Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2014 - Devam Ediyor Tekstil Endüstrisi Atıksu Arıtımı ve Su Geri Kazanımı Amacıyla Anaerobik/Aerobik Membran Biyoreaktör ve Nanofiltrasyon Prosesi Geliştirilmesi

  TÜBİTAK Projesi

  ŞAHİNKAYA E.

 • 2014 - Devam Ediyor Tekstil Endüstrisi Atıksularının Anaerobik Ve Aerobik Membran Biyoreaktörlerde Arıtımı Ve Su Geri Kazanımı

 • 2013 - Devam Ediyor Evsel Atıksu Arıtımı Amacıyla Anoksik/Aerobik ve Anaerobik Membran Biyoreaktör Geliştirilmesi

  TÜBİTAK Projesi

  ŞAHİNKAYA E.

 • 2016 - 2016Kimya Endüstrisi Atıksuyunun Nanofiltrasyon ve Ters Ozmoz Prosesleri ile Arıtılması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  AKTAŞ Ö. (Yürütücü) , ŞAHİNKAYA E. , YURTSEVER A.

 • 2013 - 2016Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinler Arası Lisansüstü Araştırma Laboratuvarlarının Kurulması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  TÜRÜT A. (Yürütücü) , AKDENİZ DURAN E. , ÖZKAN M. A. , SÖĞÜT S. , OKTAY A. B. , ARAS F. , et al.

 • 2015 - 2015Anaerobik Kesikli Reaktörlerde Azo Boyaların Biyodegredasyonu

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  AKTAŞ Ö. (Yürütücü) , TOKER Y. , ŞAHİNKAYA E.

 • 2012 - 2015İstanbul Medeniyet Üniversitesi Araştırmacı Alt Yapısının Desteklenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ATİK B. (Yürütücü) , ATEŞ H. , GEREN I. N. , ŞAHİNKAYA E. , YENİTERZİ E. , AKALIN İ. , et al.

 • 2013 - 2014Boyar Madde İçeren Atıksuların Anaerobik ve Aerobik Membran Biyoreaktörlerde Arıtılması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  AKTAŞ Ö. (Yürütücü) , ŞAHİNKAYA E. , TOKER Y. , ELİBOL ÇAKMAK Z.

 • 2012 - 2014ANAEROBİK PERDELİ REAKTÖR (ABR) GELİŞTİRİLEREK ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITIMINDA DENENMESİ

  TÜBİTAK Projesi

  ŞAHİNKAYA E.

 • 2012 - 2013İçme Sularından Eş Zamanlı Olarak Nitrat Ve Cr(VI) Giderimi Amacıyla Heterotrofik, Kükürt-Bazlı Ototrofik ve Miksotrofik Denitrifikasyon Proseslerin Araştırılması

 • 2012 - 2013Kükürt-Bazlı Ototrofik Denitrifikasyon Prosesiyle Nitrifiye Edilmiş Atıksulardan Azot Giderimi Ve Prosesin Paket Arıtma Sistemlerinde Kullanımına Yönelik Teknolojinin Geliştirilmesi

  TÜBİTAK Projesi

  ŞAHİNKAYA E.

 • 2011 - 2013Asidik Maden Sızıntı Sularının Geçirgen Reaktif Bariyerler (Yerinde Arıtım) ve Anaerobik Perdeli Reaktörler (Dışarıda Arıtım) Kullanarak Arıtımı

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  ŞAHİNKAYA E. (Yürütücü)

 • 2011 - 2013Yeraltı sularından nitrat giderimi için elementel kükürt bazlı ototrofik ve miksotrofik denitrifikasyonun incelenmesi ve arseniğin proses performansına etkisinin irdelenmesi

 • 2011 - 2012Treatment of acid mine drainage using permeable reactive barriers (in-situ treatment) and anaerobic baffled reactors (ex-situ treatment)

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  ŞAHİNKAYA E. (Yürütücü)

 • 2011 - 2011İçme Suyunda nitrat ve nitrit giderimli amaçlı kükürt-bazlı ototroflik denitrifikasyon proses performansının kolon tipi reaktörlerde incelenmesi.

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  ŞAHİNKAYA E. (Yürütücü)

 • 2010 - 2011Anaerobik Perdeli Reaktörlerde (ABR) Bakır ve Çinko İçeren Asidik Maden Sızıntı Sularının Arıtımı ve Metal Geri Kazanımı

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  ŞAHİNKAYA E. (Yürütücü)

 • 2010 - 2011Yukarı Akışlı Akışkan Yataklı Biyoreaktör Kullanılarak Üretilen Biyojenik Sülfür ile Asidik Maden Sızıntı Sularından Bakır ve Demirin Ayrı Ayrı Çöktürülerek Geri Kazanılması

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  ŞAHİNKAYA E. (Yürütücü)

 • 2010 - 2011Yatay Yüzey Altı Akışlı Yapay Sulak Alan Sistemlerinin Kullanılarak Stabilizasyon Havuzu Çıkışından Alg Giderilmesi ve Çıkış Suyu Kalitesinin İyileştirilmesi

  TÜBİTAK Projesi

  ŞAHİNKAYA E.

 • 2009 - 2010Denizli (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi Performansının Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Modellenmesi

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  ŞAHİNKAYA E. (Yürütücü)

 • 2008 - 2010Asidik Maden Sızıntı Sularının (AMS) Sülfat İndirgeyen Bakteriler ile Arıtımı ve Metal Geri Kazanımı

 • 2008 - 2010Klorlu Organik Bileşiklerin Hidrojene Dayalı Membran Biyofilm Reaktörü ile Halojensizleştirilmesi

  TÜBİTAK Projesi

  ŞAHİNKAYA E.