Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Estergon’dan Japonya’ya Bir Serhat Sanatçısı: Barış Manço, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal İnovasyon Kongresi. 16-17 Ekim.

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 "Kanuni'ye Süleymanname Takdim Etme Uğraşında Bursalı Bir Derviş: Mehemmed ibn-i Ahmed eş-Şevki," II. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu, 26-27 Eylül 2019, İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye Yerleşkesi.

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 "İstanbul'da Ebu İshak Dervişleri: Şiraz'dan Şile'ye Uzanan Bir Fetih Hikayesi," Osmanlı İstanbulu Sempozyumu VII, 29 Mayıs Üniversitesi, 03-05 Mayıs 2019.

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Hindistan'da Türk Edebi ve Siyasi Kültürü: Babürname Örneği," "Bir Kimlik İnşası: Yerlilik ve Millilik" Yuvarlak Masa Toplantısı, Global Research Thinking Center (Küresel Düşünce Araştırma Merkezi, Bursa, 20 Nisan 2019.

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2018 "Şeyhi Ölümsüzleştirme Çabasının İki Örneği: Konyalı Ahmed Eflaki ve Şirazlı Mahmud b. Osman", "Buhara'dan Konya'ya İrfan Mirası ve XIII. Yüzyıl Medeniyet Merkezi Konya" Sempozyumu, Konya: 15-17 Kasım 2018.

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2018 Türkiye-Hindistan Yuvarlak Masa Toplantısı (Turkey-India Round Table Meeting), TASAM, 6 Mart 2018

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Düzenleme Kurulu Üyeliği, "Engelli Hakları ve Sağlıklı Yaşam Sempozyumu", İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 15 Mayıs 2017.

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 "Şeyh İsa ve Muhabbet Medeniyeti" Paneli, Akhisar Belediyesi Meclis Salonu, 19 Mayıs 2017, Akhisar.

  Katılımcı

  Manisa, Türkiye

 • 2016 Halil İnalcık Paneli, Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi, 22 Ekim 2016

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 "An Evening in Remebrance of Halil İnalcık", as guest speaker ( with Prof. Christine Woodhead), Londra Yunus Emre Enstitüsü, 3 Kasım 2016.

  Katılımcı

  London, İngiltere

 • 2016 "Rüya ile Ölüm Arasında İkinci Bahar: Zigetvarnamelerde Sultan Süleyman'ın Son Seferi", Osmanlı-Macaristan İlişkileri ve Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 23-27 Kasım 2016, Budapeşte

  Katılımcı

  Macaristan

 • 2016 "Uzun Vadeli Entellektüel Gaye Uğruna Demir İrade Sergilemek: İngiliz Tarihçi Arnold J. Toynbee'nin Esinlendiği İş Adamları", VI. Uluslararası Canik Sempozyumu: Hedefe Doğru İnsan, 5-6 Mayıs 2016

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2015 "Cihangirname'nin Efsunlu Dünyası: Türk ve Moğol Yönetim Geleneğinin Hindistan'a Yansımaları" Uluslararası Orta ve Batı Asya'da Yönetim Kültürü Sempozyumu, 21-23 Ekim 2015, İstanbul

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 "Neyistana Dönüşün Öyküsünü Anlatan Tarih: Arnold J. Toynbee'nin Mesnevi Diyarına Yolculuğu", Medeniyet, Şehir ve Üniversite Sempozyumu, Konya, 13-15 Kasım 2014

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2014 "Kazeruni İdealinden Osmanlı Pratiğine: Şeyh Ebu İshak İbrahim b. Şehriyar ve Sultan Bayezid Han b. Murad Han", XVII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 15-17 Eylül 2014

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 "Chatham House'da Tarih Yazmak: Savaş, Ölüm ve Aşk Girdabında Arnold J. Toynbee", International Congress on Civilizations, Istanbul Medeniyet University, January 17-19, 2014

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 "Menteşe Diyarından 'Gülşen-i Esrar'a Yolculuk: Muğla'da Mevleviliğin Teşekkülü", II. Menteşe Beyliği Sempozyumu, Beçin Belediyesi, Milas, 05-06 Temmuz 2013

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2011 "Bologna Süreci ve Yükseköğretim Sistemimizdeki Uygulamaları, Uluslararası İlişkiler Bölümleri Toplantısı", Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 22 Kasım 2011, Ankara

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2010 "Dervish, Dream and Sultan in the Ottoman Classical Period"

  Katılımcı

  "Byzantine and Ottoman Civilisations in World History, 21-24 Ekim 2010, İstanbul, World History Associatiion & Şehir University, , Türkiye

 • 2005 “The Waqf Defteri of the Province of Karaman (888 H. / 1483) as a Test Case for Marshall G. S. Hodgson’s Thesis of Sufism”

  Katılımcı

  "The Uses of Waqf", The American University in Cairo, Mısır

 • 2004 "The Ottoman Perception of Alexander The Great"

  Katılımcı

  "Continuity and Rupture: Perspectives on the past and the present and change" Bilkent University Program in History, Culture and Ideas, Ankara, Türkiye

Ödüller

 • Nisan 1989 Emniyet Teşkilatı'nın 144. kuruluş yıldönümü nedeni ile açılan lise ve dengi okullar arası şiir yarışmasında ilçe birinciliği

  Çarşamba (Samsun) İlçe Emniyet Müdürlüğü

Davetli Konuşmalar

 • Kasım 2016 "An Evening in Remebrance of Halil İnalcık," as guest speaker ( with Prof. Dr. Christine Woodhead), November 3, 2016.

  Konferans

  Yunus Emre Enstitüsü Londra, İngiltere