Achievements & Reputation

Publication

51

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Congress and Symposium Activities

 • 25 January 2023 - 29 January 2023 TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı Uygulamalı Tarih Yazımı Okulu: Tarihyazımında Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 07 September 2022 - 09 September 2022 III. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi (OSARK), İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 03 September 2022 - 03 September 2022 TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı Uygulamalı Tarih Yazımı Okulu: Tarihyazımında Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimi

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 15 June 2022 - 17 June 2022 Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 20 May 2022 - 21 May 2022 IX. Tarihyazımı Çalıştayı

  Attendee

  Sivas, Turkey

 • 05 November 2021 - 06 November 2021 VIII. Tarihyazımı Çalıştayı- Onyedi Eylül Üniversitesi

  Attendee

  Balıkesir, Turkey

 • 20 May 2021 - 21 September 2021 Üniversitelerimizin Tarih Bölümleri Ders Programı Çalıştayı

  Panelists

  Sivas, Turkey

 • 20 March 2021 - 20 March 2021 Türk Ocakları: Batı Medeniyeti: Kökenleri, Yükselişi ve Hakimiyeti

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 24 February 2021 - 24 February 2021 KTÜ- SAM Çevrimiçi Seminer

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 19 February 2021 - 05 March 2021 Derya Öncü Koleji Tarih Seminerleri

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 02 November 2020 - 16 November 2020 Müstakil Talebe Maarif Meclisi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 01 January 2019 - 01 January 2019 "An ve Zaman" TV 24 Program

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2018 - 01 November 2018 "Annales Ekolü ve Sosyal Bilimlerde Disiplinlerarası Yaklaşım" Çankırı Karatekin Üniversitesi

  Attendee

  Çankırı, Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 ISHE, Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2018 - 01 April 2018 Tarih Yazımı Çalıştayları VI

  Attendee

  Eskişehir, Turkey

 • 01 October 2017 - 01 October 2017 III. International Afro-Euroasian Congress

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 July 2017 - 01 July 2017 "Magna Carta" Üzerine, Medyascope TV Kültür-Tarih Sohbetleri Programı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2017 - 01 April 2017 "Avrupa Tarihçiliğinde Feodalizm Kavramı Üzerine Tartışmalar: Bir Değerlendirme ve Öneri",Uluslararası Prof.Dr. Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 April 2017 - 01 April 2017 Aydınlanma Karşı- Aydınlanma Tartışması, Bilkent Üniversitesi Medeniyet Topluluğu

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 March 2017 - 01 March 2017 Tarih Yazımı Çalıştayları V: Akademik Tarihçilik

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 December 2016 - 01 December 2016 İstanbul Bilimler Akademisi,"Tarih Teorisi Seminlerleri"

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 September 2016 - 01 September 2016 Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, "Avrupa’da Profesyonel Bir Disiplin Olarak Ortaçağ Tarihçiliğinin Doğuşu"

  Attendee

  Muğla, Turkey

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 "Geç Ortaçağ Avrupa Tarihçiliğinde Aşılamayan Bir Problem Olarak Gerileme Paradigması ve Yeni Arayışlar", Tarihte Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı,İstanbul Medeniyet Üniversitesi,26-27 Mayıs 2016Sustainable Development

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2016 - 01 April 2016 "Hugh Trevor-Roper'dan Simon Schama'ya Avrupa Tarihçiliğinde Popüler Tarih Alanları""Popüler Tarih Çalıştayı, Kocaeli 2016

  Attendee

  Kocaeli, Turkey

 • 01 April 2016 - 01 April 2016 "Geç Ortaçağ İngiltere'sinde Kitap Okuyucusu Olarak Kadınlar ve Şehir Hayatındaki Kültürel Tüketici Rolleri",V. Uluslararası Canik Sempozyumu: “Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın (01 – 03 Nisan 2016)”

  Attendee

  Samsun, Turkey

 • 01 April 2016 - 01 April 2016 "Avrupa İçi Bir Siyaset Meselesi Olarak Geç Ortaçağ İngiliz Kroniklerinde Haçlı Seferleri Anlatısı"III.Uluslararası Selçuklular ve Haçlılar Sempozyumu, Konya, 8-10 Nisan 2016

  Attendee

  Konya, Turkey

 • 01 December 2015 - 01 December 2015 Tarih Teorisi Seminerleri. Istanbul Bilimler Akademisi, Lisansüstü Temel Egitim Programı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 September 2015 - 01 September 2015 Irlanda'nın Öyküsü. TRT RADYO, Avrupa'nın Öyküsü Programı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2015 - 01 April 2015 INTERACTIONS IN THE HISTORY OF PHILOSOPHY IIPHILHIST ‘15

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2015 - 01 April 2015 “THE MERE CONJECTURES OR THE FICTIONS OF SUBSEQUENT AGES”: THE GREAT PARADOX OF THE SCOTTISH ENLIGHTENMENT THEORETICAL HISTORY. INTERACTIONS IN THE HISTORY OF PHILOSOPHY IIPHILHIST ‘15

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 March 2015 - 01 March 2015 “ Avrupa’da Din Algısı”. Türk Ocagı Samsun Subesi

  Attendee

  Samsun, Turkey

 • 01 March 2015 - 01 March 2015 “ Tarihsel Süreç Içerisinde Avrupa’da Din ve Devlet”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarih Kulübü,

