Learning Knowledge


Doctorate
2001 - 2007
Middle East Technical University, Faculty Of Engineering, Çevre Mühendisliği, Turkey

Post Doctorate
2005 - 2006
Tampere University of Technology, Biyoteknoloji Ve Çevre Bilimleri Enstitüsü, Finland

Postgraduate
1999 - 2001
Middle East Technical University, Faculty Of Engineering, Çevre Mühendisliği, Turkey

Undergraduate
1994 - 1998
Firat University, Faculty Of Engıneerıng, Çevre Mühendisliği, Turkey

Foreign Languages

English, C1 Advanced

Dissertations

Doctorate, Aerobik 4-Klorofenol ve 2,4-Diklorofenol Biyodegradasyonunun Modellenmesi-Kolay Ayrışabilen Besi Maddesinin Etkisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, 2006
Postgraduate, Klorofenollerin Aerobik ve Anoksik Koşullar Altında Toksisitesi ve Arıtılabilirliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, 2001

Academic Titles / Tasks


Professor
2015 - Continues
Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Engineering And Natural Sciences , Bioengineering

Associate Professor
2012 - 2015
Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Engineering And Natural Sciences , Bioengineering

Research Assistant PhD
2007 - 2009
Harran University, Faculty Of Engıneerıng, Çevre Mühendisliği

Research Assistant
1998 - 2007
Middle East Technical University, Faculty Of Engineering, Çevre Mühendisliği

Supported Projects

 1. ŞAHİNKAYA E., YILDIZ S. Y. , Project Supported by Higher Education Institutions, Biyomühendislik Bölümü Lisans Eğitimi için Gerekli Laboratuvar Altyapısının Oluşturulması, 2020 - 2020
 2. ŞAHİNKAYA E., AYTAR ÇELİK P., Project Supported by Higher Education Institutions, Seramik Membran Biyoreaktörde Asidofilik Bakterilerle Demir Oksidasyon ve Membran Filtrasyon Performanslarının Araştırılması, 2019 - 2020
 3. Çelik P. A. , Şahinkaya E., Çabuk A., Yaman B. N. , Project Supported by Higher Education Institutions, Eş zamanlı Fe+2 ve As+3 oksidasyonu ve schwertmannite çökelmesi ile asid maden sızıntı sularından arsenik giderimi, 2019 - 2020
 4. ŞAHİNKAYA E., İşler E., Tayran Z., Şahin A., YURTSEVER A., AKTAŞ Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Sıralı işletilen anaerobik ve aerobik membran biyoreaktörlerin kullanımıyla asidik maden sızıntı sularının arıtımı, 2019 - 2019
 5. Şahinkaya E., Aktaş Ö., TUBITAK Project, Arsenik İçeren Asidik Maden Sızıntı Sularının Sıralı Olarak Işletilen Anaerobik Sülfat-Indirgeyen ve Aerobik Sülfür-Oksitleyen Membran Biyoreaktörlerle Arıtımı ve Membran Tıkanma Özelliklerinin İncelenmesi, 2017 - 2019
 6. ŞAHİNKAYA E., KİTİŞ M., YURTSEVER A., Project Supported by Higher Education Institutions, Atıksu Ters Osmoz Tesislerinde Oluşan Konsantratın Arıtımı ve Su Geri Kazanım Oranının Yükseltilmesi, 2017 - 2018
 7. ŞAHİNKAYA E., ÇALIMLIOĞLU B., Project Supported by Higher Education Institutions, Tekstil Endüstrisi Atıksularının Anaerobik ve Aerobik Membran Biyoreaktörlerde Arıtımda Rol Oynayan Mikrobiyal Türlerin Yenilikçi Moleküler Tekniklerle Tespiti, 2016 - 2017
 8. Şahinkaya E., Aktaş Ö., TUBITAK Project, Tekstil Endüstrisi Atıksularının Anaerobik Ve Aerobik Membran Biyoreaktörlerde Arıtımı Ve Su Geri Kazanımı, 2014 - 2017
 9. ŞAHİNKAYA E., ÇINAR Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Tekstil endüstrisi atıksularının arıtımı amacıyla dinamik membran biyoreaktör geliştirilmesi ve ozonlama prosesiyle birlikte kullanımı, 2015 - 2016
 10. TÜRÜT A., AKDENİZ DURAN E., ÖZKAN M. A. , SÖĞÜT S., OKTAY A. B. , ARAS F., GENÇ İ., AKTAŞ Ö., GEREN I. N. , KURT H., et al., Project Supported by Higher Education Institutions, Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinler Arası Lisansüstü Araştırma Laboratuvarlarının Kurulması, 2013 - 2016
 11. ŞAHİNKAYA E., AKTAŞ Ö., Project Supported by Higher Education Institutions, Yenilikçi kükürt-bazlı ototrofik membran biyoreaktör ile içme sularında denitrifikasyon, 2014 - 2014
 12. AKTAŞ Ö., ŞAHİNKAYA E., TOKER Y., ELİBOL ÇAKMAK Z., Project Supported by Higher Education Institutions, Boyar Madde İçeren Atıksuların Anaerobik ve Aerobik Membran Biyoreaktörlerde Arıtılması, 2013 - 2014
 13. ŞAHİNKAYA E., AKTAŞ Ö., TOKER Y., ÇALIMLIOĞLU B., Project Supported by Higher Education Institutions, Elementel Kükürt Bazlı Ototrofik ve Miksotrofik Denitrifikasyon Performansının Membran Biyoreaktörlerde İncelenmesi, 2013 - 2014
 14. ŞAHİNKAYA E., TOKER Y., Project Supported by Higher Education Institutions, Sülfat İndirgeyen Bakterilerle Asidik Maden Sızıntı Sularından Arsenik Gideriminin UASB Reaktörde Araştırılması, 2012 - 2013
 15. Şahinkaya E., Özkaya B., TUBITAK Project, İçme Sularından Eş Zamanlı Olarak Nitrat Ve Cr(VI) Giderimi Amacıyla Heterotrofik, Kükürt-Bazlı Ototrofik ve Miksotrofik Denitrifikasyon Proseslerin Araştırılması, 2012 - 2013
 16. ŞAHİNKAYA E., TUBITAK Project, Yeraltı sularından nitrat giderimi için elementel kükürt bazlı ototrofik ve miksotrofik denitrifikasyonun incelenmesi ve arseniğin proses performansına etkisinin irdelenmesi, 2011 - 2013
 17. Şahinkaya E., TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project, Treatment of acid mine drainage using permeable reactive barriers (in-situ treatment) and anaerobic baffled reactors (ex-situ treatment), 2011 - 2012
 18. Şahinkaya E., Project Supported by Higher Education Institutions, İçme Suyunda nitrat ve nitrit giderimli amaçlı kükürt-bazlı ototroflik denitrifikasyon proses performansının kolon tipi reaktörlerde incelenmesi., 2011 - 2011
 19. Şahinkaya E., Project Supported by Higher Education Institutions, Anaerobik Perdeli Reaktörlerde (ABR) Bakır ve Çinko İçeren Asidik Maden Sızıntı Sularının Arıtımı ve Metal Geri Kazanımı, 2010 - 2011
 20. Şahinkaya E., Project Supported by Higher Education Institutions, Yukarı Akışlı Akışkan Yataklı Biyoreaktör Kullanılarak Üretilen Biyojenik Sülfür ile Asidik Maden Sızıntı Sularından Bakır ve Demirin Ayrı Ayrı Çöktürülerek Geri Kazanılması, 2010 - 2011
 21. Yılmaz G., Şahinkaya E., TUBITAK Project, Yatay Yüzey Altı Akışlı Yapay Sulak Alan Sistemlerinin Kullanılarak Stabilizasyon Havuzu Çıkışından Alg Giderilmesi ve Çıkış Suyu Kalitesinin İyileştirilmesi, 2010 - 2011
 22. Şahinkaya E., Project Supported by Higher Education Institutions, Denizli (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi Performansının Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Modellenmesi, 2009 - 2010
 23. ŞAHİNKAYA E., TUBITAK Project, Asidik Maden Sızıntı Sularının (AMS) Sülfat İndirgeyen Bakteriler ile Arıtımı ve Metal Geri Kazanımı, 2008 - 2010
 24. Hasar H., Şahinkaya E., Özkaya B., İpek U., TUBITAK Project, Klorlu Organik Bileşiklerin Hidrojene Dayalı Membran Biyofilm Reaktörü ile Halojensizleştirilmesi, 2008 - 2010

