesi

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Abd

 • 1997 Postgraduate

  1980 Sonrası Türkiye'de İç Borçların Gelişimi ve İç Borç Sorununa Yönelik Çözüm Önerilerinin Değerlendirilmesi

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Teorisi