Araştırma Alanları

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Bilimleri

  • Çevre Mikrobiyolojisi

  • Çevre Teknolojisi

  • Su Kirliliği ve Kontrolü

  • Mühendislik ve Teknoloji