Awards

 1. ŞAHİNKAYA E., BAGEP 2014 (Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı 2014), Bilim Akademisi, February 2014
 2. ŞAHİNKAYA E., 2007-2008 yılı En İyi Doktora Tez Ödülü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, June 2008
 3. ŞAHİNKAYA E., Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü,, TÜBİTAK, January 2002
 4. ŞAHİNKAYA E., 1998 yılı Mühendislik Fakültesi Birincilik İle Mezuniyet Ödülü, Fırat Üniversitesi, June 1998

Scholarships

Biotechnologies for Metal bearing Materials in Europe (contract no: 500329), European Commission, 2006 - Continues
Asidik Maden Sızıntı Sularının (AMS) Düşük (8oC) ve Yüksek (65oC) Sıcaklıklarda Biyolojik Arıtımı ve Sülfat İndirgeyen Bakterilerin Karakterizasyonu, TUBITAK, 2005 - Continues
Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü’ne dönmek üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi, Other Government Agencies, 1997 - Continues

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

 1. Effects of organic loading rate on methane production from switchgrass in batch and semi-continuous stirred tank reactor system
  Unyay H., YILMAZ F., Basar b. A. , PERENDECİ N. A. , ÇOBAN I., ŞAHİNKAYA E.
  BIOMASS & BIOENERGY, vol.156, 2022 (Peer-Reviewed Journal)
 2. Sequential sulfur-based denitrification/denitritation and nanofiltration processes for drinking water treatment
  Asik G., Yilmaz T., Di Capua F., Ucar D., Esposito G., ŞAHİNKAYA E.
  JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, vol.295, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 3. Effect of nitrogen loading on denitrification, denitritation and filtration performances of membrane bioreactors fed with biogenic and chemical elemental sulfur
  Ucar D., Di Capua F., Yucel A., Nacar T., ŞAHİNKAYA E.
  CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, vol.419, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 4. High concentration hexavalent chromium removal performance of a sulfidogenic activated carbon-bed bioreactor at moderate temperature
  TEKSOY BAŞARAN S., Kutlar F. S. , ŞAHİNKAYA E.
  JOURNAL OF WATER PROCESS ENGINEERING, vol.42, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 5. Simulated acid mine drainage treatment in iron oxidizing ceramic membrane bioreactor with subsequent co-precipitation of iron and arsenic
  Demir E. K. , NURAL YAMAN B., AYTAR ÇELİK P., Puhakka J. A. , ŞAHİNKAYA E.
  WATER RESEARCH, vol.201, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 6. Self-forming dynamic membrane bioreactor for textile industry wastewater treatment
  Yurtsever A., Basaran E., Ucar D., ŞAHİNKAYA E.
  SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, vol.751, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 7. Iron oxidation in a ceramic membrane bioreactor using acidophilic bacteria isolated from an acid mine drainage
  Demir E. K. , NURAL YAMAN B., Çelik P. A. , Sahinkaya E.
  Journal of Water Process Engineering, vol.38, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 8. Fluidized bed membrane bioreactor achieves high sulfate reduction and filtration performances at moderate temperatures
  Oztemur G., Basaran S. T. , Tayran Z., ŞAHİNKAYA E.
  CHEMOSPHERE, vol.252, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 9. Optimization of arsenic removal from an acid mine drainage in an anaerobic membrane bioreactor
  Yigit E., Yurtsever A., Basaran S. T. , ŞAHİNKAYA E.
  ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY & INNOVATION, vol.18, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 10. Comparison of biogenic and chemical sulfur as electron donors for autotrophic denitrification in sulfur-fed membrane bioreactor (SMBR)
  Ucar D., Yilmaz T., Di Capua F., Esposito G., ŞAHİNKAYA E.
  BIORESOURCE TECHNOLOGY, vol.299, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 11. Performance and foulant characteristics of an anaerobic membrane bioreactor treating real textile wastewater
  Yurtsever A., ŞAHİNKAYA E., ÇINAR Ö.
  JOURNAL OF WATER PROCESS ENGINEERING, vol.33, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 12. Performance of a pilot-scale reverse osmosis process for water recovery from biologically-treated textile wastewater
  ŞAHİNKAYA E., Tuncman S., Koc I., Guner A. R. , Ciftci S., Aygun A., Sengul S.
  JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, vol.249, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 13. Sulfidogenic treatment of acid mine drainage using anaerobic membrane bioreactor
  ŞAHİNKAYA E., Isler E., Yurtsever A., ÇOBAN I.
  JOURNAL OF WATER PROCESS ENGINEERING, vol.31, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 14. Simultaneous nitrate and perchlorate reduction in an elemental sulfur-based denitrifying membrane bioreactor
  Ucar D., ŞAHİNKAYA E., Yilmaz T., Cakmak Y.
  INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION, vol.144, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 15. Decolourization of four different azo dyes and their mixtures in anaerobic batch reactors
  AKTAŞ Ö., Narin Y. T. , ŞAHİNKAYA E.
  ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, vol.24, no.5, pp.856-865, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 16. Fluidized bed bioreactor for multiple environmental engineering solutions
  Ozkaya B., Kaksonen A. H. , ŞAHİNKAYA E., Puhakka J. A.
  WATER RESEARCH, vol.150, pp.452-465, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 17. Effect of Operating Conditions on Separation of H2S from Biogas Using a Chemical Assisted PDMS Membrane Process
  Tilahun E., ŞAHİNKAYA E., ÇALLI B.
  WASTE AND BIOMASS VALORIZATION, vol.9, no.12, pp.2349-2359, 2018 (Peer-Reviewed Journal)
 18. Sulfate reduction and filtration performances of an anaerobic membrane bioreactor (AnMBR)
  ŞAHİNKAYA E., Yurtsever A., ISLER E., ÇOBAN I., AKTAŞ Ö.
  CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, vol.349, pp.47-55, 2018 (Peer-Reviewed Journal)
 19. Concentrate minimization and water recovery enhancement using pellet precipitator in a reverse osmosis process treating textile wastewater
  ŞAHİNKAYA E., Şahin A., Yurtsever A., Kitiş M.
  JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, vol.222, pp.420-427, 2018 (Peer-Reviewed Journal)
 20. Optimization of sulfide-based autotrophic denitrification process in an anaerobic baffled reactor
  Duyar A., Ozdemir S., Akman D., Akgul V., ŞAHİNKAYA E., Cirik K.
  JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, vol.93, no.3, pp.754-760, 2018 (Peer-Reviewed Journal)
 21. A hybrid membrane gas absorption and bio-oxidation process for the removal of hydrogen sulfide from biogas
  Tilahun E., Sahinkaya E., ÇALLI B.
  INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION, vol.127, pp.69-76, 2018 (Peer-Reviewed Journal)
 22. Analysis of the best available techniques for wastewaters from a denim manufacturing textile mill
  Yukseler H., Uzal N., Sahinkaya E., KİTİŞ M., DİLEK F. B. , YETİŞ Ü.
  JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, vol.203, pp.1118-1125, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 23. Treatment of a chemical industry effluent by nanofiltration and reverse osmosis
  Aktas O., Sahinkaya E., Yurtsever A., Demir S., Yuceyurt M., Cakmak A., Kulekci C., Tahmaz S., Uludag M.
  DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol.75, pp.274-283, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 24. Impact of SRT on the efficiency and microbial community of sequential anaerobic and aerobic membrane bioreactors for the treatment of textile industry wastewater
  Yurtsever A., ÇALIMLIOĞLU B., ŞAHİNKAYA E.
  CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, vol.314, pp.378-387, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 25. Biogas production from chicken manure: Co-digestion with spent poppy straw
  Bayrakdar A., Molaey R., Surmeli R. O. , ŞAHİNKAYA E., ÇALLI B.
  INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION, vol.119, pp.205-210, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 26. Performance of polydimethylsiloxane membrane contactor process for selective hydrogen sulfide removal from biogas
  Tilahun E., Bayrakdar A., ŞAHİNKAYA E., ÇALLI B.
  WASTE MANAGEMENT, vol.61, pp.250-257, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 27. Treatment of textile industry wastewater using dynamic membrane bioreactor: Impact of intermittent aeration on process performance
  ŞAHİNKAYA E., Yurtsever A., ÇINAR Ö.
  SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, vol.174, pp.445-454, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 28. A novel elemental sulfur-based mixotrophic denitrifying membrane bioreactor for simultaneous Cr(VI) and nitrate reduction
  ŞAHİNKAYA E., Yurtsever A., Ucar D.
  JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.324, pp.15-21, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 29. Biosolubilisation of Metals and Metalloids
  Kaksonen A. H. , Boxall N. J. , Usher K. M. , Ucar D., ŞAHİNKAYA E.
  SUSTAINABLE HEAVY METAL REMEDIATION: VOL 1: PRINCIPLES AND PROCESSES, vol.8, pp.233-283, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 30. Bioprecipitation of Metals and Metalloids
  ŞAHİNKAYA E., Ucar D., Kaksonen A. H.
  SUSTAINABLE HEAVY METAL REMEDIATION: VOL 1: PRINCIPLES AND PROCESSES, vol.8, pp.199-231, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 31. Simultaneous nitrate and perchlorate removal from groundwater by heterotrophic-autotrophic sequential system
  Ucar D., Cokgor E. U. , ŞAHİNKAYA E., CETIN U., Bereketoglu C., CALIMLIOGLU B., Goncu B., Yurtsever A.
  INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION, vol.116, pp.83-90, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 32. Treatment of textile wastewater using sequential sulfate-reducing anaerobic and sulfide-oxidizing aerobic membrane bioreactors
  Yurtsever A., ÇINAR Ö., ŞAHİNKAYA E.
  JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, vol.511, pp.228-237, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
 33. Simultaneous nitrate and perchlorate reduction using sulfur-based autotrophic and heterotrophic denitrifying processes
  Ucar D., Çokgör E., ŞAHİNKAYA E.
  JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, vol.91, no.5, pp.1471-1477, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
 34. Effect of NaCl concentration on the performance of sequential anaerobic and aerobic membrane bioreactors treating textile wastewater
  Yurtsever A., Calimlioglu B., Gorur M., ÇINAR Ö., ŞAHİNKAYA E.
  CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, vol.287, pp.456-465, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
 35. Evaluation of nitrate and perchlorate reduction using sulfur-based autotrophic and mixotrophic denitrifying processes
  Uçar D., Çokgör E. U. , Şahinkaya E.
  Water Science and Technology: Water Supply, vol.16, no.1, pp.208-218, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
 36. SIMULTANEOUS OXIDATION/CO-PRECIPITATION OF As(III) AND Fe(II) WITH HYPOCHLORITE AND OZONE
  Elçik H., Çelik S. Ö. , Çakmakcı M., ŞAHİNKAYA E., Özkaya B.
  OXIDATION COMMUNICATIONS, vol.39, pp.2682-2692, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
 37. Performances of anaerobic and aerobic membrane bioreactors for the treatment of synthetic textile wastewater
  Yurtsever A., ŞAHİNKAYA E., AKTAŞ Ö., Uçar D., Çınar Ö., Wang Z.
  BIORESOURCE TECHNOLOGY, vol.192, pp.564-573, 2015 (Peer-Reviewed Journal)
 38. Sulfur-based autotrophic denitrification of drinking water using a membrane bioreactor
  ŞAHİNKAYA E., Yurtsever A., AKTAŞ Ö., Ucar D., Wang Z.
  CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, vol.268, pp.180-186, 2015 (Peer-Reviewed Journal)
 39. Use of elemental sulfur and thiosulfate as electron sources for water denitrification.
  Sahinkaya E., Dursun N.
  Bioprocess and biosystems engineering, vol.38, pp.531-41, 2015 (Peer-Reviewed Journal)
 40. Kinetics of autotrophic denitrification process and the impact of sulphur/limestone ratio on the process performance
  Kilic A., ŞAHİNKAYA E., Cinar O.
  ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, vol.35, no.22, pp.2796-2804, 2014 (Peer-Reviewed Journal)
 41. Biotreatment of As-containing simulated acid mine drainage using laboratory scale sulfate reducing upflow anaerobic sludge blanket reactor
  ŞAHİNKAYA E., Yurtsever A., TOKER Y., Elçik H., Çakmakcı M., Kaksonen A. H.
  MINERALS ENGINEERING, vol.1, pp.1-9, 2014 (Peer-Reviewed Journal)
 42. Pilot and full scale applications of sulfur-based autotrophic denitrification process for nitrate removal from activated sludge process effluent
  ŞAHİNKAYA E., Kilic A., Duygulu B.
  WATER RESEARCH, vol.60, pp.210-217, 2014 (Peer-Reviewed Journal)
 43. Bio-reduction of tetrachloroethen using a H-2-based membrane biofilm reactor and community fingerprinting
  Karatas S., Hasar H., Taskan E., Ozkaya B., ŞAHİNKAYA E.
  WATER RESEARCH, vol.58, pp.21-28, 2014 (Peer-Reviewed Journal)
 44. Start-Up of an Anaerobic Dynamic Membrane Digester for Waste Activated Sludge Digestion: Temporal Variations in Microbial Communities
  Yu H., Wang Q., Wang Z., ŞAHİNKAYA E., Li Y., Ma J., Wu Z.
  PLOS ONE, vol.9, no.4, 2014 (Peer-Reviewed Journal)
 45. Arsenic removal in a sulfidogenic fixed-bed column bioreactor
  Altun M., ŞAHİNKAYA E., Durukan I., Bektas S., Komnitsas K.
  JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.269, pp.31-37, 2014 (Peer-Reviewed Journal)
 46. Heterotrophic and elemental-sulfur-based autotrophic denitrification processes for simultaneous nitrate and Cr(VI) reduction
  ŞAHİNKAYA E., Kilic A.
  WATER RESEARCH, vol.50, pp.278-286, 2014 (Peer-Reviewed Journal)
 47. Change of surface and structure properties of cation exchange membrane in a microbial fuel cell
  ÖZKAYA B., DENKTAŞ C., Cetinkaya A. Y. , ÇAKMAKCI M., KARADAĞ D., ŞAHİNKAYA E.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING, vol.6, pp.222-233, 2014 (Peer-Reviewed Journal)
 48. Simultaneous bioreduction of nitrate and chromate using sulfur-based mixotrophic denitrification process
  ŞAHİNKAYA E., Kilic A., Calimlioglu B., TOKER Y.
  JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.262, pp.234-239, 2013 (Peer-Reviewed Journal)
 49. Treatment of azo dye-containing synthetic textile dye effluent using sulfidogenic anaerobic baffled reactor
  Ozdemir S., Cirik K., Akman D., ŞAHİNKAYA E., Cinar O.
  BIORESOURCE TECHNOLOGY, vol.146, pp.135-143, 2013 (Peer-Reviewed Journal)
 50. Artificial Neural Network Prediction of the Performance of Upflow and Downflow Fluidized Bed Reactors Treating Acidic Mine Drainage Water
  Atasoy A. D. , Babar B., ŞAHİNKAYA E.
  MINE WATER AND THE ENVIRONMENT, vol.32, no.3, pp.222-228, 2013 (Peer-Reviewed Journal)
 51. Arsenic Removal from Drinking Water Using Low Pressure Membranes
  Elcik H., ÇAKMAKCI M., ŞAHİNKAYA E., Ozkaya B.
  INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, vol.52, no.29, pp.9958-9964, 2013 (Peer-Reviewed Journal)
 52. Use of landfill leachate as a carbon source in a sulfidogenic fluidized-bed reactor for the treatment of synthetic acid mine drainage
  ŞAHİNKAYA E., Dursun N., Ozkaya B., Kaksonen A. H.
  MINERALS ENGINEERING, vol.48, pp.56-60, 2013 (Peer-Reviewed Journal)
 53. Selective precipitation of metals from synthetic spent refinery catalyst leach liquor with biogenic H2S produced in a lactate-fed anaerobic baffled reactor
  Cibati A., Cheng K. Y. , Morris C., Ginige M. P. , ŞAHİNKAYA E., Pagnanelli F., Kaksonen A. H.
  HYDROMETALLURGY, vol.139, pp.154-161, 2013 (Peer-Reviewed Journal)
 54. Electricity generation from young landfill leachate in a microbial fuel cell with a new electrode material
  Ozkaya B., Cetinkaya A. Y. , ÇAKMAKCI M., KARADAĞ D., ŞAHİNKAYA E.
  BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING, vol.36, no.4, pp.399-405, 2013 (Peer-Reviewed Journal)
 55. Effect of electron donor source on the treatment of Cr(VI)-containing textile wastewater using sulfate-reducing fluidized bed reactors (FBRs)
  Cirik K., Dursun N., ŞAHİNKAYA E., Cinar O.
  BIORESOURCE TECHNOLOGY, vol.133, pp.414-420, 2013 (Peer-Reviewed Journal)
 56. Removal of heavy metals from leachates using organic/inorganic permeable reactive barriers
  Komnitsas K., Bazdanis G., Bartzas G., ŞAHİNKAYA E., Zaharaki D.
  DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol.51, pp.3052-3059, 2013 (Peer-Reviewed Journal)
 57. Artificial neural network prediction of sulfate and SAR in an unconfined aquifer in southeastern Turkey
  Yesilnacar M. I. , ŞAHİNKAYA E.
  ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.67, no.4, pp.1111-1119, 2012 (Peer-Reviewed Journal)
 58. Sulfur-oxidizing autotrophic and mixotrophic denitrification processes for drinking water treatment: Elimination of excess sulfate production and alkalinity requirement
  ŞAHİNKAYA E., Dursun N.
  CHEMOSPHERE, vol.89, no.2, pp.144-149, 2012 (Peer-Reviewed Journal)
 59. Hexavalent chromium reduction in a sulfur reducing packed-bed bioreactor
  ŞAHİNKAYA E., Kilic A., Altun M., Komnitsas K., Lens P. N. L.
  JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.219, pp.253-259, 2012 (Peer-Reviewed Journal)
