Prof.FARUK BAL


Faculty of Political Sciences, Economics

Economic History


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Economics, Economic History and History of Economic Thought

Metrics

Publication

31

Project

8
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2008 - 2011

2008 - 2011

Doctorate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, İktisat Tarihi, Turkey

2006 - 2008

2006 - 2008

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, İktisat Tarihi, Turkey

2001 - 2005

2001 - 2005

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Economıcs, İktisat, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

Osmanlı Devleti-İspanya İktisadî İlişkileri (16.-18. Yüzyıllar)

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi

2008

2008

Postgraduate

Endülüs Emevi Devleti Sosyo-Ekonomik Yapısı (756-1031) Sustainable Development

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Spanish

C1 Advanced

C1 Advanced

Arabic

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Economics, Economic History and History of Economic Thought

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Political Sciences, Economics

2011 - 2017

2011 - 2017

Assistant Professor

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Political Sciences, Economics

Managerial Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

Director of the Center

Istanbul Medeniyet University

2016 - 2019

2016 - 2019

Head of Department

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Political Sciences, Economics

2018 - 2018

2018 - 2018

Vice Dean

Istanbul Medeniyet University, Faculty of Political Sciences

2013 - 2016

2013 - 2016

Deputy Head of Department

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Political Sciences, Economics

2015 - 2015

2015 - 2015

Head of Department

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Political Sciences, Maliye Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Gönüllülük Çalışmaları

Undergraduate

Undergraduate

Ekonomi ve Kültür

Postgraduate

Postgraduate

İslam İktisat Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Uygarlık Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Türk İktisat Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Postgraduate

Postgraduate

İslam İktisat Düşüncesi

Postgraduate

Postgraduate

Akdeniz Dünyası Ekonomileri Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Türk İktisat Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Yönetim Kültürü ve Ekonomi

Undergraduate

Undergraduate

İktisat Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

İslam İktisat Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

İslam Ekonomisine Giriş

Postgraduate

Postgraduate

İslâm İktisat Düşüncesine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Ekonomiye Giriş

Postgraduate

Postgraduate

İslam İktisat Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Ekonomi ve Kültür

Postgraduate

Postgraduate

İslam İktisat Düşüncesi

Postgraduate

Postgraduate

İslam Ekonomisine Giriş

Postgraduate

Postgraduate

İslam İktisat Düşüncesine Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Yönetim Kültürü ve Ekonomi

Postgraduate

Postgraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

Postgraduate

Postgraduate

İslam İktisadının Temel Kaynakları

Postgraduate

Postgraduate

Akdeniz Dünyası Ekonomileri Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Avrupa İktisat Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Akdeniz Dünyası Ekonomileri Tarihi

Doctorate

Doctorate

Osmanlı İktisat Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Dış Ticaret Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Yönetim Kültürü ve Ekonomi

Postgraduate

Postgraduate

AVRUPA İKTİSAT TARİHİ

Doctorate

Doctorate

OSMANLI İKTİSAT TARİHİ

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Endülüs Müslümanlarının İspanya’dan Sürgününün Osmanlı Coğrafyası ve Ekonomisi Üzerindeki Etkileri: Kuzey Afrika Örneği

Bal F.

Selçuklu Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.53, pp.429-450, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2021

2021

Endülüs Şehirlerinin Fiziki, Sosyal ve Ekonomik Özellikleri Üzerine Bir İnceleme

Bal F.

Doğu Batı Düşünce Dergisi, no.98, pp.67-83, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Tarihî Kapalı Çarşılara Alışveriş Merkezleri Literatüründen Bir Bakış

Bal F., Taşdemir M.

İnsan ve Toplum, vol.10, no.2, pp.1-34, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

VII-XIII. YÜZYILLARDA İSLAM DÜNYASINDA BİLGİNİN AKTARIMINDA VE TİCARİ FAALİYETLERİN GELİŞİMİNDE HACCIN ROLÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Bal F.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (İSMUS), vol.4, no.1, pp.15-28, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Dünyada Kağıt Para Kullanımı ve Osmanlıda Kağıt Paraya Geçiş

BAL F.

Bilimevi İktisat, no.2, pp.82-94, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Şeybani'nin Kitabu'l-Kesb'i ve İslâm İktisat Düşüncesinde Servet, Paylaşım ve Yoksulluk

BAL F.

Bilimevi İktisat, no.1, pp.92-108, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2017

2017

Osmanlıyı Tanımak: Osmanlı-İspanya İlişkilerinde Yeni Dönem ve “1784 Yılında İstanbul’a Seyahat” Kitabı

Bal F.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi , vol.2, pp.23-56, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Çölün Ekonomisi: İslam Öncesi Arap Yarımadası'ında Ticaret, Ortaklık, Para ve Kredi

BAL F.

Akademik Ortadoğu, vol.9, no.1, pp.95-118, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2014

2014

ÇAĞDAŞ ULUSLARARASI SİSTEMİN KAYNAĞI VE İLK DÖNEMİ OLARAK İSPANYA-PORTEKİZ ATLANTİK SİSTEMİ, 1493-1648

BAL F., ELİK S.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.88-117, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2013

2013

Hisba Literature as A Source of Islamic Economics and Yahya İbn Omar Al-Andalusis's al-Ahkam as-Suq

Bal F.

Turkish Studies International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, no.12, pp.133-149, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

İlk Osmanlı-İspanya Barış ve Ticaret Antlaşması

BAL F.

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, no.51, pp.93-107, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Ottoman-Spanish Economic Relations in The Sixteenth Century: Rivalry in The Mediterranean

BAL F.