  Attendee

  Samsun, Turkey

 • 01 February 2015 - 01 February 2015 “Aydınlanma/Karsı-Aydınlanma ve Tarihsel Roman”. ”, Kars Kafkas Üniversitesi, Ingiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

  Attendee

  Kars, Turkey

 • 01 October 2014 - 01 October 2014 “Fernand Braudel, Ömer Lütfi Barkan ve Annales Okulu Tarzı Tarihçiligin Ideolojik Sınırları”. I.Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılıgı Sempozyumu

  Attendee

  Zonguldak, Turkey

 • 01 April 2014 - 01 April 2014 "Remembering Rousseau's Discourse on Political Economy as a Counter- Enlightenment Manifestation". 9th International Academic Conference, 359-367. (Tam metin bildiri)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2014 - 01 April 2014 9th. International Academic Conference, İstanbul

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2013 - 01 May 2013 Ortaçag Avrupa Tarihçiliginde Dönemsellestirmenin Ortaya Çıkısı ve Etkisi: Tarih Yazıcılıgında Teleolojik ve Ilerlemeci Metodoloji Sorunu. ıı. Türkiye Lisansüstü Çalısmalar Kongresi,

  Attendee

  Bursa, Turkey

 • 01 April 2013 - 01 April 2013 Between Enlightenment, Progressivism and Calvinist Orthodoxy: Counter-Enlightenment Evangelical Discourse in Scotland. Alternative Enlightenments: An Interdisciplinary Conference in the Humanities (Tam metin bildiri)

  Attendee

  Ankara, Turkey

Awards

 • December 2019 TÜBA- Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü (GEBİP)

  Türkiye Bilimler Akademisi(Tüba)

 • October 2017 Jüri Bildiri Ödülü,"Propaganda or the Narrative of the Events? Re-evaluating History of the Arrival as a Fifteenth Century Political Work"

  III. International Congress on Afro-Eurasian Research

Scholarships

 • 2007 - 2013 Doktora Bursu

  University

 • 2010 - 2011 Doktora Araştırma Bursu

  TUBITAK

Invited Talks

 • March 2023 İngiltere Tarihi II

  Conference

  24 TV: Belkıs Kılıçkaya, Bu Ülke, Turkey

 • January 2023 İngiltere Tarihi I

  Conference

  24 TV: Belkıs Kılıçkaya, Bu Ülke , Turkey

 • January 2023 İngiltere Tarihi

  Conference

  Doğudan Batıya Tarih, Vav TV, Turkey

 • January 2023 Avrupa ve Rusya

  Conference

  24 TV: Belkıs Kılıçkaya, Soru Yorum, Turkey

 • September 2022 İngiltere'de Monarşi'nin Tarihi Gelişimi ve Geleceği

  Conference

  Anadolu Ajansı, Bir Bakışta Podcast, Turkey

 • July 2022 Fransız Devrimi

  Conference

  TRT Radyo, Turkey

 • May 2022 Avrupa Tarihi

  Conference

  A Haber Hegemonya Belgeseli, 3 Bölüm, Turkey

 • April 2022 Tarih Musahabeleri Programı Moderatörlüğü, Nisan-Aralık 2022

  Seminar

  Mehmet Akif İnan Vakfı, Turkey

 • February 2022 "Ortaçağ Dönemseleştirmesi"

  Conference

  TRT 1 Radyo, Tarih ve Tasnif Programı, Turkey

 • January 2022 Karanlık Ortaçağ Kavramı Nasıl Ortaya Çıktı?

  Conference

  VAV TV, Doğudan Batıya Tarih, Turkey

 • November 2021 "19. Yüzyıl Avrupa Tarihinin Temel Meseleleri"

  Seminar

  Araştırma Kültür Vakfı, Turkey

 • November 2021 Modern Avrupa ve Ortaçağ Avrupa Tarihi Üzerine

  Conference

  Yenişafak Gazetesi Video Röportaj, Turkey

 • September 2021 Dante'nin "Monarşi" si Üzerine

  Conference

  Medyascope TV, Turkey

 • July 2021 Modern Avrupa Tarihini Yeniden Düşünmek

  Conference

  Medyascope TV Kültür Tarih Sohbetleri, Turkey

 • April 2021 Haber Global-Edinburgh Prensi Philip'in Cenaze Töreni Üzerine

  Conference

  Haber Global, Turkey

 • March 2021 Hüseyin Arslan, Youtube Kanalı, Modern Avrupa Tarihini Yeniden Düşünmek Kitap Söyleşisi

  Seminar

  Hüseyin Arslan, Youtube Kanalı, Turkey

 • March 2021 Seyfullah Arslan-Youtube Kanalı Tarih Söyleşisi-Avrupa Tarihini Yeniden Düşünmek

  Conference

  Youtube, Turkey

 • March 2021 TVNET Ketebe Programı

  Conference

  TVNET, Turkey

 • February 2021 TVNET, Günün Ardından Programı, Modern Avrupa Tarihini Yeniden Düşünmek, Kitap Söyleşi

  Seminar

  TVNET, Günün Ardından Programı, Turkey

 • July 2020 Ortaçağ Avrupası'nda Ayasofya

  Seminar

  Vav Radyo, Enderun Sohbetleri, Turkey

 • March 2020 Kralın İki Bedeni: Ortaçağ Siyaset Teolojisi

  Seminar

  Medyascope TV Kültür ve Tarih Sohbetleri, Turkey

 • February 2020 24 Portre, Bir Tarihçinin Portresi

  Conference

  24tv , Turkey