 60. Bioreduction of Cr(VI) from acidic wastewaters in a sulfidogenic ABR
  ŞAHİNKAYA E., Altun M., Bektas S., Komnitsas K.
  MINERALS ENGINEERING, vol.32, pp.38-44, 2012 (Peer-Reviewed Journal)
 61. Simultaneous heterotrophic and sulfur-oxidizing autotrophic denitrification process for drinking water treatment: Control of sulfate production
  ŞAHİNKAYA E., Dursun N., Kılıç A., Demirel S., Uyanık S., Çınar Ö., E. Y. G. , Uyanık S., Uruş H., Akyüz İ.
  WATER RESEARCH, vol.45, no.20, pp.6661-6667, 2011 (Peer-Reviewed Journal)
 62. Sequential precipitation of Cu and Fe using a three-stage sulfidogenic fluidized-bed reactor system
  Ucar D., Bekmezci O. K. , Kaksonen A. H. , ŞAHİNKAYA E.
  MINERALS ENGINEERING, vol.24, no.11, pp.1100-1105, 2011 (Peer-Reviewed Journal)
 63. Performance of a sulfide-oxidizing, sulfur-producing membrane biofilm reaktor treating sulfide-containing bioreactor effluent
  ŞAHİNKAYA E., Hasar H., Kaksonen A. H. , Rittmann B. E.
  ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, vol.45, no.9, pp.4080-4087, 2011 (Peer-Reviewed Journal)
 64. Sulfidogenic fluidized bed treatment of real acid mine drainage water
  ŞAHİNKAYA E., Gunes F. M. , Uçar D., Kaksonen A. H.
  BIORESOURCE TECHNOLOGY, vol.102, no.2, pp.683-689, 2011 (Peer-Reviewed Journal)
 65. Biotreatment of acidic zinc- and copper-containing wastewater using ethanol-fed sulfidogenic anaerobic baffled reactor
  ŞAHİNKAYA E., Yücesoy z.
  BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING, vol.33, no.8, pp.989-997, 2010 (Peer-Reviewed Journal)
 66. Sulfidogenic biotreatment of synthetic acid mine drainage and sulfide oxidation in anaerobic baffled reactor
  Bekmezci O. K. , Ucar D., Kaksonen A. H. , ŞAHİNKAYA E.
  Journal of Hazardous Materials, vol.189, no.3, pp.670-676, 2010 (Peer-Reviewed Journal)
 67. Characterization of jarositesproduced by chemicalsynthesisoveratemperaturegradient from 2 to 40 °C
  Bigham J. M. , Jones F. S. , Özkaya B., ŞAHİNKAYA E., Puhakka J. A. , Tuovinen O. H.
  International Journal of Mineral Processing, vol.94, 2010 (Peer-Reviewed Journal)
 68. Separaterecovery of copper and zinc from acidminedrainage using biogenicsulfide
  ŞAHİNKAYA E., Güngör M., Bayrakdar A., Yücesoy Z., Uyanık S.
  Journal of Hazardous Materials, vol.171, pp.901-906, 2009 (Peer-Reviewed Journal)
 69. Performance of sulfidogenic anaerobic baffled reactor (ABR) treating acidic and zinc-containing wastewater
  Bayrakdar A., ŞAHİNKAYA E., Gungor M., Uyanık S., Atasoy A. D.
  BIORESOURCE TECHNOLOGY, vol.100, no.19, pp.4354-4360, 2009 (Peer-Reviewed Journal)
 70. Side-by-side comparison of horizontal subsurface flow and free water surface flow constructed wetlands and artificial neuralnetwork (ANN) modelling approach
  Naz M., Uyanık S., Yesilnacar M. I. , ŞAHİNKAYA E.
  Ecological Engineering, vol.35, no.8, pp.1255-1263, 2009 (Peer-Reviewed Journal)
 71. Biotreatment of zinc-containing wastewater in a sulfidogenic CSTR: Performance and artificial neural network (ANN) modelling studies
  ŞAHİNKAYA E.
  JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.164, no.1, pp.105-113, 2009 (Peer-Reviewed Journal)
 72. Microbial sulfate reduction at low (8 °C) temperature using wastesludge as acarbon and seedsource
  ŞAHİNKAYA E.
  INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION, vol.63, no.3, pp.245-251, 2009 (Peer-Reviewed Journal)
 73. Neural network prediction of nitrate in groundwater of Harran Plain, Turkey
  YEŞİLNACAR M. İ. , ŞAHİNKAYA E., Naz M., Ozkaya B.
  ENVIRONMENTAL GEOLOGY, vol.56, no.1, pp.19-25, 2008 (Peer-Reviewed Journal)
 74. Biological treatment and nanofiltration of denimtextilewastewater for reuse
  ŞAHİNKAYA E., Uzal N., Yetis U., Dilek F. B.
  Journal of Hazardous Materials, vol.153, no.3, pp.1142-1148, 2008 (Peer-Reviewed Journal)
 75. Biologically Fe2+ oxidizing fluidized bed reactor performance and controlling of Fe3+ recycle during heap bioleaching: an artificial neural network-based model
  Özkaya B., ŞAHİNKAYA E., Nurmi P., Kaksonen A. H. , Puhakka J. A.
  BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING, vol.31, no.2, pp.111-117, 2008 (Peer-Reviewed Journal)
 76. Iron oxidation and precipitation in asimulatedheapleachingsolution in aLeptospirillumferriphilumdominatedbiofilmreactor
  Özkaya B., ŞAHİNKAYA E., Nurmi P., Kaksonen A. H. , Puhakka J. A.
  Hydrometallurgy, vol.88, pp.68-74, 2007 (Peer-Reviewed Journal)
 77. Mineral and iron oxidation at low temperatures by pure and mixed cultures of acidophilic microorganisms
  Dopson M., Rahunen N., Özkaya B., Hakala A. K. , ŞAHİNKAYA E., Kaksonen A. H. , Lindström E. B. , Puhakka J.
  BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING, vol.97, no.5, pp.1205-1215, 2007 (Peer-Reviewed Journal)
 78. Kinetics of iron oxidation by Leptospirillum ferriphilum dominated culture at pH below one
  Özkaya B., ŞAHİNKAYA E., Kaksonen A. H. , Nurmi P., JA P.
  BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING, vol.97, no.5, pp.1121-1127, 2007 (Peer-Reviewed Journal)
 79. Modeling chlorophenols degradation in sequencing batch reactors with instantaneous feed-effect of 2,4-DCP presence on 4-CP degradation kinetics
  ŞAHİNKAYA E., Dilek F. B.
  BIODEGRADATION, vol.18, no.4, pp.427-437, 2007 (Peer-Reviewed Journal)
 80. Sulfidocrenic fluidized-bed treatment of metal-containing wastewater at 8 and 65 degrees C temperatures is limited by acetate oxidation
  ŞAHİNKAYA E., Özkaya B., Kaksonen A. H. , JA P.
  WATER RESEARCH, vol.41, no.12, pp.2706-2714, 2007 (Peer-Reviewed Journal)
 81. Effect of feeding time on the performance of asequencing batch reactor treating a mixture of 4-CP and 2,4-DCP
  ŞAHİNKAYA E., Dilek F. B.
  Journal of Environmental Management, vol.83, no.4, pp.427-436, 2007 (Peer-Reviewed Journal)
 82. Sulfidogenic fluidized-bed treatment of metal-containing wastewater at low and high temperatures
  ŞAHİNKAYA E., Özkaya B., Kaksonen A. H. , Puhakka J. A.
  BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING, vol.96, no.6, pp.1064-1072, 2007 (Peer-Reviewed Journal)
 83. Occurrence of disinfection by-products in low DOC surface waters in Turkey
  ŞAHİNKAYA E., Kaplan S. S. , Kitis M., Dilek F. B. , Yetis U., Ates N.
  JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.142, pp.526-534, 2007 (Peer-Reviewed Journal)
 84. Neural Network Prediction of Thermophilic (65oC) Sulfidogenic Fluidized-Bed Reactor Performance for the Treatment of Metal-Containing Wastewater
  ŞAHİNKAYA E., Kaksonen A. H. , Özkaya B., Puhakka J. A.
  Biotechnology and Bioengineering, vol.97, no.4, pp.780-787, 2007 (Peer-Reviewed Journal)
 85. Biodegradation kinetics of 2,4-dichlorophenol by acclimated mixed cultures
  ŞAHİNKAYA E., Dilek F. B.
  JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.127, no.4, pp.716-726, 2007 (Peer-Reviewed Journal)
 86. High-rate sulphidogenic fluidised-bed treatment of metal-containing wastewater at high temperature
  ŞAHİNKAYA E., Kaksonen A. H. , Özkaya B.
  WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.55, no.10, pp.269-275, 2007 (Peer-Reviewed Journal)
 87. Effect of biogenic substrate concentration on 4-chlorophenol degradation kinetics in sequencing batch reactors with instantaneous feed
  ŞAHİNKAYA E., Dilek F. B.
  JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.137, no.1, pp.282-287, 2006 (Peer-Reviewed Journal)
 88. Effect of biogenic substrate concentration on chlorophenol degradation kinetics
  Sahinkaya E., Dilek F. B.
  JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, vol.81, no.9, pp.1530-1539, 2006 (Peer-Reviewed Journal)
 89. Biodegradation of 4-CP and 2,4-DCP mixture in a rotating biological contactor (RBC)
  ŞAHİNKAYA E., Dilek F. B.
  BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, vol.31, no.2, pp.141-147, 2006 (Peer-Reviewed Journal)
 90. Effect of biogenic substrate concentration on the performance of sequencing batch reactor treating 4-CP and 2,4-DCP mixtures
  ŞAHİNKAYA E., Dilek F. B.
  JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.128, pp.258-264, 2006 (Peer-Reviewed Journal)
 91. Biodegradation of 4-Chlorophenol by an Acclimated and Unacclimated Activated Sludge-Evaluation of Biokinetic Coefficients
  ŞAHİNKAYA E., Dilek F. B.
  Environmental Research, vol.99, no.2, pp.243-252, 2005 (Peer-Reviewed Journal)
 92. Effects of 2,4-dichlorophenol on activated sludge
  ŞAHİNKAYA E., Dilek F. B.
  APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, vol.59, pp.361-367, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

