General Information

Biography

1972 yılında İstanbul'da doğmuş, orta öğretimi ve üniversite tahsilini İstanbul'da tamamlamıştır. 1994’te Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden, 1997’de de Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yeniçağ Tarihi anabilim dalında 1153-1154 Tarihli Kadı Sicili’ne Göre Üsküdar’da Sosyal ve Ekonomik Hayat başlığıyla yüksek lisansını tamamlayarak mezun olmuştur. Aynı yıl atanmış olduğu Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 1997-2015 tarihleri arası hem Tarih öğretmeni olarak, hem de azınlık okullarında (Rum ve Ermeni) Müdür başyardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu süreçte doktora eğitimini 2013’te İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi anabilim dalında  Mecmûa-yı Letâif Fî  Sandukati’l-Meârif (Transkripsiyon-Değerlendirme) başlığıyla hazırlamış olduğu bir çalışmayla tamamlamış olup Temmuz 2015 yılı ile itibarıyla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Musikisi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Musiki başta olmak üzere, tarih, ve dil bilimi ile ilgilenen öğretim üyesi evli ve bir çocuk babasıdır.

Institutional Information

Unit
Faculty of Art, Design and Architecture
Department
Turkish Music
Program
Turkish Music

Contact

Email
erdal.kilic@medeniyet.edu.tr
Web Page
http://aves.medeniyet.edu.tr/erdal.kilic/cv
Office Phone
+90 216 280 4160 Extension: 4160
Office
F031
Address
Ünalan Mah. Ünalan Sok. D-100 Karayolu yanyol 34700 Üsküdar / İstanbul