Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

İlahiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2015)

Tdv İslam Araştırmaları Merkezi İsam Yayınları, İstanbul, 2017

Tarihsel Bir Veri Olarak Şer’iyye Sicilleri

Kitaplara Vakfedilen Bir Ömre Tuhfe: İsmail E. Erünsal ‘a Armağan: Edebiyat ve Tasavvuf Kütüphanecilik ve Arşivcilik, Aynut H., Aydın B., Ülker M. B., Editör, Ülke Yayınları, İstanbul, ss.1043-1068, 2014