 1. Tekstil Endüstrisi Atıksularının Sonlu Filtrasyon Sistemi ile Nanofiltrasyon ve Ters Ozmoz Membranları Kullanılarak Filtrasyonu
  Yurtsever A., Uçar D., Şahinkaya E.
  Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.875-891, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 2. Aerobik Membran Biyoreaktörde Sülfür Oksidasyonunun ve Filtrasyon Performansının İncelenmesi
  Tayran Z., Yurtsever A., Teksoy Başaran S., Şahinkaya E.
  Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, vol.36, no.1, pp.48-61, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 3. The Treatment of a Chemical Industry Wastewater in Anaerobic/Anoxic/Aerobic Membrane Bioreactor at Pilot Scale
  Aktaş Ö., Şahinkaya E., Yüceyurt M., Uludağ M.
  International journal of advances in engineering and pure sciences (Online), vol.31, no.2, pp.139-147, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 4. Effects of Some Operational Conditions on Textile Wastewater Treatment:Full Scale Studies
  Akman D., Ozdemir S., Başak S., Cırık K., ŞAHİNKAYA E.
  International Refereed Journal of Engineering And Sciences (ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİ), vol.5, pp.53-66, 2015 (Peer-Reviewed Journal)
 5. Drinking Water Denitrification Using Membrane-Based Technologies
  ŞAHİNKAYA E.
  Current Environmental Engineering, vol.2, no.1, pp.26-37, 2015 (Peer-Reviewed Journal)
 6. Yatay Yüzey Altı Akışlı Yapay Sulak Alan Sistemlerinin Kullanılmasıyla Stabilizasyon Havuzu Çıkış Suyu Kalitesinin İyileştirilmesi
  ŞAHİNKAYA E., Yılmaz G.
  HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.14, no.4, pp.3-11, 2010 (Peer-Reviewed Journal)
 7. Dönen Biyolojik Disk Reaktör Kullanarak Klorofenol İçeren Atıksuların Arıtılması
  ŞAHİNKAYA E., Dilek F.
  Su Kirlenmesi Kontrolü, vol.17, no.1, pp.15-24, 2007 (Peer-Reviewed Journal)
 8. Kolay Parçalanabilen Organik Madde Konsantrasyonunun 4-KF ve 2,4-DKF Arıtan Ardışık Kesikli Reaktör Verimi Üzerine Etkisi
  ŞAHİNKAYA E., Dilek F. B.
  ÇEVRE, BİLİM VE TEKNOLOJİ, vol.2, pp.237-251, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

