Learning Knowledge


Doctorate
2008 - 2011
Marmara University, Institute Of Social Sciences, İktisat Tarihi, Turkey

Postgraduate
2006 - 2008
Marmara University, Institute Of Social Sciences, İktisat Tarihi, Turkey

Undergraduate
2001 - 2005
Anadolu University, Faculty Of Economıcs, İktisat, Turkey

Foreign Languages

Spanish, B2 Upper Intermediate
Arabic, C1 Advanced
English, B1 Intermediate

Dissertations

Doctorate, Osmanlı Devleti-İspanya İktisadî İlişkileri (16.-18. Yüzyıllar), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi, 2011
Postgraduate, Endülüs Emevi Devleti Sosyo-Ekonomik Yapısı (756-1031), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi, 2008

Academic Titles / Tasks


Associate Professor
2017 - Continues
Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Political Sciences, Economics

Assistant Professor
2011 - 2017
Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Political Sciences, Economics

Supported Projects

 1. Çelik G., Bal F., Aydıner A. S. , Development Agency, Beş Boyutlu Gelecek, 2022 - 2023
 2. Bal F., Project Supported by Other Official Institutions, Uluslararası Öğrencilerin Mesleki, Akademik ve Sosyal Gelişimi Projesi 2020, 2019 - 2020
 3. Bal F., Çelik G., Mete Z., Genç H., Aydın B., Project Supported by Other Private Institutions, Türk Kızılayı Arşiv Projesi, 2017 - 2019
 4. BAL F., Project Supported by Higher Education Institutions, Bir Göçmen Girişimcilik Örneği: Osmanlı Topraklarına Göç Eden Endülüs Müslümanları, 2018 - 2018
 5. BAL F., TAŞDEMİR M., Project Supported by Higher Education Institutions, MODERN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İLE KAPALIÇARŞILAR ARASINDAKİ BENZERLİK VE FARKLILIKLARIN İKTİSADİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2016 - 2016
 6. BAL F., Project Supported by Other Official Institutions, Türkiye Burslusu Uluslararası Öğrencilerin Akademik ve Mesleki Eğitim Projesi, 2016 - 2016
 7. Çeviker A., Bal F., Project Supported by Other Official Institutions, İSTANBUL YENİLİK EKOSİSTEMİ İÇERİSİNDE ÜNİVERSİTELERİN MEVCUT DURUMU, 2014 - 2014
 8. BAL F., Project Supported by Higher Education Institutions, İktisat Kaynağı Olarak Hisbe Literatürü ve Yahya b. Ömer el-Endülüsi’nin Ahkâmu’s-Sûk Adlı Eseri, 2013 - 2013

Articles Published in Other Journals

 1. Endülüs Müslümanlarının İspanya’dan Sürgününün Osmanlı Coğrafyası ve Ekonomisi Üzerindeki Etkileri: Kuzey Afrika Örneği
  Bal F.
  Selçuklu Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.53, pp.429-450, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 2. Endülüs Şehirlerinin Fiziki, Sosyal ve Ekonomik Özellikleri Üzerine Bir İnceleme
  Bal F.
  Doğu Batı Düşünce Dergisi, no.98, pp.67-83, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 3. Tarihî Kapalı Çarşılara Alışveriş Merkezleri Literatüründen Bir Bakış
  Bal F., Taşdemir M.
  İnsan ve Toplum, vol.10, no.2, pp.1-34, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 4. VII-XIII. YÜZYILLARDA İSLAM DÜNYASINDA BİLGİNİN AKTARIMINDA VE TİCARİ FAALİYETLERİN GELİŞİMİNDE HACCIN ROLÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Bal F.
  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS), vol.4, no.1, pp.15-28, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 5. Abdullah Mesud Küçükkalay, Antik Yunan’dan 16. Yüzyıla Adil Fiyat, İstanbul: Ötüken Yayınları, 2017, 268 s.
  BAL F.
  İnsan ve Toplum, vol.8, no.3, pp.153-157, 2018 (Peer-Reviewed Journal)
 6. Dünyada Kağıt Para Kullanımı ve Osmanlıda Kağıt Paraya Geçiş
  BAL F.
  Bilimevi İktisat, no.2, pp.82-94, 2018 (Peer-Reviewed Journal)
 7. Şeybani'nin Kitabu'l-Kesb'i ve İslâm İktisat Düşüncesinde Servet, Paylaşım ve Yoksulluk
  BAL F.
  Bilimevi İktisat, no.1, pp.92-108, 2018 (Peer-Reviewed Journal)
 8. Osmanlıyı Tanımak: Osmanlı-İspanya İlişkilerinde Yeni Dönem ve “1784 Yılında İstanbul’a Seyahat” Kitabı
  Bal F.
  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi , vol.2, pp.23-56, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 9. Çölün Ekonomisi: İslam Öncesi Arap Yarımadası'ında Ticaret, Ortaklık, Para ve Kredi
  BAL F.
  Akademik Ortadoğu, vol.9, no.1, pp.95-118, 2014 (Peer-Reviewed Journal)
 10. ÇAĞDAŞ ULUSLARARASI SİSTEMİN KAYNAĞI VE İLK DÖNEMİ OLARAK İSPANYA-PORTEKİZ ATLANTİK SİSTEMİ, 1493-1648
  BAL F., ELİK S.
  Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.88-117, 2014 (Peer-Reviewed Journal)
 11. Hisba Literature as A Source of Islamic Economics and Yahya İbn Omar Al-Andalusis's al-Ahkam as-Suq
  Bal F.
  Turkish Studies International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, no.12, pp.133-149, 2013 (Peer-Reviewed Journal)
 12. İlk Osmanlı-İspanya Barış ve Ticaret Antlaşması
  BAL F.
  AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, no.51, pp.93-107, 2011 (Peer-Reviewed Journal)
 13. Ottoman-Spanish Economic Relations in The Sixteenth Century: Rivalry in The Mediterranean
  BAL F.
  International Journal of Business and Social Science, Vol. 2, No. 20, vol.2, pp.296-306, 2011 (Peer-Reviewed Journal)
 14. İktisat Tarihi Kaynağı Olarak Layihalar ve Kâtip Çelebi’nin Düstûru’l Amel Adlı Eseri
  BAL F.
  ADAM Akademi Dergisi, no.1, pp.49-65, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

