Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Critical Edition of Persian Tawhid Written by İbrahim Gülşeni

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.22, pp.299-329, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

TRANSFER OF WARS WITH PROSE AND POETRY LANGUAGE: KADIZĀDE AND GAZAVĀT-I SULTAN SELIM HAN

Doğu Araştırmaları Dergisi / A Journal of Oriental Studies, vol.1, no.19, pp.46-67, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

TÂHİRÜ’L-MEVLEVÎ’NİN İLK METİN ŞERHİ DENEMESİ: “ŞEYH SA’DÎ’NİN BİR SERGÜZEŞTİ”

Doğu Araştırmaları A Journal of Oriental Studies, no.10, pp.47-74, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nizâmi-yi Gencevî'nin Mahzenü'l-Esrâr'ı İle Medîhî'nin Cennet-i Ahrâr'ının Mukayesesi

I. Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 May 2012, pp.431-444

Books & Book Chapters

Zoya Pirzad ve Eserlerinde Kadın

in: DOĞU EDEBİYATINDA KADIN, Güzelyüz A., Editor, Demavend Yayınları, İstanbul, pp.214-224, 2016

ACI KÜPE (Öyküler)

Demavend Yayınları, İstanbul, 2015

Other Publications