Doç.Dr.

FARUK BAL


Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisat Tarihi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2008 - 2011

2008 - 2011

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi, Türkiye

2006 - 2008

2006 - 2008

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi, Türkiye

2001 - 2005

2001 - 2005

Lisans

Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

Osmanlı Devleti-İspanya İktisadî İlişkileri (16.-18. Yüzyıllar)

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi

2008

2008

Yüksek Lisans

Endülüs Emevi Devleti Sosyo-Ekonomik Yapısı (756-1031)

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İspanyolca

C1 İleri

C1 İleri

Arapça

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, İktisadi Tarih ve İktisadi Düşünceler Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü

2011 - 2017

2011 - 2017

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Merkez Müdürü

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

2016 - 2019

2016 - 2019

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü

2018 - 2018

2018 - 2018

Dekan Yardımcısı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

2013 - 2016

2013 - 2016

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü

2015 - 2015

2015 - 2015

Bölüm Başkanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Ekonomiye Giriş

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam İktisat Tarihi

Lisans

Lisans

Ekonomi ve Kültür

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam İktisat Düşüncesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Ekonomisine Giriş

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam İktisat Düşüncesine Giriş

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yönetim Kültürü ve Ekonomi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam İktisadının Temel Kaynakları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Akdeniz Dünyası Ekonomileri Tarihi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Avrupa İktisat Tarihi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Akdeniz Dünyası Ekonomileri Tarihi

Doktora

Doktora

Osmanlı İktisat Tarihi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Dış Ticaret Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yönetim Kültürü ve Ekonomi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

AVRUPA İKTİSAT TARİHİ

Doktora

Doktora

OSMANLI İKTİSAT TARİHİ

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Abdullah Mesud Küçükkalay, Antik Yunan’dan 16. Yüzyıla Adil Fiyat, İstanbul: Ötüken Yayınları, 2017, 268 s.

BAL F.

İnsan ve Toplum, cilt.8, sa.3, ss.153-157, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Dünyada Kağıt Para Kullanımı ve Osmanlıda Kağıt Paraya Geçiş

BAL F.

Bilimevi İktisat, sa.2, ss.82-94, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Şeybani'nin Kitabu'l-Kesb'i ve İslâm İktisat Düşüncesinde Servet, Paylaşım ve Yoksulluk

BAL F.

Bilimevi İktisat, sa.1, ss.92-108, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Osmanlıyı Tanımak: Osmanlı-İspanya İlişkilerinde Yeni Dönem ve “1784 Yılında İstanbul’a Seyahat” Kitabı

Bal F.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi , cilt.2, ss.23-56, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Çölün Ekonomisi: İslam Öncesi Arap Yarımadası'ında Ticaret, Ortaklık, Para ve Kredi

BAL F.

Akademik Ortadoğu, cilt.9, sa.1, ss.95-118, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

ÇAĞDAŞ ULUSLARARASI SİSTEMİN KAYNAĞI VE İLK DÖNEMİ OLARAK İSPANYA-PORTEKİZ ATLANTİK SİSTEMİ, 1493-1648

BAL F. , ELİK S.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.88-117, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

İlk Osmanlı-İspanya Barış ve Ticaret Antlaşması

BAL F.

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, sa.51, ss.93-107, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Ottoman-Spanish Economic Relations in The Sixteenth Century: Rivalry in The Mediterranean

BAL F.

International Journal of Business and Social Science, Vol. 2, No. 20, cilt.2, ss.296-306, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

İktisat Tarihi Kaynağı Olarak Layihalar ve Kâtip Çelebi’nin Düstûru’l Amel Adlı Eseri

BAL F.

ADAM Akademi Dergisi, sa.1, ss.49-65, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Bir Göçmen Girişimcilik Örneği: Osmanlı Topraklarına Göç Eden Endülüs Müslümanları

BAL F.

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu, Türkistan, Kazakistan, 09 Ekim 2018, ss.40

2016

2016

Hejira and Muhajir's Settlement as First Example of Migration Management in Islamic Tradition

BAL F.

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Hollanda, 28 Ekim 2016, ss.104-106

2013

2013

Osmanlıyı Tanımak: Osmanlı-İspanya İlişkilerinde Yeni Dönem ve “1784 Yılında İstanbul’a Seyahat” Kitabı

BAL F.

13. Uluslararası Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi, Alcala De Henares, İspanya, 01 Ekim 2013, ss.61-62

2013

2013

Hisba Literature as a Source of Islamic Economy and Yahya Ibn Omar al-Andalusi’s al-Ahkam as-Suq

BAL F.

2ndInternational Conference on Islamic Economics and Economies of the OIC Countries 2013, Malezya, 01 Ocak 2013, ss.1-22

2012

2012

Water Technologies in Andalucía

BAL F.

IWA Specialized Conference on Water&Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Türkiye, 01 Mart 2012, ss.587-597

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

İslam Geleneğinde Göç Yönetiminin İlk Örneği Olarak Hicret ve Muhacirin İskânı

BAL F.

Türk İslam Dünyasında Göç ve Göç Yönetimi, Bal F, Çeviker A., Editör, Akademik Kitaplar, İstanbul, ss.23-47, 2016

2016

2016

Türk İslam Dünyasında Göç ve Göç Yönetimine Giriş

BAL F. , ÇEVİKER A.

Türk İslam Dünyasında Göç ve Göç Yönetimi, Bal F, Çeviker A., Editör, Akademik Kitaplar, İstanbul, ss.11-20, 2016

Bilimsel Hakemlikler

Eylül 2018

Eylül 2018

İnsan ve Toplum

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2016

Kasım 2016

Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2016

Haziran 2016

İnsan ve Toplum Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2015

Nisan 2015

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2013

Kasım 2013

Çankırı Karatekin Ü. İİBF Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2015

2015

Islamic Economics Workshop III: Labor in Islamic Economy

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

Bir Dünya Medeniyeti Endülüs

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

Islamic Economics Workshop

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

Uluslararası Medeniyet Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

Osmanlı'da Ticaret: Kişiler, Kurumlar, İlişkiler

Katılımcı

İstanbul-Türkiye