Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Restorationist Counter-Enlightenment: Thomas M'Crie on the Concept of Civil Liberty

JOURNAL OF RELIGIOUS HISTORY, vol.38, no.4, pp.476-498, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Articles Published in Other Journals

"Lex Animata ve Lex Facit Regem Prensipleri Çerçevesinde 13. ve 14. Yüzyıllarda İngiliz Siyaset Düşüncesinin Krizi"

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.45-59, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

"Geç Ortaçağ İngiliz Toplumunu Anlamak:Tarih Yazıcılığında Bastard Feudalism Kavramının Gelişimi"

TARIH INCELEMELERI DERGISI, vol.32, no.1, pp.47-72, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

“THEY ARE WORSE THAN SARACENS WITH THEIR STRONG HAND AND THEIR ARM STRETCHED IN FIGHT": MULTIFACETED CONTEXT OF THE ALBIGENSIAN CRUSADE"

The Journal of International Social Research, vol.10, no.48, pp.176-183, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

"Ortaçağ Avrupa Düşünce Tarihinde Gelenekçilik: Robert Grossetteste’nin Hexaëmeron Adlı Eserinde Teoloji, İlahi Aydınlanma ve Âlemin Ezeliliği"

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.17, pp.167-83, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Kitap Değerlendirme: "Empire and Revolution" by Richard Bourke

Divan, vol.21, no.40, pp.97-102, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

"Johannes Fried,the Middle Ages"

DİVAN: DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR DERGİSİ, vol.20, no.39, pp.148-151, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

" Eight Eurocentric Historians", James M. Blaut

İnsan ve Toplum, vol.3, no.6, pp.372-376, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Antikitenin Öğrettikleri: Yeni Çağ Avrupa Düşüncesinde Yeni Stoacılık

İNSAN VE TOPLUM, vol.1, no.1, pp.25-44, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"Avrupa Tarihçiliğinde Feodalizm Kavramı Üzerine Tartışmalar: Bir Değerlendirme ve Öneri", Uluslararası Prof.Dr. Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu Bildiriler Cilt II

Uluslararası Prof.Dr. Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu, Ankara, Ankara, Turkey, 08 January 2021 - 08 January 2022, vol.2, pp.175-186

"Türk Tarihçiliğinin Periferisinde Kalanlar: Avrupa ve Bizans Tarihi Çalışmaları"

Türkiye'de Tarih Araştırmaları ve Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Sempozyumu 6-7 Aralık, Ankara, Ankara, Turkey, 6 - 07 December 2021, pp.22-25

"Oxford'da Geç Ortaçağ İngiliz Tarihi Çalışmalarının Yükselişi: K.B. McFarlane ve Tarihçiliği"

ISHE, Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 May 2018, pp.53

"Propaganda or the Narrative of the Events? Re-evaluating History of the Arrival as a Fifteenth Century Political Work"

III. International Afro-Eurasian Research Congress, İstanbul, Turkey, 19 October 2017, vol.1, no.1, pp.42

"Avrupa’da Profesyonel Bir Disiplin Olarak Ortaçağ Tarihçiliğinin Doğuşu", s.92-98.

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Muğla, Turkey, 01 September 2016, pp.92-98

"Avrupa İçi Bir Siyaset Meselesi Olarak Geç Ortaçağ İngiliz Kroniklerinde Haçlı Seferleri Anlatısı"III.Uluslararası Selçuklular ve Haçlılar Sempozyumu, Konya, 8-10 Nisan 2016

"Avrupa İçi Bir Siyaset Meselesi Olarak Geç Ortaçağ İngiliz Kroniklerinde Haçlı Seferleri Anlatısı"III.Uluslararası Selçuklular ve Haçlılar Sempozyumu, Konya, 8-10 Nisan 2016, Konya, Turkey, 08 April 2016, pp.1

"Geç Ortaçağ İngiltere’sinde Kitap Okuyucusu Olarak Kadınlar ve Şehir Hayatındaki Kültürel Tüketici Rolleri"

Geçmişten Günümüzze Şehir ve Kadın, Cilt I, Samsun, Turkey, 01 April 2016, vol.1, pp.89-95

"Ömer Lütfi Barkan, Fernand Braudel ve Annales Okulu Tarihçiliğin İdeolojik Sınırları"

I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyumu, Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak, Basım Tarihi: Aralık 2015, Zonguldak, Turkey, 23 October 2014, pp.181-88

Remembering Rousseau's Discourse on Political Economy as a Counter-Enlightenment Manifestation"

IISES, 9th. International Academic Conference, İstanbul, Turkey, 15 April 2014, pp.363-71

Books & Book Chapters

Malazgirt Savaşı Papalığın Haçlı Seferi Düşüncesini Nasıl Şekillendirdi ?

in: 950. Yılında Malazgirt Zaferi, Birsel Küçüksipahioğlu Cevdet Yakupoğlu, Editor, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, pp.267-302, 2022

"Malazgirt Savaşı'nın Batı Kaynaklarındaki Yansımaları: Norman Kronikleri Örneği"

in: 950. Yılında Malazgirt Zaferi ve Sultan Alp Arslan, Hakan Sarı-Yusuf Koşar, Editor, Ihlamur Anma ve Armağan Kitaplar Dizisi, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.89-103, 2021

Milli Tarih Yazımı ve Global Tarihçilik Açısından 2000’li Yıllarda İngiliz Tarihçiliğinin Gündemi

in: Dünyada Tarihçiliğin Gündemi, Ahmet Şimşek, Editor, Yeni İnsan, İstanbul, pp.35-51, 2020

Aydınlanma Dönemi Avrupa Tarihçiliği

in: Tarih Bilimi ve Metodolojisi, Mehmet Yaşar Ertaş, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.47-52, 2019

Avrupa Merkezli Tarihyazımı

in: Tarih Bilimi ve Metodolojisi, Mehmet Yaşar Ertaş, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.199-204, 2019

Ortaçağ Avrupası'nda Tarihyazımı

in: Tarih Bilimi ve Metodolojisi, Mehmet Yaşar Ertaş, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.32-37, 2019

"Dini ve Siyasi Yönleriyle Ortaçağ Batı Kilisesi'nde Büyük Bölünme(1378-1417)

in: Orta Çağ'da Din ve Devlet: Doğu ve Batı Ekseninde, Arayancan Atıcı A., Editor, Yeditepe, İstanbul, pp.177-199, 2018

"Nesnellikten Postmodernizme Profesyonel Tarih Yazımı"

in: Tarih Nasıl Yazılır? Tarih Yazımı için Çağdaş Bir Metodoloji, Şimşek A., Editor, Türk Tarih Kurumu, Ankara, pp.15-27, 2018

Ortaçağ Avrupa'sında Tarihyazımı: Bede

in: Dünyada Tarihçilik, Şimşek A., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.29-46, 2017

" Türkiye'de Selçuklu Tarihçiliği ve Osman Turan"

in: Türk Tarihçileri, Şimşek A., Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, İstanbul, pp.139-156, 2016

Episodes in the Encyclopedia

Kara Veba

TÜBITAK Yayınları, pp.337, 2021

Feodalizm

TÜBITAK Yayınları, pp.29-30, 2021

Other Publications