Education Information

Education Information

  • 2014 - 2022 Doctorate

    Ibn Haldun University, Instıtute Of The Allıance Of Cıvılızatıons, Medeniyet Araştırmaları, Turkey

  • 2007 - 2010 Postgraduate

    Universitaet Wien, Tarih, Küresel Çalışmalar, Austria

  • 2002 - 2007 Undergraduate

    Istanbul Bilgi University, Fen Edebiyat , Sosyoloji, Turkey