Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İbrahim Gülşenî’nin Farsça Tevhidi: Tanıtım ve Tenkitli Neşir

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, ss.299-329, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

SEFER VE SAVAŞLARIN DÜZYAZI VE ŞİİR DİLİYLE AKTARIMI: KADIZÂDE VE GAZAVÂT-I SULTAN SELİM HAN

Doğu Araştırmaları Dergisi / A Journal of Oriental Studies, cilt.1, ss.46-67, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

TÂHİRÜ’L-MEVLEVÎ’NİN İLK METİN ŞERHİ DENEMESİ: “ŞEYH SA’DÎ’NİN BİR SERGÜZEŞTİ”

Doğu Araştırmaları A Journal of Oriental Studies, no.2, ss.47-74, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nizâmi-yi Gencevî'nin Mahzenü'l-Esrâr'ı İle Medîhî'nin Cennet-i Ahrâr'ının Mukayesesi

I. Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 Mayıs 2012, ss.431-444

Kitap & Kitap Bölümleri

Zoya Pirzad ve Eserlerinde Kadın

DOĞU EDEBİYATINDA KADIN, Güzelyüz A., Editör, Demavend Yayınları, İstanbul, ss.214-224, 2016

ACI KÜPE (Öyküler)

Demavend Yayınları, İstanbul, 2015

Diğer Yayınlar