Ögrenim Bilgisi


Doktora
2008 - 2011
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi, Türkiye

Yüksek Lisans
2006 - 2008
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi, Türkiye

Lisans
2001 - 2005
Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat, Türkiye

Yabancı Diller

İspanyolca, B2 Orta Üstü
Arapça, C1 İleri
İngilizce, B1 Orta

Yaptığı Tezler

Doktora, Osmanlı Devleti-İspanya İktisadî İlişkileri (16.-18. Yüzyıllar), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi, 2011
Yüksek Lisans, Endülüs Emevi Devleti Sosyo-Ekonomik Yapısı (756-1031), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi, 2008

Akademik Unvanlar / Görevler


Doç.Dr.
2017 - Devam Ediyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat

Yrd.Doç.Dr.
2011 - 2017
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat

Desteklenen Projeler

 1. Çelik G., Bal F., Aydıner A. S. , Kalkınma Ajansı, Beş Boyutlu Gelecek, 2022 - 2023
 2. Bal F., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Uluslararası Öğrencilerin Mesleki, Akademik ve Sosyal Gelişimi Projesi 2020, 2019 - 2020
 3. Bal F., Çelik G., Mete Z., Genç H., Aydın B., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, Türk Kızılayı Arşiv Projesi, 2017 - 2019
 4. BAL F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bir Göçmen Girişimcilik Örneği: Osmanlı Topraklarına Göç Eden Endülüs Müslümanları, 2018 - 2018
 5. BAL F., TAŞDEMİR M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, MODERN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İLE KAPALIÇARŞILAR ARASINDAKİ BENZERLİK VE FARKLILIKLARIN İKTİSADİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2016 - 2016
 6. BAL F., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Türkiye Burslusu Uluslararası Öğrencilerin Akademik ve Mesleki Eğitim Projesi, 2016 - 2016
 7. Çeviker A., Bal F., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, İSTANBUL YENİLİK EKOSİSTEMİ İÇERİSİNDE ÜNİVERSİTELERİN MEVCUT DURUMU, 2014 - 2014
 8. BAL F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İktisat Kaynağı Olarak Hisbe Literatürü ve Yahya b. Ömer el-Endülüsi’nin Ahkâmu’s-Sûk Adlı Eseri, 2013 - 2013

