Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2018 - 2019İşbirlikli Uzaysal Modülasyon İçin Öklid Uzaklığı Tabanlı Anten Seçimi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  AYDIN E. (Yürütücü)

 • 2018 - 2019Uzaysal Modülasyon Tabanlı Kod İndeks Modülasyonlu Yüksek Hızlı Enerji Verimli Yeni Bir MIMO Sistem

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  AYDIN E. (Yürütücü) , KABAOĞLU N. , Çögen F.

 • 2018 - 2018Kod İndeks Modülasyonu ve Uzaysal Modülasyon: MİMO Sitemler İçin Yeni Yüksek Hızlı Enerji Verimli Yöntem

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  AYDIN E. (Yürütücü) , KABAOĞLU N. , BAŞAR E.

 • 2013 - 2016İşbirlikli Röleli Sistemlerde Karmaşıklık Azaltıcı Yöntemler ve Hata Başarım Analizleri

  TÜBİTAK Projesi

  ERDOĞAN E. , AYDIN E.