Prof.Dr.

MÜCAHİDE ESRA KOÇOĞLU


TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Eğitim Bilgileri

2001 - 2005

2001 - 2005

Doktora

Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

1988 - 1995

1988 - 1995

Lisans

Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Tıp, Temel Tıp Bilimleri, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Yönetimsel Görevler

2005 - 2016

2005 - 2016

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Çoğul Dirençli Mikroorganizmalara Karşı Farklı Dezenfektanların Etkinliğinin Araştırılması - Anabilim Dalı ,

KOÇOĞLU M. E.

B.Güler(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Entamoeba histolytica’nın Tanısında Mikroskopi,ELISA, ve PCR yöntemlerinin karşılaştırılması.

KOÇOĞLU M. E. (Eş Danışman)

S.Çile(Öğrenci)

2015

2015

Yüksek Lisans

Antinükleer antikor (ANA) sonuçları ile ekstrakte edilebilir nükleer antikorları (ENA) arasındaki ilişkinin araştırılması

KOÇOĞLU M. E.

K.Erke(Öğrenci)

2014

2014

Tıpta Uzmanlık

Bolu İlinde Borrelia burgdorferi sensu lato Seroprevalansının Araştırılması

KOÇOĞLU M. E.

Ö.Bucak(Öğrenci)

2012

2012

Yüksek Lisans

"Sağlıklı Kan Donörlerinde Transfüzyonla Geçen Virüs (TT Virüs) Sıklığının Araştırılması"

KOÇOĞLU M. E.

Ş.ÖZSOY(Öğrenci)

2010

2010

Yüksek Lisans

N-asetil sistein (NAC), sumak ekşisi ve gül suyu’nun Staphylococcus türlerinde biyofilm tabakası oluşumuna etkileri

KOÇOĞLU M. E. (Eş Danışman)

S.Kırmusaoğlu(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

A Multicenter Evaluation of Blood Culture Practices, Contamination Rates, and the Distribution of Causative Bacteria.

ALTINDIS M., KOROGLU M., DEMIRAY T., DAL T., OZDEMIR M., SENGIL A., et al.

Jundishapur journal of microbiology, cilt.9, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2014

2014

Determination of anti-nuclear antibody pattern. distribution and clinical relationship

Mengeloglu Z., Tas T., Kocoglu E. , Aktas G., Karabork S.

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.30, ss.380-383, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

Seroprevalence of Hepatitis B, Hepatitis C and HIV in Intensive Care Unit Patients

Bayir H., Yildiz I., Kocoglu E. , Kurt A. D. , Kocoglu H.

JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKM DERNEGI DERGISI, cilt.13, ss.75-78, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

In vitro investigation of the antibacterial activity of Nigella Sativa oil on some of the most commonly isolated bacteria in otitis media and externa

KOÇOĞLU M. E. , KALCIOĞLU M. T. , UZUN L. , Zengin F., Çelik S., Şerifler S.

31st Politzer Society Meeting and 2nd Global otology Research Form, Gran Canary, İspanya, 21 Şubat 2018, cilt.31, no.31, ss.153

2017

2017

Çörek Otu Yağının Otitis Media Ve Otitis Externa’da En Sık İzole Edilen Bakteriler Üzerine Antibakteriyel Etkinliğinin İn Vitro İncelenmesi

KOÇOĞLU M. E. , KALCIOĞLU M. T. , UZUN L. , Zengin F., Çelik S., SERIFLER S., et al.

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 08 Kasım 2017, cilt.1, no.1, ss.69
Link

Desteklenen Projeler

2018 - 2018

2018 - 2018

33 ANKEM Kongresi Katılım (Poster sunumu)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KOÇOĞLU M. E. (Yürütücü) , SAMASTI M. , DAVARCI İ., Zengin F., Güney R., Taşçılar M.

2017 - 2018

2017 - 2018

İdrar Kültüründen İzole Edilen Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesinde Konvansiyonel Yöntemler ile Otomatize Sistemlerin Karşılaştırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KOÇOĞLU M. E. (Yürütücü) , DAVARCI İ., Güney R., Zengin F., Gürbüz M. O.

2016 - 2017

2016 - 2017

Karbapenem Dirençli Klebsiella Pneumoniae Suşlarinin Genotipik Özelliklerinin İncelenmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

SAMASTI M. (Yürütücü) , VAHABOĞLU H. , KOÇOĞLU M. E. , ÇAŞKURLU H. , DAVARCI İ.


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 13

h-indeksi (WOS): 2