 1. Endülüs Emevileri Sosyal ve Ekonomik Tarihi
  Bal F.
  Akademik Kitaplar, İstanbul, 2021
 2. İslâm İktisâdı Çalışmalarında Tarihin Yeri
  Bal F.
  in: Sabri Ormanı Anlamak Bir Mütefekkirin Düşünce Dünyasının İzinde, Mehmet Babacan,Ahmet Faruk Aysan, Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, pp.153-165, 2021
 3. Yahya İbn Ömer el-Endülüsî
  Bal F.
  in: İslam İktisadî Düşünce Tarihi, Mehmet Bulut, Editor, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi/Türkiye Katılım Bankaları Birliği, İstanbul, pp.209-241, 2021
 4. Kızılay Arşivi Belgelerinde Afetler
  Çelik G., Karacakaya R., Mete Z., Genç H., Bal F.
  Kızılay Yayınları, Ankara, 2019
 5. Wars In The Red Crescent Archive Documents (Tripoli - Balkans - War of Independence)
  Çelik G., Karacakaya R., Mete Z., Genç H., Bal F.
  Türk Kızılay Yayınları, Ankara, 2019
 6. Kızılay Arşivi Belgelerinde Savaş Esirleri
  BAL F., ÇELİK G., GENÇ H., KARACAKAYA R., METE Z.
  Türk Kızılayı, İstanbul, 2018
 7. Kızılay Arşivi Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı
  BAL F., KARACAKAYA R., METE Z., GENÇ H.
  Türk Kızılayı, İstanbul, 2018
 8. İslam Geleneğinde Göç Yönetiminin İlk Örneği Olarak Hicret ve Muhacirin İskânı
  BAL F.
  in: Türk İslam Dünyasında Göç ve Göç Yönetimi, Bal F, Çeviker A., Editor, Akademik Kitaplar, İstanbul, pp.23-47, 2016
 9. Türk İslam Dünyasında Göç ve Göç Yönetimine Giriş
  BAL F., ÇEVİKER A.
  in: Türk İslam Dünyasında Göç ve Göç Yönetimi, Bal F, Çeviker A., Editor, Akademik Kitaplar, İstanbul, pp.11-20, 2016
 10. Arap Yarımadası'nda Ticaret: Hz. Peygamber ve Dört Halife Dönemi
  BAL F.
  Beka Yayıncılık, İstanbul, 2015
 11. İSTANBUL YENİLİK EKOSİSTEMİ İÇERİSİNDE ÜNİVERSİTELERİN MEVCUT DURUMU
  Çeviker A., Taşdemir M., Bal F.
  İstanbul Bilimler Akedemisi, İstanbul, 2015