International Journal of Business and Social Science, Vol. 2, No. 20, vol.2, pp.296-306, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

İktisat Tarihi Kaynağı Olarak Layihalar ve Kâtip Çelebi’nin Düstûru’l Amel Adlı Eseri

BAL F.

ADAM Akademi Dergisi, no.1, pp.49-65, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Bir Göçmen Girişimcilik Örneği: Osmanlı Topraklarına Göç Eden Endülüs Müslümanları

BAL F.

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu, Türkistan, Kazakhstan, 09 October 2018, pp.40 Sustainable Development

2016

2016

Hejira and Muhajir's Settlement as First Example of Migration Management in Islamic Tradition

BAL F.

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 October 2016, pp.104-106 Sustainable Development

2014

2014

Endülüs Müslümanlarının İspanyol Sosyal ve Ekonomik Hayatı Üzerindeki Etkileri

Bal F.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası Medeniyet Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 19 January 2014

2013

2013

Osmanlıyı Tanımak: Osmanlı-İspanya İlişkilerinde Yeni Dönem ve “1784 Yılında İstanbul’a Seyahat” Kitabı

BAL F.

13. Uluslararası Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi, Alcala De Henares, Spain, 01 October 2013, pp.61-62 Sustainable Development

2013

2013

Hisba Literature as a Source of Islamic Economy and Yahya Ibn Omar al-Andalusi’s al-Ahkam as-Suq

BAL F.

2ndInternational Conference on Islamic Economics and Economies of the OIC Countries 2013, Malaysia, 01 January 2013, pp.1-22

2012

2012

Water Technologies in Andalucía

BAL F.

IWA Specialized Conference on Water&Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Turkey, 01 March 2012, pp.587-597 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2021

2021

Endülüs Emevileri Sosyal ve Ekonomik Tarihi

Bal F.

Akademik Kitaplar, İstanbul, 2021

2021

2021

İslâm İktisâdı Çalışmalarında Tarihin Yeri

Bal F.

in: Sabri Ormanı Anlamak Bir Mütefekkirin Düşünce Dünyasının İzinde, Mehmet Babacan,Ahmet Faruk Aysan, Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, pp.153-165, 2021 Sustainable Development

2021

2021

Yahya İbn Ömer el-Endülüsî

Bal F.

in: İslam İktisadî Düşünce Tarihi, Mehmet Bulut, Editor, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi/Türkiye Katılım Bankaları Birliği, İstanbul, pp.209-241, 2021

2016

2016

İslam Geleneğinde Göç Yönetiminin İlk Örneği Olarak Hicret ve Muhacirin İskânı

BAL F.

in: Türk İslam Dünyasında Göç ve Göç Yönetimi, Bal F, Çeviker A., Editor, Akademik Kitaplar, İstanbul, pp.23-47, 2016 Sustainable Development

2016

2016

Türk İslam Dünyasında Göç ve Göç Yönetimine Giriş

BAL F., ÇEVİKER A.

in: Türk İslam Dünyasında Göç ve Göç Yönetimi, Bal F, Çeviker A., Editor, Akademik Kitaplar, İstanbul, pp.11-20, 2016 Sustainable Development

Supported Projects

2022 - 2023

2022 - 2023

Beş Boyutlu Gelecek

Development Agency

Çelik G., Bal F. (Executive), Aydıner A. S.

2019 - 2020

2019 - 2020

Uluslararası Öğrencilerin Mesleki, Akademik ve Sosyal Gelişimi Projesi 2020Sustainable Development

Project Supported by Other Official Institutions

(Project Abstract)
Bal F. (Executive)

2017 - 2019

2017 - 2019

Türk Kızılayı Arşiv Projesi

Project Supported by Other Private Institutions

Bal F. (Executive), Çelik G., Mete Z., Genç H., Aydın B.

2018 - 2018

2018 - 2018

Bir Göçmen Girişimcilik Örneği: Osmanlı Topraklarına Göç Eden Endülüs MüslümanlarıSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

BAL F. (Executive)

2016 - 2016

2016 - 2016

Türkiye Burslusu Uluslararası Öğrencilerin Akademik ve Mesleki Eğitim Projesi

Project Supported by Other Official Institutions

BAL F.

2014 - 2014

2014 - 2014

İSTANBUL YENİLİK EKOSİSTEMİ İÇERİSİNDE ÜNİVERSİTELERİN MEVCUT DURUMU

Project Supported by Other Official Institutions

Çeviker A., Bal F. (Executive)

2013 - 2013

2013 - 2013

İktisat Kaynağı Olarak Hisbe Literatürü ve Yahya b. Ömer el-Endülüsi’nin Ahkâmu’s-Sûk Adlı Eseri

Project Supported by Higher Education Institutions

BAL F. (Executive)

Scientific Refereeing

September 2018

September 2018

İnsan ve Toplum

Other Indexed Journal

October 2017

October 2017

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

Other Indexed Journal

November 2016

November 2016

Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi

Other Indexed Journal

June 2016

June 2016

İnsan ve Toplum Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2015

April 2015

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2013

November 2013

Çankırı Karatekin Ü. İİBF Dergisi

National Scientific Refreed JournalCongress and Symposium Activities

01 April 2015 - 01 April 2015

01 April 2015 - 01 April 2015

Islamic Economics Workshop III: Labor in Islamic Economy

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

Bir Dünya Medeniyeti Endülüs

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2014 - 01 April 2014

01 April 2014 - 01 April 2014

Islamic Economics Workshop

Attendee

İstanbul-Turkey

01 January 2014 - 01 January 2014

01 January 2014 - 01 January 2014

Uluslararası Medeniyet Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

Osmanlı'da Ticaret: Kişiler, Kurumlar, İlişkiler

Attendee

İstanbul-Turkey