Arş.Gör.Dr.

FATİH MEHMET COŞKUN


MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ

Eğitim Bilgileri

2010 - 2016

2010 - 2016

Doktora

Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Katıhal Fiziği, Türkiye

2007 - 2010

2007 - 2010

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği/Fizik Eğitimi, Türkiye

2000 - 2006

2000 - 2006

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Yüksek Lisans

ÖĞRENCİLERİN FİZİKLE İLGİLİ GÜNLÜK YAŞAM OLAYLARINI AÇIKLAMA BECERİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA KATKISI: UYGULAMALI BİR FİZİK DERSİ TASARIMI VE YAKLAŞIMI

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği/Fizik Eğitimi

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Eğitim Yönetimi ve Planlama

ÜSTÜN YETENEKLİLER İÇİN FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM SEMİNERİ

TÜRKİYE ÜSTÜN ZEKALI ve DAHİ ÇOCUKLAR EĞİTİM VAKFI (TÜZDEV)

2013

2013

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Proje Hazırlama Çalıştayı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

2011

2011

Kalite Yönetimi

Elektronik atıkların geri dönüşümü, denetimi

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

Araştırma Alanları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, MEMS, Yarı İletken Malzeme ve Aygıtlar , Fizik, Disiplinlerarası Fizik ve İlgili Bilim ve Teknoloji Alanları, Elektronik ve manyetik cihazlar,mikroelektronik, Yoğun Madde 1:Yapısal, Mekanik ve Termal Özellikler , Yüzeyler ve arayüzeyler; İnce filmler ve nanosistemler, Temel Bilimler, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Diğer

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Mühendisliği

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Diğer

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Mühendisliği

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Mühendisliği

2009 - 2012

2009 - 2012

Araştırma Görevlisi

Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

OPTİK

Lisans

Lisans

FİZ 101 (GENEL FİZİK)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Co effect on the structural, chemical and frequency depended electrical properties of YbFeO3 perovskite oxide compound

Coşkun M. , Polat Ö., Coşkun F. M. , Durmuş Z., Çağlar M., Türüt A.

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, cilt.30, ss.13336-13346, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

2019

2019

An experimental investigation: The impact of cobalt doping on optical properties of YbFeO3-σ thin film

Polat Ö., Çağlar M., Coşkun F. M. , Coşkun M. , Çağlar Y., Türüt A.

Materials Research Bulletin, cilt.119, ss.110567-110576, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

2019

2019

Electrical characterization of Ir doped rare-earth orthoferrite YbFeO3

polat o., COŞKUN M. , COŞKUN F. M. , Kurt B. Z. , durmus z., caglar y., et al.

JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, cilt.787, ss.1212-1224, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2019

2019

Effect of Os doping on electrical properties of YMnO3 multiferroic perovskite-oxide compounds

Coskun M. , Polat Ö., Coskun F. M. , Durmuş Z., Çağlar M., Turut A.

MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING, cilt.91, ss.281-289, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2019

2019

Tailoring the band gap of ferroelectric YMnO3 through tuning the Os doping level

POLAT Ö., COŞKUN F. M. , COŞKUN M. , durmuş z., çağlar y., çağlar m., et al.

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, cilt.30, ss.3443-3451, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2018

2018

The characterization of electrical properties of Pd-doped LaCrO3 perovskite structure

Polat O., COŞKUN M. , COŞKUN F. M. , durmuş z., Caglar M., TÜRÜT A.

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, cilt.29, ss.16939-16955, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2018

2018

Engineering the band gap of LaCrO3 doping with transition metals (Co, Pd, and Ir)

Polat O., Durmuş Z., COŞKUN F. M. , COŞKUN M. , TÜRÜT A.

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, cilt.53, ss.3544-3556, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2014

2014

I-V-T (current-voltage-temperature) characteristics of the Au/Anthraquinone/p-Si/Al junction device

Çaldıran Z., Deniz A. R. , COŞKUN F. M. , Aydoğan Ş.

JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, cilt.584, ss.652-657, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Impact of Chlorine Doping on the Performance of Perovskite Solar Cells

Coşkun F. M. , Aydoğan Ş.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, no.1, ss.2070-2078, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Wide Range Frequency and Temperature Dependent Electrical Property Study of LaCrO3 And Cobalt (Co) Doped LaCrO3 Perovskite Compounds

COŞKUN F. M. , COŞKUN M. , polat ö., TÜRÜT A.

2 rd INTERNATIONAL CONGRESS ON SEMICONDUCTOR MATERIALS AND DEVICES, Ardahan, Türkiye, 28 Ağustos 2018

2016

2016

Field Effect Transistor Performance of Fullerene Pedant Styrene Copolymer

BAŞARAN E. , Şennik B. , COŞKUN F. M. , COŞKUN M., Yılmaz F.

2nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies, Çanakkale, Türkiye, 17 Mayıs 2016, ss.25

2016

2016

Field Effect Transistor Performance of Thiophene End-Capped and Fullerene Pendant Styrene Copolymer

Başaran E. , Şennik B. , COŞKUN F. M. , COŞKUN M. , Yılmaz F.

2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016), Çanakkale, Türkiye, 17 Mayıs 2016

2015

2015

Efficient Perovskite Solar Cells With Additives in Various Concentrations Using Double Layer Architecture

COŞKUN F. M. , Değirmenci F., KÖSE M. E.

Organic Elelctronic Materials Technologies Confernece-2015, Elazığ, Türkiye, 25 Mart 2015, ss.46

2014

2014

THE ELECTRICAL CHARACTERIZATION of Au/ Fe3O4/p-Si/Al RECTIFYING CONTACT WITH Fe3O4 INTERFACE

DENİZ A. R. , ÇALDIRAN Z., COŞKUN F. M. , AYDOĞAN Ş.

