Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2018 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

 • 2009 - 2012 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

 • 2008 - 2010 Lisans Çift Anadal

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

 • 2005 - 2009 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Doktora

  Kadızâde'nin Gazavât-ı Sultan Selim Han Adlı Eseri ( İnceleme-Metin)

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili Ve Edebiyatı

 • 2012 Yüksek Lisans

  Medîhî ve Cennet-i Ahrâr Mesnevisi

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili Ve Edebiyatı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2017Yabancılara Farsça Öğretme Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Uluslararası Fars Dili ve Edebiyatı Kurumu ( Sadi )

 • 2015Lisansüstü Akademik Gelişim Seminerleri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İMÜ Medeniyet Araştırmaları Merkezi

 • 2015Kitap Kültürü ve El Yazmaları Seminer Dizisi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İMÜ Medeniyet Araştırmaları Merkezi ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

 • 2014Genç Akademisyenler Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini Tartışıyor

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Bilimler Akademisi, Avrupa Birliği Bakanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı

 • 2010Farsça Dil Kursu

  Yabancı Dil , Şehid Bihişti Üniversitesi

 • 2009Farsça Dil Kursu

  Yabancı Dil , Firdevsi Üniversitesi

 • 2009Tercüme Teknikleri Eğitim Kursu

  Yabancı Dil , İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu

 • 20081. Hızlandırılmış Farsça Kursu

  Yabancı Dil , İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu

 • 2008Yabancı Dil Arapça Kursu II

  Yabancı Dil , İSMEK

 • 2007Yabancı Dil Arapça Kursu I

  Yabancı Dil , İSMEK