Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2007 - 2009Araştırma Görevlisi

  Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

 • 1998 - 2007Araştırma Görevlisi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

 • 2012 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Biyomühendislik

 • 2016 - 2018Enstitü Müdürü

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2012 - 2014Dekan Yardımcısı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi

 • 2009 - 2011Enstitü Müdür Yardımcısı

  Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens.

Yönetilen Tezler

 • İçme sularından eş zamanlı olarak nitrat ve Cr(VI) giderimi amacıyla heterotrofik, kükürt-bazlı ototrofik ve miksotrofik denitrifikasyon proseslerin araştırılması, ŞAHİNKAYA E. , A.Kılıç(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor
 • Sülfat İndirgeyen Bakterilerle Krom ve Arseniğin Yüksek Hızlı Biyoreaktörlerde Arıtımı, ŞAHİNKAYA E. (Eş Danışman) , M.Altun(Öğrenci), Doktora, 2013
 • Anaerobik Perdeli Reaktörlerde (ABR) Bakır ve Çinko İçeren Asidik Maden Sızıntı Sularının Arıtımı ve Metal Geri Kazanımı, ŞAHİNKAYA E. , Z.Yücesoy(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Elementel kükürt bazlı ototrofik ve miksotrofik denitrifikasyon prosesleriyle içme sularından nitrat gideriminin sabit ve akışkan yataklı reaktörlerde irdelenmesi, ŞAHİNKAYA E. , N.Dursun(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Denizli (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi Performansının Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Modellenmesi, ŞAHİNKAYA E. , S.Yıldız(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009