 1. Artificial Neural Network (ANN) Prediction of a Full- Scale Municipal Wastewater Treatment Plant Performance
  ŞAHİNKAYA E.
  in: Neural Networks, xx, Editor, Nova Publisher, Xx, 2012
 2. Tekstil Atıksularının Biyolojik Arıtımı
  ŞAHİNKAYA E.
  Çınar, Ö., Şahinkaya, E., Cırık, K., Başak, S, İstanbul, 2011

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. PERFORMANCE OF A SULFATE REDUCING FLUIDIZED BED MEMBRANE BIOREACTOR (SR-FMBR) AT MEDIUM AND LOWER MESOPHILLIC TEMPERATURES (20 0C AND 35 0C)
  Teksoy Başaran S., Öztemur G., Şahinkaya E.
  6th MEMTEK International Symposium on Membrane Technologies and Applications, İstanbul, Turkey, 18 - 20 November 2019
 2. SÜLFAT İNDİRGEYEN AKIŞKAN YATAKLI MEMBRAN BİYOREAKTÖRDE AĞIR METAL GİDERİMİ VE MEMBRAN FİLTRASYON PERFORMANSI
  Teksoy Başaran S., Öztemur G., Şahinkaya E., Yurtsever A.
  13. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi , Kocaeli, Turkey, 10 - 12 October 2019
 3. Anaerobik Akışkan Yataklı Membran Biyoreaktörde Oda Sıcaklığında Sülfat İndirgeme Performansı
  Teksoy Başaran S., Öztemur G., Yurtsever A., Şahinkaya E.
  5th International Conference on ENgineering and Natural Science, Praha, Czech Republic, 12 - 16 June 2019, pp.66
 4. Yüksek Sertlik ve Silisyum Konsantrasyonuna Sahip Ters Osmoz Konsantrelerinde Hacim Azaltımı ve Su Geri Kazanımı Amacıyla Pellet Reaktör Kullanımı
  ŞAHİNKAYA E., Şahin A., Yurtsever A., Kitiş M.
  1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu, Afyon, Turkey, 06 December 2018, pp.1-4
 5. NITRATE AND PERCHLORATE REMOVAL FROM DRINKING WATER USING ELEMENTAL SULFUR AND THIOSULFATE BASED DENITRIFYING MEMBRANE BIOREACTOR
  Uçar D., Yılmaz T., ŞAHİNKAYA E.
  G16Conference 2018, Napoli, Italy, 05 December 2018, pp.1-4
 6. ARSENIC REMOVAL FROM AN ACID MINE DRAINAGE USING SULFIDOGENIC ANAEROBIC MEMBRANE BIOREACTOR
  ŞAHİNKAYA E., İşler E., Yurtsever A.
  G16Conference 2018-Research Frontiers in Chalcogen Cycle Science & Technology, Napoli, Italy, 05 December 2018, pp.1-4
 7. Integrated Use of Municipal Solid Waste and Industrial Waste as Renewable Energy Source
  Can E., ŞAHİNKAYA E.
  Altıncı Bozok Bilim Çalıştayı: Çekirdekten Nanomalzemelere Araştırmalar ile Uygulamaları, Yozgat, Turkey, 23 August 2017, pp.1
 8. Treatment of Textile Industry Wastewater Using Intermittently Aerated Dynamic Membrane Bioreactor
  ŞAHİNKAYA E., YURTSEVER A., Demir S., Çınar Ö.
  PERMEA 2016 - Membrane Science and Technology Conference of Visegrád Countries, Prag, Czech Republic, 15 May 2016, pp.260
 9. Bioreduction of Nitrate and Chromate in Sulfur/ Methanol Based Membrane Bioreactor
  ŞAHİNKAYA E., YURTSEVER A., Ucar D.
  PERMEA 2016 - Membrane Science and Technology Conference of Visegrád Countries, Prag, Czech Republic, 15 May 2016, pp.104
 10. Treatment of a chemical industry effluent by nanofiltration and reverse osmosis
  AKTAŞ Ö., ŞAHİNKAYA E., Yurtsever A., Demir S., Yüceyurt M., Çakmak A., Külekci Ç., Tahmaz Ş.
  PERMEA Membrane Conference of Visegrad Countries, Prag, Czech Republic, 15 May 2016, pp.68
 11. The Impact of Salt and Sulfate on the Performance Sequential Anaerobic-Aerobic MBr Treating Textile Industry Wastewaters
  YURTSEVER A., ŞAHİNKAYA E., Çınar Ö.
  PERMEA 2016 - Membrane Science and Technology Conference of Visegrád Countries, Prag, Czech Republic, 15 May 2016, pp.1
 12. Treatment of Textile Industry Wastewater Using Pilot Scale Membrane Bioreactor
  Işık O., Yurtsever A., Çınar Ö., ŞAHİNKAYA E.
  PERMEA 2016 - Membrane Science and Technology Conference of Visegrád Countries, Prag, Czech Republic, 15 May 2016, pp.86
 13. Tekstil Endüstrisi Atıksularının Farklı Ters Osmoz ve Nanofiltrasyon Membranları ile Akı, Arıtım ve Kimyasal Yıkama Sonrası Performanslarının İncelenmesi.
  Çakırgöz M., Ucar D., Yurtsever A., ŞAHİNKAYA E.
  MEMTEK, Isparta, Turkey, 07 October 2015, pp.158-161
 14. Farklı Tipte Nanofiltrasyon ve Ters Osmos Membranları ile Tekstil Endüstrisi Atıksularının Arıtım Performansının İncelenmesi
  Ucar D., YURTSEVER A., Çakırgöz M., Dizge N., ŞAHİNKAYA E.
  MEMTEK, Isparta, Turkey, 07 October 2015, pp.46-49
 15. Anaerobik ve Aerobik Membran Biyoreaktörlerin Tekstil Endüstrisi Atıksu Arıtım ve Filtrasyon Performanslarının Karşılaştırılması.
  ŞAHİNKAYA E., Yurtsever A., Ucar D., Çınar Ö., AKTAŞ Ö.
  MEMTEK, Isparta, Turkey, 07 October 2015, pp.71-74
 16. Drinking water denitrification using a novel sulfur-based autotrophic membrane bioreactor
  Yurtsever A., AKTAŞ Ö., ŞAHİNKAYA E.
  3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 02 June 2014, pp.9
 17. Biodegradation of Various Azo Dyes in Anaerobic Batch Reactors
  AKTAŞ Ö., TOKER Y., ŞAHİNKAYA E.
  The International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Turkey, 20 May 2015, pp.398-406
 18. Treatment of Dairy Wastewaters Using Anaerobic Baffled Bioreactor Started with Waste Activated Sludge
  ŞAHİNKAYA E., Kilic A., Marius Z., Duygulu B.
  ICENS-International Conferance on Engineering and Natural Science, Üsküp, Macedonia, 15 May 2015, pp.142
 19. Cr(VI) removal from wastewater and drinking water using sulfur based biotechnology
  ŞAHİNKAYA E.
  The 3rd International conference on Research Frontiers in Chalcogen Cycle Science&Technology UNESCO-IHE, Netherlands, 01 May 2013, vol.1, no.1, pp.1-7
 20. Denitrification of nitrified domestic wastewater treatment plant effluent using pilot scale sulfur-limestone autotrophic denitrification process
  ŞAHİNKAYA E., Kilic A., Duygulu B., Cavdar G., Nisli G., Han F.
  The 3rd International conference on Research Frontiers in Chalcogen Cycle Science&Technology UNESCO-IHE, Netherlands, 01 May 2013, vol.1, no.1, pp.1-7
 21. Simultaneous Nitrate and Cr(VI) Reduction Using Heterotrophic and Elemental-Sulfur-Based Autotrophic Denitrification Processes
  ŞAHİNKAYA E., Kilic A.
  The 3rd International conference on Research Frontiers in Chalcogen Cycle Science&Technology UNESCO-IHE, Netherlands, 01 May 2013, vol.1, no.1, pp.1-7
 22. Use Of Microbial Fuel Cells For Electricity Generation From Wastewaters
  ŞAHİNKAYA E.
