Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ÜSKÜDAR DA OSMANLI MEDRESE GELENEĞİNİN TEŞEKKÜLÜ: RUM MEHMED PAŞA MEDRESESİ VE MÜDERRİSLERİ

TURK KULTURU INCELEMELERI, vol.23, no.47, pp.283-344, 2023 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Books & Book Chapters

İlahiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2015)

Tdv İslam Araştırmaları Merkezi İsam Yayınları, İstanbul, 2017

Tarihsel Bir Veri Olarak Şer’iyye Sicilleri

in: Kitaplara Vakfedilen Bir Ömre Tuhfe: İsmail E. Erünsal ‘a Armağan: Edebiyat ve Tasavvuf Kütüphanecilik ve Arşivcilik, Aynut H., Aydın B., Ülker M. B., Editor, Ülke Yayınları, İstanbul, pp.1043-1068, 2014