Achievements & Reputation

Publication

47

Congress and Symposium Activities

 • 20 October 2022 - 22 October 2022 "Osmanlı Diplomasi Tarihi Açısından Mühim Bir Kaynak: Budin Beylerbeylerinin Mektupları", I. Uluslararası Osmanlı & Türkiye Araştırmaları Kongresi

  Attendee

  Konya, Turkey

 • 16 September 2022 - 18 September 2022 "The Rise of the Qadiri Order in India: Miyan Mir and the Mughal Imperial Family", 4th International Süleymaniye Symposium: Baburid (Mughal) Empire: New Sources, New Approaches

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 20 May 2022 - 22 May 2022 "Galata Mevlevihanesi'nin Kuruluşu ve Divane Mehmed Çelebi", VIII. Osmanlı İstanbulu Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 04 November 2021 - 06 November 2021 Yavuz Sultan Selim and His Era

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 2019 - 01 October 2019 Estergon’dan Japonya’ya Bir Serhat Sanatçısı: Barış Manço, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal İnovasyon Kongresi. 16-17 Ekim.

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 September 2019 - 01 September 2019 "Kanuni'ye Süleymanname Takdim Etme Uğraşında Bursalı Bir Derviş: Mehemmed ibn-i Ahmed eş-Şevki," 2nd International Suleymaniye Symposium, 26-27 September 2019.

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2019 - 01 May 2019 "İstanbul'da Ebu İshak Dervişleri: Şiraz'dan Şile'ye Uzanan Bir Fetih Hikayesi," Osmanlı İstanbulu Sempozyumu VII, 29 Mayıs Üniversitesi, 03-05 Mayıs 2019.

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2019 - 01 April 2019 Hindistan'da Türk Edebi ve Siyasi Kültürü: Babürname Örneği," "Bir Kimlik İnşası: Yerlilik ve Millilik" Yuvarlak Masa Toplantısı, Global Research Thinking Center (Küresel Düşünce Araştırma Merkezi, Bursa, 20 Nisan 2019.

  Invited Speaker

  Bursa, Turkey

 • 01 November 2018 - 01 November 2018 "Şeyhi Ölümsüzleştirme Çabasının İki Örneği: Konyalı Ahmed Eflaki ve Şirazlı Mahmud b. Osman", "Buhara'dan Konya'ya İrfan Mirası ve XIII. Yüzyıl Medeniyet Merkezi Konya" Sempozyumu, Konya: 15-17 Kasım 2018.

  Attendee

  Konya, Turkey

 • 01 March 2018 - 01 March 2018 Türkiye-Hindistan Yuvarlak Masa Toplantısı (Turkey-India Round Table Meeting), TASAM, 6 Mart 2018

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 "Şeyh İsa ve Muhabbet Medeniyeti" Paneli, Akhisar Belediyesi Meclis Salonu, 19 Mayıs 2017, Akhisar.

  Invited Speaker

  Manisa, Turkey

 • 01 November 2016 - 01 November 2016 "Rüya ile Ölüm Arasında İkinci Bahar: Zigetvarnamelerde Sultan Süleyman'ın Son Seferi", Osmanlı-Macaristan İlişkileri ve Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 23-27 Kasım 2016, Budapeşte

  Attendee

  Hungary

 • 01 November 2016 - 01 November 2016 "An Evening in Remebrance of Halil İnalcık", as guest speaker ( with Prof. Christine Woodhead), Londra Yunus Emre Enstitüsü, 3 Kasım 2016.

  Invited Speaker

  London, England

 • 01 November 2016 - 01 November 2016 Halil İnalcık Paneli, Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi, 22 Ekim 2016

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 "Uzun Vadeli Entellektüel Gaye Uğruna Demir İrade Sergilemek: İngiliz Tarihçi Arnold J. Toynbee'nin Esinlendiği İş Adamları", VI. Uluslararası Canik Sempozyumu: Hedefe Doğru İnsan, 5-6 Mayıs 2016

  Attendee

  Samsun, Turkey

 • 01 October 2015 - 01 October 2015 "Cihangirname'nin Efsunlu Dünyası: Türk ve Moğol Yönetim Geleneğinin Hindistan'a Yansımaları" Uluslararası Orta ve Batı Asya'da Yönetim Kültürü Sempozyumu, 21-23 Ekim 2015, İstanbul

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2014 - 01 November 2014 "Neyistana Dönüşün Öyküsünü Anlatan Tarih: Arnold J. Toynbee'nin Mesnevi Diyarına Yolculuğu", Medeniyet, Şehir ve Üniversite Sempozyumu, Konya, 13-15 Kasım 2014

  Attendee

  Konya, Turkey

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 "Kazeruni İdealinden Osmanlı Pratiğine: Şeyh Ebu İshak İbrahim b. Şehriyar ve Sultan Bayezid Han b. Murad Han", XVII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 15-17 Eylül 2014

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 January 2014 - 01 January 2014 "Chatham House'da Tarih Yazmak: Savaş, Ölüm ve Aşk Girdabında Arnold J. Toynbee", International Congress on Civilizations, Istanbul Medeniyet University, January 17-19, 2014

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 July 2013 - 01 July 2013 "Menteşe Diyarından 'Gülşen-i Esrar'a Yolculuk: Muğla'da Mevleviliğin Teşekkülü", II. Menteşe Beyliği Sempozyumu, Beçin Belediyesi, Milas, 05-06 Temmuz 2013

  Attendee

  Muğla, Turkey

 • 01 November 2011 - 01 November 2011 "Bologna Süreci ve Yükseköğretim Sistemimizdeki Uygulamaları, Uluslararası İlişkiler Bölümleri Toplantısı", Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 22 Kasım 2011, Ankara

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 October 2010 - 01 October 2010 "Dervish, Dream and Sultan in the Ottoman Classical Period"

  Attendee

  "Byzantine and Ottoman Civilisations in World History, 21-24 Ekim 2010, İstanbul, World History Associatiion & Şehir University, , Turkey

 • 01 March 2005 - 01 March 2005 “The Waqf Defteri of the Province of Karaman (888 H. / 1483) as a Test Case for Marshall G. S. Hodgson’s Thesis of Sufism”

  Attendee

  "The Uses of Waqf", The American University in Cairo, Egypt

 • 01 March 2004 - 01 March 2004 "The Ottoman Perception of Alexander The Great"

  Attendee

  "Continuity and Rupture: Perspectives on the past and the present and change" Bilkent University Program in History, Culture and Ideas, Ankara, Turkey

Awards

 • December 2020 Kongre Özel Ödülü ("Tolstoycu bir Abd Başkanı: Richard Nixon'ın Eğitim Hayatı ve Avrupalı Liderler Üzerine Düşünceleri" Başlıklı Bildiri için)

  Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyopark Yönetimi

 • April 1989 Emniyet Teşkilatı'nın 144. kuruluş yıldönümü nedeni ile açılan lise ve dengi okullar arası şiir yarışmasında ilçe birinciliği

  Çarşamba (Samsun) İlçe Emniyet Müdürlüğü

Invited Talks

 • November 2016 "An Evening in Remebrance of Halil İnalcık," as guest speaker ( with Prof. Dr. Christine Woodhead), November 3, 2016.

  Conference

  Yunus Emre Enstitüsü Londra, United Kingdom