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Endülüs Müslümanlarının İspanya’dan Sürgününün Osmanlı Coğrafyası ve Ekonomisi Üzerindeki Etkileri: Kuzey Afrika Örneği
  Bal F.
  Selçuklu Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sa.53, ss.429-450, 2021 (Hakemli Dergi)
 2. Endülüs Şehirlerinin Fiziki, Sosyal ve Ekonomik Özellikleri Üzerine Bir İnceleme
  Bal F.
  Doğu Batı Düşünce Dergisi, sa.98, ss.67-83, 2021 (Hakemli Dergi)
 3. Tarihî Kapalı Çarşılara Alışveriş Merkezleri Literatüründen Bir Bakış
  Bal F., Taşdemir M.
  İnsan ve Toplum, cilt.10, sa.2, ss.1-34, 2020 (Hakemli Dergi)
 4. VII-XIII. YÜZYILLARDA İSLAM DÜNYASINDA BİLGİNİN AKTARIMINDA VE TİCARİ FAALİYETLERİN GELİŞİMİNDE HACCIN ROLÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Bal F.
  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS), cilt.4, sa.1, ss.15-28, 2019 (Hakemli Dergi)
 5. Abdullah Mesud Küçükkalay, Antik Yunan’dan 16. Yüzyıla Adil Fiyat, İstanbul: Ötüken Yayınları, 2017, 268 s.
  BAL F.
  İnsan ve Toplum, cilt.8, sa.3, ss.153-157, 2018 (Hakemli Dergi)
 6. Dünyada Kağıt Para Kullanımı ve Osmanlıda Kağıt Paraya Geçiş
  BAL F.
  Bilimevi İktisat, sa.2, ss.82-94, 2018 (Hakemli Dergi)
 7. Şeybani'nin Kitabu'l-Kesb'i ve İslâm İktisat Düşüncesinde Servet, Paylaşım ve Yoksulluk
  BAL F.
  Bilimevi İktisat, sa.1, ss.92-108, 2018 (Hakemli Dergi)
 8. Osmanlıyı Tanımak: Osmanlı-İspanya İlişkilerinde Yeni Dönem ve “1784 Yılında İstanbul’a Seyahat” Kitabı
  Bal F.
  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi , cilt.2, ss.23-56, 2017 (Hakemli Dergi)
 9. Çölün Ekonomisi: İslam Öncesi Arap Yarımadası'ında Ticaret, Ortaklık, Para ve Kredi
  BAL F.
  Akademik Ortadoğu, cilt.9, sa.1, ss.95-118, 2014 (Hakemli Dergi)
 10. ÇAĞDAŞ ULUSLARARASI SİSTEMİN KAYNAĞI VE İLK DÖNEMİ OLARAK İSPANYA-PORTEKİZ ATLANTİK SİSTEMİ, 1493-1648
  BAL F., ELİK S.
  Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.88-117, 2014 (Hakemli Dergi)
 11. Hisba Literature as A Source of Islamic Economics and Yahya İbn Omar Al-Andalusis's al-Ahkam as-Suq
  Bal F.
  Turkish Studies International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.8, sa.12, ss.133-149, 2013 (Hakemli Dergi)
 12. İlk Osmanlı-İspanya Barış ve Ticaret Antlaşması
  BAL F.
  AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, sa.51, ss.93-107, 2011 (Hakemli Dergi)
 13. Ottoman-Spanish Economic Relations in The Sixteenth Century: Rivalry in The Mediterranean
  BAL F.
  International Journal of Business and Social Science, Vol. 2, No. 20, cilt.2, ss.296-306, 2011 (Hakemli Dergi)
 14. İktisat Tarihi Kaynağı Olarak Layihalar ve Kâtip Çelebi’nin Düstûru’l Amel Adlı Eseri
  BAL F.
  ADAM Akademi Dergisi, sa.1, ss.49-65, 2011 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Endülüs Emevileri Sosyal ve Ekonomik Tarihi
  Bal F.
  Akademik Kitaplar, İstanbul, 2021
 2. İslâm İktisâdı Çalışmalarında Tarihin Yeri
  Bal F.
  Sabri Ormanı Anlamak Bir Mütefekkirin Düşünce Dünyasının İzinde, Mehmet Babacan,Ahmet Faruk Aysan, Editör, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, ss.153-165, 2021
 3. Yahya İbn Ömer el-Endülüsî
  Bal F.
  İslam İktisadî Düşünce Tarihi, Mehmet Bulut, Editör, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi/Türkiye Katılım Bankaları Birliği, İstanbul, ss.209-241, 2021
 4. Kızılay Arşivi Belgelerinde Afetler
  Çelik G., Karacakaya R., Mete Z., Genç H., Bal F.
  Kızılay Yayınları, Ankara, 2019
 5. Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaşlar (Trablusgarp - Balkan - Milli Mücadele)
  Çelik G., Karacakaya R., Mete Z., Genç H., Bal F.
  Türk Kızılay Yayınları, Ankara, 2019
 6. Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaş Esirleri
  BAL F., ÇELİK G., GENÇ H., KARACAKAYA R., METE Z.
  Türk Kızılayı, İstanbul, 2018
 7. Kızılay Arşivi Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı
  BAL F., KARACAKAYA R., METE Z., GENÇ H.
  Türk Kızılayı, İstanbul, 2018
 8. İslam Geleneğinde Göç Yönetiminin İlk Örneği Olarak Hicret ve Muhacirin İskânı
  BAL F.
  Türk İslam Dünyasında Göç ve Göç Yönetimi, Bal F, Çeviker A., Editör, Akademik Kitaplar, İstanbul, ss.23-47, 2016
 9. Türk İslam Dünyasında Göç ve Göç Yönetimine Giriş
  BAL F., ÇEVİKER A.
  Türk İslam Dünyasında Göç ve Göç Yönetimi, Bal F, Çeviker A., Editör, Akademik Kitaplar, İstanbul, ss.11-20, 2016
 10. Arap Yarımadası'nda Ticaret: Hz. Peygamber ve Dört Halife Dönemi
  BAL F.
  Beka Yayıncılık, İstanbul, 2015
 11. İSTANBUL YENİLİK EKOSİSTEMİ İÇERİSİNDE ÜNİVERSİTELERİN MEVCUT DURUMU
  Çeviker A., Taşdemir M., Bal F.
  İstanbul Bilimler Akedemisi, İstanbul, 2015