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Bir Göçmen Girişimcilik Örneği: Osmanlı Topraklarına Göç Eden Endülüs Müslümanları
  BAL F.
  Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu, Türkistan, Kazakhstan, 09 October 2018, pp.40
 2. Hejira and Muhajir's Settlement as First Example of Migration Management in Islamic Tradition
  BAL F.
  2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 October 2016, pp.104-106
 3. Endülüs Müslümanlarının İspanyol Sosyal ve Ekonomik Hayatı Üzerindeki Etkileri
  Bal F.
  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası Medeniyet Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 19 January 2014
 4. Osmanlıyı Tanımak: Osmanlı-İspanya İlişkilerinde Yeni Dönem ve “1784 Yılında İstanbul’a Seyahat” Kitabı
  BAL F.
  13. Uluslararası Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi, Alcala De Henares, Spain, 01 October 2013, pp.61-62
 5. Hisba Literature as a Source of Islamic Economy and Yahya Ibn Omar al-Andalusi’s al-Ahkam as-Suq
  BAL F.
  2ndInternational Conference on Islamic Economics and Economies of the OIC Countries 2013, Malaysia, 01 January 2013, pp.1-22
 6. Water Technologies in Andalucía
  BAL F.
  IWA Specialized Conference on Water&Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Turkey, 01 March 2012, pp.587-597

Academic and Administrative Experience

2017 - Continues Director of the Center Istanbul Medeniyet University
2016 - 2019 Head of Department Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Political Sciences, Economics
2018 - 2018 Vice Dean Istanbul Medeniyet University, Faculty of Political Sciences
2013 - 2016 Deputy Head of Department İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Political Sciences, Economics
2015 - 2015 Head of Department İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Political Sciences, Maliye Bölümü

Courses

Gönüllülük Çalışmaları, Undergraduate, 2021 - 2022
Ekonomi ve Kültür, Undergraduate, 2021 - 2022
İslam İktisat Tarihi, Postgraduate, 2021 - 2022
Uygarlık Tarihi, Undergraduate, 2021 - 2022
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Postgraduate, 2021 - 2022
Türk İktisat Tarihi, Undergraduate, 2020 - 2021
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Postgraduate, 2021 - 2022
İslam İktisat Düşüncesi, Postgraduate, 2020 - 2021
Akdeniz Dünyası Ekonomileri Tarihi, Postgraduate, 2020 - 2021
Türk İktisat Tarihi, Undergraduate, 2019 - 2020
Yönetim Kültürü ve Ekonomi, Postgraduate, 2019 - 2020
İktisat Tarihi, Undergraduate, 2020 - 2021
İslam İktisat Tarihi, Postgraduate, 2019 - 2020
İslam Ekonomisine Giriş, Postgraduate, 2019 - 2020
İslâm İktisat Düşüncesine Giriş, Postgraduate, 2019 - 2020
Ekonomiye Giriş, Undergraduate, 2017 - 2018
İslam İktisat Tarihi, Postgraduate, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Ekonomi ve Kültür, Undergraduate, 2017 - 2018
İslam İktisat Düşüncesi, Postgraduate, 2017 - 2018
İslam Ekonomisine Giriş, Postgraduate, 2017 - 2018
İslam İktisat Düşüncesine Giriş, Postgraduate, 2017 - 2018
Yönetim Kültürü ve Ekonomi, Postgraduate, 2016 - 2017
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik, Postgraduate, 2016 - 2017
İslam İktisadının Temel Kaynakları, Postgraduate, 2016 - 2017
Akdeniz Dünyası Ekonomileri Tarihi, Postgraduate, 2014 - 2015
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Postgraduate, 2014 - 2015, 2015 - 2016
Avrupa İktisat Tarihi, Postgraduate, 2014 - 2015, 2015 - 2016
Akdeniz Dünyası Ekonomileri Tarihi, Postgraduate, 2013 - 2014
Osmanlı İktisat Tarihi, Doctorate, 2014 - 2015
Dış Ticaret Yönetimi, Postgraduate, 2014 - 2015
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Postgraduate, 2013 - 2014
Yönetim Kültürü ve Ekonomi, Postgraduate, 2013 - 2014
AVRUPA İKTİSAT TARİHİ, Postgraduate, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014
OSMANLI İKTİSAT TARİHİ, Doctorate, 2011 - 2012

Scientific Refereeing

İnsan ve Toplum , Other Indexed Journal, September 2018
Dil ve Edebiyat Araştırmaları, Other Indexed Journal, October 2017
Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, Other Indexed Journal, November 2016
İnsan ve Toplum Dergisi, National Scientific Refreed Journal, June 2016
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, National Scientific Refreed Journal, April 2015
Çankırı Karatekin Ü. İİBF Dergisi, National Scientific Refreed Journal, November 2013

Metrics

Congress and Symposium Activities

Islamic Economics Workshop III: Labor in Islamic Economy, Attendee, İstanbul, Turkey, 2015
Bir Dünya Medeniyeti Endülüs, Attendee, İstanbul, Turkey, 2014
Islamic Economics Workshop, Attendee, İstanbul, Turkey, 2014
Uluslararası Medeniyet Kongresi, Attendee, İstanbul, Turkey, 2014
Osmanlı'da Ticaret: Kişiler, Kurumlar, İlişkiler, Attendee, İstanbul, Turkey, 2013

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Economics, Economic History and History of Economic Thought