Education Information

Education Information

 • 2001 - 2007 Doctorate

  Middle East Technical University, Faculty Of Engineering, Çevre Mühendisliği, Turkey

 • 2005 - 2006 Post Doctorate

  Tampere University of Technology, Biyoteknoloji Ve Çevre Bilimleri Enstitüsü, Finland

 • 1999 - 2001 Postgraduate

  Middle East Technical University, Faculty Of Engineering, Çevre Mühendisliği, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Firat University, Faculty Of Engıneerıng, Çevre Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Aerobik 4-Klorofenol ve 2,4-Diklorofenol Biyodegradasyonunun Modellenmesi-Kolay Ayrışabilen Besi Maddesinin Etkisi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği

 • 2001 Postgraduate

  Klorofenollerin Aerobik ve Anoksik Koşullar Altında Toksisitesi ve Arıtılabilirliği

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği

Foreign Languages

 • C1 Advanced English