Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dream and Truth: Yusuf Sinan's Tezkire-i Halvetiyye

BULGARIAN HISTORICAL REVIEW-REVUE BULGARE D HISTOIRE, no.2, ss.136-150, 2010 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sarı Abdullah'ın Düsturu'l-İnşa'sındaki Serdarlık Beratları

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.15, ss.1-32, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Feridun Ahmed Bey'in Nüzhet-i Esrar'ında Budin Beylerbeyi Sokollu Mustafa Paşa

Avrasya Etüdleri, ss.203-219, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sultan I. Ahmed Tarafından Malkoçoğlu Ali Paşa'ya Tevcih Edilen Engürüs Seferi Serdarlığı Beratı

Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, cilt.23, no.1, ss.91-114, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şiraz’dan Bursa’ya Uzanan bir Tarikatın Hikayesi: Şevki Çelebi’nin Firdevsü’l-Mürşidiyye Çevirisi

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.15, ss.131-153, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nazlı Budin'in Üç Aşığı: Süleyman Han, Evliya Çelebi ve Halil İnalcık

Türk Edebiyatı, cilt.45, no.7, ss.55-58, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Zeki Velidi Togan'ın Hatıralarında Hindistan ve Pakistan

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.1, no.1, ss.153-168, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Rahman Suresi'nin İkliminde ve Komünizm'in Pençesinde Bir Orman İşçisi: Aliya'nın Çocukluk ve Gençlik Yılları"

Hece Dergisi Bilgemiz Aliya İzzetbegoviç Özel Sayısı, ss.12-20, 2016 (Hakemsiz Dergi)

'Hor Görme Garibi!': Seyyid Kutub'un Kalemindeki 'Köyden Bir Çocuk'

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, no.1, ss.47-56, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Chatham House'da Tarih Yazmak: Savaş, Ölüm ve Aşk Girdabında Arnold J. Toynbee

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Dergisi, cilt.1, no.2, ss.77-83, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ulu Arif Çelebi'nin İlhanlı Payitahtına Seyahatları Hakkında Bazı Tespitler

AVRASYA ETÜDLERİ, ss.157-168, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ali Anooshahr, The Ghazi Sultans and the Frontiers of Islam: A Comparative Study of the Late Medieval and Early Modern Periods

DİVAN: DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR DERGİSİ, cilt.16, no.2, ss.230-234, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Karamanid Shaykh Between the Safavid Order and the Ottoman Polity: Baba Yusuf of Aksaray

Archivum Ottomanicum, cilt.26, no.26, ss.253-298, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Sufi Saint as City Founder: The Analysis of Makalat-i Seyyid Harun

Turcica, Revue d'Etudes Turques, cilt.40, no.40, ss.7-36, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Garip Bir Memleket ve Garip Bir Sultan: Bâbürnâmedeki Hindistan "

Divan, İlmi Araştırmalar, cilt.9, ss.169-191, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Estergon'dan Japonya'ya Bir Serhat Sanatçısı: Barış Manço

YTU Sociopark International Social Innovation Congress, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2019, ss.36

Sarı Abdullah Münşeatında Osmanlı-Babürlü Diplomatik İlişkilerine Dair Mektuplar

18. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 01 Ekim 2018, cilt.1, no.1, ss.631

"Ahmet Hamdi Tanpınar ve Eski İstanbul"

İstanbul Tecrübesi/The Experience of Istanbul, Türkiye, 01 Aralık 2010, cilt.1, no.1, ss.465-474

"Spengler ve Tanpınar’da Klasik İnsan ve Zaman Tasavvuru”

Rethinking the Classical (Klasiği Yeniden Düşünmek), Türkiye, 01 Eylül 2007, cilt.1, no.1, ss.57-65

Kitap & Kitap Bölümleri

Türk Siyasal Kültüründe Babürname'nin Yeri

Türk Siyasal Kültür Havzaları, Doç. Dr. Süleyman Elik,Cihan Gündüz, Editör, GRTC Global Research Thinking Center (Küresel Araştırma Düşünce Merkezi), Kütahya, ss.295-297, 2019

Şeyhi Ölümsüzleştirme Çabasının İki Örneği: Konyalı Ahmed Eflaki ve Şirazlı Mahmud b. Osman el-Haki

Buhara'dan Konya'ya İrfan Mirası ve XIII. Yüzyıl Medeniyet Merkezi Konya, Gürer D., Editör, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, ss.160-166, 2018

Cihangirname'nin Efsunlu Dünyası: Türk ve Moğol Yönetim Geleneğinin Hindistan'a Yansımaları

Türk Tarihinin Asırlık Çınarı Halil İnalcık'a Armağan, Mehmet Öz, Serhat Küçük., Editör, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, ss.83-92, 2017

Şevki Çelebi, Menakıb-ı Ebu İshak-ı Kazeruni

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2016

Mevlana'nın Konya'ya Göçü ve Mesnevi'nin Hindistan Üzerinden Dünya Seyahati

Türk-İslam Dünyasında Göç ve Göç Yönetimi, Abdüllatif Çeviker, Faruk Bal, Editör, Akademik Yayınlar, İstanbul, ss.101-118, 2016

"Timur İstilasına Beylikler Dünyasından Bakış: Karaman Diyarı'nda Cennet Bahçeleri"

Prof. Dr. Erdoğan Merçil'e Armağan, Uyumaz E., Kesik M., Usta A., Piyadeoğlu C., Editör, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, ss.308-316, 2013

"Viyana Sefiri Ebubekir Ratib Efendi'nin Tarih İlmine Dair Mülahazaları"

Osmanlı'nın İzinde, Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı, Emecen F., Keskin İ., Ahmetbeyoğlu A., Editör, Timaş Yayınları, İstanbul, ss.255-267, 2013

Diğer Yayınlar