  2nd International 100% Renewable Energy Conference and Exhibiton (IRENEC2012), Turkey, 01 June 2012, pp.61-67
 23. Review of sulfate reduction based bioprocesses for acid mine drainage treatment and metals recovery
  Kaksonen A. H. , ŞAHİNKAYA E.
  International-Mine-Water-Association Symposium (IMWA 2012), Bunbury, Australia, 29 September - 04 October 2012, pp.207-214
 24. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinin Endüstriyel Eko Parka Dönüştürülmesinin değerlendirilmesi
  ŞAHİNKAYA E.
  9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Samsun, Turkey, 01 October 2011
 25. Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Denizli (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi Performansının Tahmini ve Etkin Bir Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
  ŞAHİNKAYA E.
  9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Samsun, Turkey, 01 October 2011
 26. Madencilik Sektöründe Oluşan Asidik Maden Sızıntı sularının Yönetimi ve Ağırmetal Geri Kazanımı
  ŞAHİNKAYA E.
  9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Samsun, Turkey, 01 October 2011
 27. Removal of heavy metals from leachates using permeable reactive barriers filled with reactive organic/inorganic mixtures
  ŞAHİNKAYA E.
  3rd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2011) & SECOTOX Conference, Greece, 01 June 2011
 28. Asidik Maden Sızıntı Sularının (AMS) Oluşumu ve Pasif Arıtım Metotları
  ŞAHİNKAYA E.
  12. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 June 2010
 29. Cu ve Zn İçeren Asidik Maden Sızıntı Sularının Sülfat İndirgeyen Bakteriler ile Arıtılması
  ŞAHİNKAYA E.
  12. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 June 2010
 30. Sulfate Reducing Fluidized-Bed Bioreactor Processes for Acidic Metal-and Sulfate-Containing Waters
  ŞAHİNKAYA E.
  SME Annual Meeting, United States Of America, 01 January 2010
 31. Asidik Maden Sızıntı Sularının (AMS) oluşumu, Aktif Arıtım Sistemleri ve Metal Geri Kazanımı
  ŞAHİNKAYA E.
  3. Çevre ve Madencilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 01 June 2009
 32. Metal recovery from acid mine drainage by sulfidogenic anaerobic baffled reactor
  ŞAHİNKAYA E.
  AMIREG 2009-Towards sustainable development: Assessing the footprint of resource utilization and hazardous waste management, Greece, 01 January 2009
 33. A Model Based Optimization Study with OLI Stream Analyzer for Separate Metal Recovery from Acid Mine Drainage
  ŞAHİNKAYA E.
  AMIREG 2009-Towards sustainable development: Assessing the footprint of resource utilization and hazardous waste management, Greece, 01 January 2009
 34. Characterization of Jarosites Formed Over a Temperature Gradient from 2 to 40°C
  ŞAHİNKAYA E.
  17th International Biohydrometallurgy Symposium, Germany, 01 September 2007
 35. High-Rate Fluidized-bed Ferric Sulfate Generation for Hydrometallurgical Applications
  ŞAHİNKAYA E.
  17th International Biohydrometallurgy Symposium, Germany, 01 September 2007, pp.54-57
 36. Effects of Free Ammonia on Methane Production Rate of TPAD (55, 35oC) Sludge
  ŞAHİNKAYA E.
  IWA Facing Sludge Diversities: Challenges, Risks and Opportunities Conference,, Turkey, 01 January 2007, pp.69-77
 37. Toxicity of 2,4-DCP on 4-CP Biodegradation by a Mixed Enrichment Culture,
  ŞAHİNKAYA E.
  3rd International Conference on Environmental Science and Technology, The American Academy of Sciences, Book of Abstracts, United States Of America, 01 January 2007, pp.72
 38. Iron oxidation and Bioleaching Potential at Low Temperatures
  ŞAHİNKAYA E.
  17th International Biohydrometallurgy Symposium, Germany, 01 January 2007, pp.578
 39. Chlorophenol Degradation Kinetics in Sequencing Batch Reactors-Effect of Biogenic Substrate Concentration
  ŞAHİNKAYA E.
  The Seventh International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, Netherlands, 01 January 2006, pp.347-352
 40. İçme Suyu Amaçlı Baraj Göllerinde Trihalometan Oluşum Potansiyeli
  ŞAHİNKAYA E.
  VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 November 2005
 41. İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Tri-Halometan (THM) Oluşumu
  ŞAHİNKAYA E.
  VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 November 2005
 42. Türkiye İçme Suyu Kaynaklarında Dezenfeksiyon Yan Ürünleri
  ŞAHİNKAYA E.
  VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 November 2005
 43. Best Practice Examples for Reuse of Wastewaters in Agricultural Irrigation in the World
  ŞAHİNKAYA E.
  International Workshop on Implementation and Operation of Municipal Wastewater Reuse Plants, Greece, 01 January 2004
 44. An Investigation Into the Mixotrophic and Heterotrophic Growth of Chlorella Vulgaris in the Presence of Different Organic Compounds
  ŞAHİNKAYA E.
  International Water Associaiton-4th World Water Congress, Morocco, 01 January 2004
 45. Aerobik Kesikli ve Ardışık Kesikli Reaktörler Kullanılarak 2,4-Diklorofenol’ün Arıtımı
  ŞAHİNKAYA E.
  V. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ankara, Turkey, 01 October 2003, pp.389-399
 46. 4-Klorofenol’ün Aerobik Arıtımı ve Biyokinetik Sabitlerin Tayini
  ŞAHİNKAYA E.
  II. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, Ankara, Turkey, 01 October 2003
 47. Toxicity and Treatability of 4-Chlorophenol and 2,4-Dichlorophenol under Anoxic Conditions
  ŞAHİNKAYA E.
  ISWA World Environmental Congress, Vol. III, Turkey, 01 January 2003, pp.1699-1706
 48. Aerobic Chlorophenol Treatment Using Fed-Batch and Sequencing Batch Reactors
  ŞAHİNKAYA E.
  Weftech, United States Of America, 01 January 2002
 49. Monitoring Toxicity of Chlorophenols on Activated Sludge Biomass
  ŞAHİNKAYA E.
  ISWA World Environmental Congress, Turkey, 01 January 2002
 50. Atıksu Nitrat Analizinde Morötesi Spektrofotometrik İkinci Türev Tekniğinin Kullanımı
  ŞAHİNKAYA E.
  IV. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi,, Mersin, Turkey, 01 November 2001, pp.512-517
 51. Biyokütle Enerjisine Bir Örnek: Anaerobik Yöntemler Kullanarak Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi
  ŞAHİNKAYA E.
  3. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 October 2000