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Bir Göçmen Girişimcilik Örneği: Osmanlı Topraklarına Göç Eden Endülüs Müslümanları
  BAL F.
  Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu, Türkistan, Kazakistan, 09 Ekim 2018, ss.40
 2. Hejira and Muhajir's Settlement as First Example of Migration Management in Islamic Tradition
  BAL F.
  2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Hollanda, 28 Ekim 2016, ss.104-106
 3. Endülüs Müslümanlarının İspanyol Sosyal ve Ekonomik Hayatı Üzerindeki Etkileri
  Bal F.
  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası Medeniyet Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Ocak 2014
 4. Osmanlıyı Tanımak: Osmanlı-İspanya İlişkilerinde Yeni Dönem ve “1784 Yılında İstanbul’a Seyahat” Kitabı
  BAL F.
  13. Uluslararası Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi, Alcala De Henares, İspanya, 01 Ekim 2013, ss.61-62
 5. Hisba Literature as a Source of Islamic Economy and Yahya Ibn Omar al-Andalusi’s al-Ahkam as-Suq
  BAL F.
  2ndInternational Conference on Islamic Economics and Economies of the OIC Countries 2013, Malezya, 01 Ocak 2013, ss.1-22
 6. Water Technologies in Andalucía
  BAL F.
  IWA Specialized Conference on Water&Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Türkiye, 01 Mart 2012, ss.587-597

Akademik İdari Deneyim

2017 - Devam Ediyor Merkez Müdürü İstanbul Medeniyet Üniversitesi
2016 - 2019 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat
2018 - 2018 Dekan Yardımcısı İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
2013 - 2016 Bölüm Başkan Yardımcısı İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat
2015 - 2015 Bölüm Başkanı İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü

Verdiği Dersler

Gönüllülük Çalışmaları, Lisans, 2021 - 2022
Ekonomi ve Kültür, Lisans, 2021 - 2022
İslam İktisat Tarihi, Yüksek Lisans, 2021 - 2022
Uygarlık Tarihi, Lisans, 2021 - 2022
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2021 - 2022
Türk İktisat Tarihi, Lisans, 2020 - 2021
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2021 - 2022
İslam İktisat Düşüncesi, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Akdeniz Dünyası Ekonomileri Tarihi, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Türk İktisat Tarihi, Lisans, 2019 - 2020
Yönetim Kültürü ve Ekonomi, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
İktisat Tarihi, Lisans, 2020 - 2021
İslam İktisat Tarihi, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
İslam Ekonomisine Giriş, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
İslâm İktisat Düşüncesine Giriş, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Ekonomiye Giriş, Lisans, 2017 - 2018
İslam İktisat Tarihi, Yüksek Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Ekonomi ve Kültür, Lisans, 2017 - 2018
İslam İktisat Düşüncesi, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
İslam Ekonomisine Giriş, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
İslam İktisat Düşüncesine Giriş, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Yönetim Kültürü ve Ekonomi, Yüksek Lisans, 2016 - 2017
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik, Yüksek Lisans, 2016 - 2017
İslam İktisadının Temel Kaynakları, Yüksek Lisans, 2016 - 2017
Akdeniz Dünyası Ekonomileri Tarihi, Yüksek Lisans, 2014 - 2015
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Yüksek Lisans, 2014 - 2015, 2015 - 2016
Avrupa İktisat Tarihi, Yüksek Lisans, 2014 - 2015, 2015 - 2016
Akdeniz Dünyası Ekonomileri Tarihi, Yüksek Lisans, 2013 - 2014
Osmanlı İktisat Tarihi, Doktora, 2014 - 2015
Dış Ticaret Yönetimi, Yüksek Lisans, 2014 - 2015
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Yüksek Lisans, 2013 - 2014
Yönetim Kültürü ve Ekonomi, Yüksek Lisans, 2013 - 2014
AVRUPA İKTİSAT TARİHİ, Yüksek Lisans, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014
OSMANLI İKTİSAT TARİHİ, Doktora, 2011 - 2012

Bilimsel Hakemlikler

İnsan ve Toplum , Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Eylül 2018
Dil ve Edebiyat Araştırmaları, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ekim 2017
Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Kasım 2016
İnsan ve Toplum Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2016
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2015
Çankırı Karatekin Ü. İİBF Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2013

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

Islamic Economics Workshop III: Labor in Islamic Economy, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2015
Bir Dünya Medeniyeti Endülüs, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2014
Islamic Economics Workshop, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2014
Uluslararası Medeniyet Kongresi, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2014
Osmanlı'da Ticaret: Kişiler, Kurumlar, İlişkiler, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2013

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, İktisadi Tarih ve İktisadi Düşünceler Tarihi