Scientific Activities

Jury Memberships

 • August 2022 PhD Thesis Monitoring Committee Member

  İstanbul Üniversitesi

  PhD Thesis Monitoring Committee Member

 • August 2022 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi

  Post Graduate

 • March 2022 Appointment Academic Staff

  Hacettepe Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • February 2022 Appointment Academic Staff

  Marmara Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • December 2021 Doctorate

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  Doctorate

 • January 2021 Doctoral Examination

  İstanbul Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • January 2021 Post Graduate

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  Post Graduate

 • June 2019 Post Graduate

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

  Post Graduate

 • December 2018 Doctorate

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  Doctorate

 • March 2018 Doctorate

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Felsefe Bölümü

  Yeni Bilginin Dolaşım Araçları: 17. Yüzyılda İngiltere'de Yeni Bilginin Kamusallaşması

Activities in Scientific Journals

 • 2019 - Continues Tarihyazımı

  Committee Member

 • 2018 - Continues Ortaçağ Araştırmaları Dergisi

  Publication Committee Member

 • 2017 - Continues Akademik Hassasiyetler

  Publication Committee Member

 • 2020 - 2020 Tarihyazımı

  Special Issue Editor

Scientific Refereeing

 • July 2022 BELLETEN - TURK TARIH KURUMU

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2021 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

  Journal Indexed in ESCI

 • April 2021 Journal of Balkan Studies

  Other Indexed Journal

 • December 2020 TUBITAK Project

  2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Turkey

 • October 2019 MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2018 Ortaçağ Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2018 TUHED

  Other Indexed Journal

 • October 2018 Akademik İncelemeler Dergisi

  Other Indexed Journal

 • April 2018 Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • April 2018 Cihannüma

  National Scientific Refreed Journal

 • December 2017 Studies in Global Ethics and Global Education

  Other Indexed Journal

 • July 2017 Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2016 Journal of Religious History

  SCI Journal

 • April 2016 Bilig

  Journal Indexed in SSCI

 • April 2016 Project Supported by Higher Education Institutions

 • March 2016 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • November 2015 Journal of Ottoman Studies

  SCI Journal

 • December 2013 İnsan ve Toplum

  Other Indexed Journal