ISSTC-2014 (International Semiconductor Science and Technology Conference-2014), Türkiye, 01 Ocak 2014, ss.156

2014

2014

THE ELECTRICAL CHARACTERIZATION of Au/Aminopyridine/p-Si/Al RECTIFYING CONTACT WITH ORGANIC INTERFACE

COŞKUN F. M. , ÇALDIRAN Z., DENİZ A. R. , AYDOĞAN Ş.

ISSTC-2014 (INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR SCIENCE and TECHNOLOGY CONFERENCE-2014), İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2014, ss.29

Desteklenen Projeler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Perovskit malzemelerin Yapısal Optik ve Elektriksel Özellikleri

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

COŞKUN M. (Yürütücü) , COŞKUN F. M. , ÖCAL A. K.

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Organik Bileşik/Metal ve Metal/Organik Bileşik/İnorganik Yarıiletken Yapıların Elektriksel Karakteristikleri

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

COŞKUN F. M. (Yürütücü) , Karaköylü N., COŞKUN M.

2017 - 2018

2017 - 2018

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Lisans Programları Eğitim Laboratuvarlarının Kurulması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Can E. (Yürütücü) , KABAOĞLU N. , COŞKUN F. M. , KOYTAK Z. N. , KEÇECİ K. , SAĞIR F. , et al.

2017 - 2018

2017 - 2018

Sosyo-Ekonomik Düzeyi Düşük Ailelerin Özel Yetenekli Çocuklarının Bilim ve Zeka Oyunları Yöntemi İle Erken Yaşta Tespiti

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Can E. , COŞKUN F. M.

2016 - 2018

2016 - 2018

Alışılmışın Dışında Yeni Güneş Gözeleri: Bant Aralığı Tasarlanmış Ferroelektrik - Fotovoltaik (Fe-Pv) Malzemelerin Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu

TÜBİTAK Projesi

(Proje Özeti)
Coşkun F. M. , Coşkun M. , Türüt A. , Polat Ö.

2016 - 2016

2016 - 2016

Field Effect Transistor Performance of Thiophene EndCapped and Fullerene Pendant Styrene Copolymer (Tiofen uçbaşlıklı ve fulleren askılı sitren kopolimerinin alan etkili transistör performansı)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAŞARAN E. (Yürütücü) , COŞKUN M. , ŞENNİK B. , COŞKUN F. M.

2013 - 2016

2013 - 2016

Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinler Arası Lisansüstü Araştırma Laboratuvarlarının Kurulması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

TÜRÜT A. (Yürütücü) , AKDENİZ DURAN E. , ÖZKAN M. A. , SÖĞÜT S. , OKTAY A. B. , ARAS F. , et al.

2013 - 2015

2013 - 2015

Metal/Organik bileşik/inorganik yarıiletken Kontak Yapıların elektronik ve Optik Özelliklerinin Araştırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

TÜRÜT A. (Yürütücü) , BAŞARAN E. , GÖRÜR M., COŞKUN F. M. , COŞKUN M. , ŞENGEZ B.

2013 - 2014

2013 - 2014

Uluslararası Yarıiletken Bilimi ve Teknoloji Konferansı (International Semiconductor Science and Technology Conference)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

TÜRÜT A. (Yürütücü) , BAŞARAN E. , TÜRKAN M. , KAVAS H. , KURT H. , DEMİR A. , et al.

2010 - 2011

2010 - 2011

Bingöl'de genç Einstein'lar yetişiyor.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

COŞKUN F. M.

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2013 - 2014

2013 - 2014

Üye

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Haziran 2016

Haziran 2016

NANO-TR_12 (2016)

Kocaeli

Mart 2015

Mart 2015

Organic Electronic Materials Technologies Conference_OEMT-2015

Elazığ

Haziran 2014

Haziran 2014

OESS 2014 - Organic Electronics Summer School FRANSA

St - Etienne

Mayıs 2014

Mayıs 2014

IWOBOE-2014 : INTERNATIONAL WORKSHOP ON FLEXIBLE BIO-AND ORGANIC PRINTED ELECTRONICS

KONYA

Ocak 2014

Ocak 2014

ISSTC-2014 (International Semiconductor Science and Technology Conference)

İstanbul

Haziran 2013

Haziran 2013

NANO-TR 9

Erzurum

Nisan 2012

Nisan 2012

YOĞUN MADDE FİZİĞİ TOPLANTISI

İZMİR

Bilimsel Hakemlikler

Temmuz 2017

Temmuz 2017

JOURNAL OF RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Ödüller

Mayıs 2014

Mayıs 2014

En İyi Bilimsel Araştrıma Projesi

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri EnstitüsüAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 57

h-indeksi (WOS): 5

Jüri Üyelikleri

Nisan-2008

Nisan 2008

Yarışma

TÜBİTAK, Özel Liseler Arası Proje Yarışması - TÜBİTAK

Mayıs-2006

Mayıs 2006

Yarışma

İstanbul İli Özel Liseler Arası Proje Yarışması - Özel Eyüboğlu Koleji

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Yarıiletken ve Optoelektronik Araştırma Grubu

http://www.medeniyet.edu.tr/fizik_laboratuvarlar_gruplar.html

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Turkey

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

İSMAM-TEKNOLOJİ ARAŞTIRMALARI

www.medeniyet.edu.tr

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Turkey

2013 - 2016

2013 - 2016

Fotonik Araştırma Grubu

TÜBİTAK, Turkey

Paylaşımlar ve Duyurular

yüksek lisans tezim
Diğer
6.12.2013 - Devam Ediyor