Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Effects of Oil Price Fluctuations on Foreign Trade Performance: Evidence from Turkey as an Emerging National Economy

Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, vol.7, no.5, pp.1-38, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küresel İklim Değişikliğinin Üretim Üzerine Etkisi: İstanbul İli Sıcaklık Değişimleri ile Üretim Endeksi İlişkisi

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.6, no.4, pp.16-35, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Impact of Placement Choices and Governance Issues on Credit Risk in Banking: Nonparametric Evidence from an Emerging Market

Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, vol.3, no.3, pp.1-56, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of Country Risk Determinants Using Artificial Neural Networks: The Case of Turkey

International Research Journal of Finance and Economics, no.75, pp.120-131, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Triangle Relationship among Firm Size, Capital Structure Choice, and Financial Performance: Some Evidence from Turkey

Journal of Management Research, vol.11, pp.87-98, 2011 (International Refereed University Journal)

The Accuracy of Financial Distress Prediction Models in Turkey: A Comparative Investigation with Simple Model Proposals

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.9, no.2, pp.15-48, 2009 (International Refereed University Journal)

Books & Book Chapters

İşletmelerin Kredi Talebi Sürecinde Bankalar Tarafından Uygulanan Mali Analiz Teknikleri - Bir Gıda Firması Örneği (Financial Analysis Techniques Used by the Banks through Credit Demand Process of the Firms - A Food Company Example)

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar (Academic Studies in Economics and Administrative Sciences), Zafer Gölen,Yüksel Akay Unvan,Sevilay Özer, Editor, IVPE Yayınevi (IVPE Publications), Belgrade, pp.119-149, 2020 Creative Commons License

Kurumsal Yönetişim ve Piyasa Performansı İlişkisi: Borsa İstanbul Endeksleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

in: Siyasal, Ekonomik ve Entelektüel Boyutlarıyla İyi Yönetişim, Mehmet KARAKAS,Selin KARATEPE,Fatma BENLI, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.200, 2018

Temel Parite Koşulları: Döviz Kurları ve Uluslararası Paritreler

in: Uluslararası Ticaret ve Finansman, Prof.Dr.Cemal ELİTAŞ, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.371-394, 2016