Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Pediatricians' Attitude in Management of Acute Bronchiolitis: Did Guidelines Overcome Practices?

PEDIATRIC ALLERGY IMMUNOLOGY AND PULMONOLOGY, vol.33, no.2, pp.57-62, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Acute aortic dissection mimicking acute abdomen in a 14-year-old boy

PEDIATRICS INTERNATIONAL, vol.57, no.6, pp.1169-1171, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

SYNTHETIC CANNABINOID ABUSE IN ADOLESCENTS: A CASE SERIES

JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.49, no.5, pp.644-650, 2015 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

A Rare Cause of Upper Airway Obstruction Isolated Demyelinating Brainstem Lesion

PEDIATRIC EMERGENCY CARE, vol.30, no.12, pp.896-899, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

COVID-19 in Children: A Single Center Experience from Istanbul, Turkey

MEDICAL JOURNAL OF BAKIRKOY, vol.17, no.1, pp.64-71, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Çocuklarda Karbon Monoksit Zehirlenmesi.

AKADEMİK ACİL TIP DERGİSİ, vol.9, pp.26-30, 2010 (Other Refereed National Journals)

Çocuklarda Besin ve Mantar Zehirlenmeleri

ÇOCUK ENFEKSİYON DERGİSİ, vol.3, pp.126-31, 2009 (Other Refereed National Journals)

Gecikmiş Bir Post-Travmatik Diyafragma Hernisi Olgusu

GÖZTEPE TIP DERGİSİ, vol.20, pp.178-179, 2005 (Other Refereed National Journals)

Çocukluk Çağında Zehirlenmeler

Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi, vol.3, pp.114-118, 2004 (Other Refereed National Journals)

Yenidoğan Döneminde Kazanılmış Sitomegalovirüs Enfeksiyonu ve Gansiklovir Tedavisi

BAKIRKÖY TIP DERGİSİ, vol.10, pp.63-64, 2004 (Other Refereed National Journals)

: Kliniğimizde İzlenen Neonatal Kolestazlı Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi.

TÜRK PEDİATRİ ARŞİVİ, vol.37, pp.219-223, 2002 (Other Refereed National Journals)

Çocukluk Çağı Toplumsal Kaynaklı Pnömonilerinin Değerlendirilmesi ve Tedavi Yaklaşımları

KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP DERGİSİ, vol.3, pp.883-885, 2001 (Other Refereed National Journals)

Farklı Klinik Tablolarla Başvuran Epstein Barr Virüs Enfeksiyonu.

GÖZTEPE TIP DERGİSİ, vol.16, pp.101-102, 2001 (Other Refereed National Journals)

Visseral Leishmaniasis’de Lipozomal Amfoterisin-B Tedavisi.

GÖZTEPE TIP DERGİSİ, vol.15, pp.241-242, 2000 (Other Refereed National Journals)

: Değişim Transfüzyonu Sonrası Proflaktik Antibiyotik Kullanımı Gerekli mi?

GÖZTEPE TIP DERGİSİ, vol.116, pp.91-92, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Ailede Eş Zamanlı Gelişen Akut Distoni: Sebep Ne Olabilir?

X. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 03 April 2013, pp.75

Akut Apandisit Erken Tanı Almazsa?

X. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 03 April 2013, pp.65

Yurtdışından Gelen Ateşli Çocuk: Ayırıcı Tanıda Akla Ne Gelir?

X. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 03 April 2013, pp.68

İlk Kez Ateşli Nöbet Geçiren Çocuklarda Bakteriyel Menenjit Riski

X. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 03 April 2013, pp.52

Çocuklarda İlk Afebril Nöbet: Acil Kranyal Görüntüleme Gerekli mi?

IX. Çocuk Acil Tip ve Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, Turkey, 01 May 2012, pp.72

Çocuk Acilde Akut Karın Ağrıları

VII. Çocuk Acil Tip ve Yoğun Bakım Kongresi, Adana, Turkey, 01 March 2010, pp.78

Nörofibromatozis Tip I olgularımızın klinik ve görüntüleme özellikleri.

11. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 May 2009, pp.113-114

Çocuk Acile Başvuran Status Epileptikus Olgularının Değerlendirilmesi

VI. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 April 2008, pp.42

Balon Aspirasyonuna Bağlı Hipoksik İskemik Ensefalopati

51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 November 2007, pp.244-245

Joubert Sendromu: Olgu sunumu.

51. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 November 2007, pp.7

Karbonmonoksit Zehirlenmesi ile Başvuran Olgularımız.

IV. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, Turkey, 01 May 2007, pp.22

Çocukluk Çağı Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi.

II. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Nevşehir, Turkey, 01 June 2005, pp.174

Febril Konvülziyonla Acil Servisimize Başvuran Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi.

II. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Nevşehir, Turkey, 01 June 2005, pp.54

Meningokoksemili Olgularımızın Prognostik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi.

I. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Edirne, Turkey, 01 May 2004, pp.194

Çocukluk Çağında Zehirlenmeler: 2 Yıllık Deneyimimiz.

I. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Edirne, Turkey, 01 May 2004, pp.181

De Sanctis Cacchione Sendromu: Olgu Sunumu.

26. Pediatri Günleri, İstanbul, Turkey, 01 April 2004, pp.203

Effects of Indirect Hyperbilirubinemia on Auditory and Neurological Functions of Term Newborns

Ist Congress of Union of Mediterranean Neonatal Societies (UMENS) and XII. National Congress of Neonatology, Turkey, 01 September 2003, pp.38

Neonatal Kolestazlı Olgularımız.

V. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 November 2002, pp.170

Biliyer Atrezi ve Sitomegalovirüs Enfeksiyonu.

XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Samsun, Turkey, 01 June 2001, pp.106

Hipomelanozis İto: Bir Olgu Sunumu.

SSK Bakırköy 9. Pediatri Günleri, İstanbul, Turkey, 01 March 2001, pp.185

Hemophilus İnfluenzae Menenjiti Saptanan Olguların Değerlendirilmesi.

44. Milli Pediatri Kongresi, Bursa, Turkey, 01 September 2000, pp.49

Kasabach Merritt Sendromu.

4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 01 October 1999, pp.147

Konjenital Hepatik Fibrozisli 4 Olgunun Değerlendirilmesi.

Türk Pediatri Kurumu XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi, Ankara, Turkey, 01 May 1999, pp.404

Books & Book Chapters

Metabolik Hastalıklar

in: Çocuk Acil Tıp Kitabı, Nur Arslan, Gülser Esen Besli, Editor, İstanbul Tıp Yayınevi, İstanbul, pp.683-703, 2012

Besin Zehirlenmeleri ve Botulizm

in: Pediatrik Zehirlenmeler Kitabı, Çıtak A, Yılmaz H. Levent , Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.339-348, 2011

Havayolu Yönetimi ve Solunum Yetersizliği

in: Milli Pediatri Derneği Temel Pediatri Kitabı, Hasanoğlu E., Düşünsel R. , Bideci A., Editor, Güneş Yayınevi, İstanbul, pp.1652-1659, 2010