Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Restorationist Counter-Enlightenment: Thomas M'Crie on the Concept of Civil Liberty

JOURNAL OF RELIGIOUS HISTORY, cilt.38, ss.476-498, 2014 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

""Kısalık Bilgeliğin Ruhudur": Ortaçağ Tarih Anlatılarında Kısalık Yöntemi"

TUHED, cilt.7, ss.618-631, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Lex Animata ve Lex Facit Regem Prensipleri Çerçevesinde 13. ve 14. Yüzyıllarda İngiliz Siyaset Düşüncesinin Krizi"

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.5, ss.45-59, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Geç Ortaçağ İngiliz Toplumunu Anlamak:Tarih Yazıcılığında Bastard Feudalism Kavramının Gelişimi"

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.32, ss.47-72, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

“THEY ARE WORSE THAN SARACENS WITH THEIR STRONG HAND AND THEIR ARM STRETCHED IN FIGHT": MULTIFACETED CONTEXT OF THE ALBIGENSIAN CRUSADE"

The Journal of International Social Research, cilt.10, no.1, ss.176-183, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Ortaçağ Avrupa Siyaset Düşüncesinde Süreklilik ve Özgünlük: John Fortescue’nün Siyaset ve Yönetim Anlayışının Tarihselliği"

Divan: Disiplinlerarası Araştırmalar Dergisi, no.2, ss.1-25, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap Değerlendirme: "Empire and Revolution" by Richard Bourke

Divan, cilt.21, no.1, ss.97-102, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Ortaçağ Avrupa Düşünce Tarihinde Gelenekçilik: Robert Grossetteste’nin Hexaëmeron Adlı Eserinde Teoloji, İlahi Aydınlanma ve Âlemin Ezeliliği"

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.167-83, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Johannes Fried,the Middle Ages"

DİVAN: DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR DERGİSİ, cilt.20, no.2, ss.148-151, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

" Eight Eurocentric Historians", James M. Blaut

İnsan ve Toplum, cilt.3, ss.372-376, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antikitenin Öğrettikleri: Yeni Çağ Avrupa Düşüncesinde Yeni Stoacılık

İNSAN VE TOPLUM, cilt.1, ss.25-44, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

"Oxford'da Geç Ortaçağ İngiliz Tarihi Çalışmalarının Yükselişi: K.B. McFarlane ve Tarihçiliği"

ISHE, Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 Mayıs 2018, ss.53

"Propaganda or the Narrative of the Events? Re-evaluating History of the Arrival as a Fifteenth Century Political Work"

III. International Afro-Eurasian Research Congress, İstanbul, Türkiye, 19 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.42

"Avrupa’da Profesyonel Bir Disiplin Olarak Ortaçağ Tarihçiliğinin Doğuşu", s.92-98.

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Muğla, Türkiye, 01 Eylül 2016, ss.92-98

"Avrupa İçi Bir Siyaset Meselesi Olarak Geç Ortaçağ İngiliz Kroniklerinde Haçlı Seferleri Anlatısı"III.Uluslararası Selçuklular ve Haçlılar Sempozyumu, Konya, 8-10 Nisan 2016

"Avrupa İçi Bir Siyaset Meselesi Olarak Geç Ortaçağ İngiliz Kroniklerinde Haçlı Seferleri Anlatısı"III.Uluslararası Selçuklular ve Haçlılar Sempozyumu, Konya, 8-10 Nisan 2016, Konya, Türkiye, 08 Nisan 2016, ss.1

"Geç Ortaçağ İngiltere’sinde Kitap Okuyucusu Olarak Kadınlar ve Şehir Hayatındaki Kültürel Tüketici Rolleri"

Geçmişten Günümüzze Şehir ve Kadın, Cilt I, Samsun, Türkiye, 01 Nisan 2016, cilt.1, ss.89-95

"Ömer Lütfi Barkan, Fernand Braudel ve Annales Okulu Tarihçiliğin İdeolojik Sınırları"

I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyumu, Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak, Basım Tarihi: Aralık 2015, Zonguldak, Türkiye, 23 Ekim 2014, ss.181-88

Remembering Rousseau's Discourse on Political Economy as a Counter-Enlightenment Manifestation"

IISES, 9th. International Academic Conference, İstanbul, Türkiye, 15 Nisan 2014, ss.363-71

Kitap & Kitap Bölümleri

Aydınlanma Dönemi Avrupa Tarihçiliği

Tarih Bilimi ve Metodolojisi, Mehmet Yaşar Ertaş, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.47-52, 2019

Avrupa Merkezli Tarih Yazımı

Tarih Bilimi ve Metodolojisi, Mehmet Yaşar Ertaş, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.199-204, 2019

Orta Çağ Avrupası'nda Tarih Yazımı

Tarih Bilimi ve Metodolojisi, Mehmet Yaşar Ertaş, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.32-37, 2019

"Dini ve Siyasi Yönleriyle Ortaçağ Batı Kilisesi'nde Büyük Bölünme(1378-1417)

Orta Çağ'da Din ve Devlet: Doğu ve Batı Ekseninde, Arayancan Atıcı A., Editör, Yeditepe, İstanbul, ss.177-199, 2018

"Nesnellikten Postmodernizme Profesyonel Tarih Yazımı"

Tarih Nasıl Yazılır? Tarih Yazımı için Çağdaş Bir Metodoloji, Şimşek A., Editör, Türk Tarih Kurumu, Ankara, ss.15-27, 2018

Ortaçağ Avrupa'sında Tarihyazımı: Bede

Dünyada Tarihçilik, Şimşek A., Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.29-46, 2017

" Türkiye'de Selçuklu Tarihçiliği ve Osman Turan"

Türk Tarihçileri, Şimşek A., Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, İstanbul, ss.139-156, 2016

Diğer Yayınlar