Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mahremî’nin Şehnâme’sinde Mardin Kalesi’nin Fethi

International Journal of Mardin Studies, vol.2, no.1, pp.7-25, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hassân'ın Mihr ü Müşterî'sinin Yeni Bir Nüshası ve Bilinen Nüshaya Katkıları

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.24, pp.605-636, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Hafız Divanı Şerhleri Derlemesi: Zâhid bin Muhammed ve Eseri

e-Şarkiyat, vol.11, no.3, pp.1411-1431, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Inscribed Poems for Gazanfer Agha (d. 1603) Around His Patronage Activities

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.63, pp.168-193, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bâkî'nin "Sünbül" Kasidesi Şerhi

Hikmet, no.10, pp.415-450, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Klâsik Türk Edebiyatı Metinlerinde Nil Nehri

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.19, pp.275-312, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Şiirinden Giyim-Kuşam Literatürüne Bazı Ekler

Littera Turca, vol.2, no.2, pp.6-23, 2016 (Other Refereed National Journals)

Bâkî Divanı'nda Tasavvufî ve Batınî Kültür

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.33, pp.261-273, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bâkî Dîvânı'na Göre 16. Yüzyıl Osmanlı Toplum Yapısı

FSM İLMİ ARAŞTIRMALAR İNSAN VE TOPLUM BİLİMLER DERGİSİ, no.2, pp.285-309, 2013 (National Refreed University Journal)

Klâsik Türk Şiirinde Pâleheng ve Bâkî'nin Pâleheng Konulu Bir Gazeli

TURKISH STUDIES, vol.7, no.3, pp.2383-2392, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fuzûlî Bibliyografyası

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi / Eski Türk Edebiyatı Tarihi I, vol.5, no.9, pp.507-534, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bâkî Divanı’ında Resmî Görevliler ve Meslek Erbabı

Bartın Üniversitesi Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, Bartın, Turkey, 28 April 2016, vol.1, pp.611-628

Osmanlı Şiirinde Derviş Çeyizi: Hırka

1. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Türk Tasavvuf Kültürü ve Gelenekleri, İstanbul, Turkey, 13 October 2014, pp.1290-1310

Books & Book Chapters

Mehmet Âkif (1873-1936)’in Klâsik Edebiyat Hakkındaki Fikir ve Görüşleri

in: Prof. Dr. Mehmet Arslan'a Armağan, H. İbrahim Delice,Mehtap Erdoğan Taş,Hakan Yekbaş, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.545-555, 2019

Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Ders Kitabı

Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, 2017

Sinan Paşa’nın Tazarru’-nâme’sinde İnsan

in: Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı, Kartal A., Koylu Z., Editor, Sivrihisar Belediyesi, İstanbul, pp.185-227, 2017

Beyitler Arasında Hat Sanatı

in: Klâsik Sanatlar Yıllığı 2013, Yüksek Salman, Editor, Dib, Ankara, pp.86-93, 2014

Klâsik Şiirde Akarsu ile İlgili İnanışlar ve Kalıplaşmış İfadeler

in: Geleneksel Türk Sanatında ve Edebiyatımızda Su, Demir N., Editor, Aski Genel Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Yayınları, Ankara, pp.63-70, 2013

Kumru Yaka mı yoksa Kamerî Yaka mı?

in: Ahmet Atillâ Şentürk Armağanı, Kartal A., Tulum M., Editor, Akademik Kitaplar Yayınevi, İstanbul, pp.597-604, 2013

Osmanlı Şiirinde ‘Şaraba Rehin Verme’ Metaforu

in: Yücel Dağlı Anısına, Balta E., Dedes Y., İşli E.N., Koz S., Editor, Turkuaz Yayınları, İstanbul, pp.494-520, 2011

Episodes in the Encyclopedia