Education Information

Education Information

 • 2010 - 2015 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Okul Öncesi Eğitim, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Okul Öncesi Eğitim, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Okula devam eden 5 - 6 yaş grubu çocukların bağlanma biçimleri ve sosyal davranışları ile annelerinin bağlanma biçimi ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitim

 • 2005 Postgraduate

  3-7 Yaş Arası Otistik Çocuğa Sahip Olan Annelerin Algıladıkları SosyalDestek Düzeyleri ile Depresyon Düzeyleri Arasındaki Ilişki

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitim

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English