Academic and Administrative Experience

2012 - Continues Head of Department İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Biyomühendislik
2016 - 2018 Director of The Institution İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences
2012 - 2014 Vice Dean İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi
2009 - 2011 Assistant Director of the Institute Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens.

Advising Theses

Şahinkaya E., Perendeci N. A. , Anaerobik parçalanma prosesinin farklı sektörel atıklar için uygulanması, Doctorate, F.YILMAZ(Student), 2020
Şahinkaya E., Arsenik içeren asidik maden sızıntı sularının anaerobik membran biyoreaktör kullanılarak arıtılması ve membran tıkanma özelliklerinin incelenmesi, Postgraduate, E.İşler(Student), 2019
Şahinkaya E., Çallı B., Desulfurization of biogas using a membrane bio-scrubber, Doctorate, E.Tilahun(Student), 2018
Şahinkaya E., Çınar Ö., Tekstil endüstrisi atıksularının anaerobik ve aerobik membran biyoreaktörlerle arıtılabilirliği ve tıkanma özelliklerinin incelenmesi, Doctorate, A.YURTSEVER(Student), 2016
Şahinkaya E., Cırık K., Tekstil atıksularında membran biyoreaktör ile renk gideriminin incelenmesi, Doctorate, Ş.Özdemir(Student), 2016
Şahinkaya E., Çokgör E., Simultaneous Nitrate and Perchlorate Reduction From Drinking Water by Elemental Sulfur-Based Autotrophic And Mixotrophic Denitrification Processes, Doctorate, D.Uçar(Student), 2016
Şahinkaya E., Çınar Ö., Kükürt bazlı ototrofik denitrifikasyon prosesi ile arsenik içeren içme sularında nitrat giderimi ve mikrobiyal popülasyon dinamiğin belirlenmesi, Doctorate, A.Kılıç(Student), 2014
ŞAHİNKAYA E., Sülfat İndirgeyen Bakterilerle Krom ve Arseniğin Yüksek Hızlı Biyoreaktörlerde Arıtımı, Doctorate, M.Altun(Student), 2013
Şahinkaya E., Çakmakcı M., Sularda bulunan arseniğin düşük basınçla işletilen membranlarla arıtılabilirliğinin araştırılması, Postgraduate, H.Elçik(Student), 2013
ŞAHİNKAYA E., Anaerobik Perdeli Reaktörlerde (ABR) Bakır ve Çinko İçeren Asidik Maden Sızıntı Sularının Arıtımı ve Metal Geri Kazanımı, Postgraduate, Z.Yücesoy(Student), 2011
ŞAHİNKAYA E., Elementel kükürt bazlı ototrofik ve miksotrofik denitrifikasyon prosesleriyle içme sularından nitrat gideriminin sabit ve akışkan yataklı reaktörlerde irdelenmesi, Postgraduate, N.Dursun(Student), 2009
ŞAHİNKAYA E., Denizli (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi Performansının Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Modellenmesi, Postgraduate, S.Yıldız(Student), 2009

Metrics

Research Areas

Environmental Engineering, Environmental Sciences, Environmental Microbiology, Environmental Technology, Water Pollution and Control, Engineering and Technology