Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sosyal Politika Öğrencilerinin Gönüllülük Eğilimleri: Yalova Üniversitesi Örneği

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.62-76, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Engelli Penceresinden Engelli İstihdamındaki Ayrımcılığa Bakış

Dünden Bugüne Engellilik, İstanbul, Türkiye, 15 Kasım 2018, ss.111-112

Türkiye’de ‘Göçmen Çocuk ve Genç’ Üzerine Yapılan Güncel Çalışmaların Bibliyografik Analizi

Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mülteciler ve Sosyal Hizmet, İstanbul, Türkiye, 11 Mayıs 2018, ss.100-111

Sürdürülebilir Sosyal Yardım Bağlamında Sosyal Girişimcilik

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017: Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, Ankara, Türkiye, 29 Mayıs 2017, ss.65-66

Sosyal Politika Öğrencilerinde Gönüllülük Algısı ve Düzeyi: Yalova Üniversitesi Örneği

VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Muş, Türkiye, 10 Mayıs 2017, ss.18

"Neo-liberalizmin Gölgesinde Türkiye'nin Sosyal Politika Anlayışı"

III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 Mayıs 2014, ss.145

Kitap & Kitap Bölümleri

Engelli İstihdamına Engelli Bakışı: Sosyolojik Açıdan Değerlendirme

Engelli Bireylerin Destekli İstihdamı, Arıkan S., Ayyıldız E., Editör, Akademik Kitaplar, İstanbul, ss.101-108, 2018

"Yaşlı Bakımı ve Manevi Destek Hizmetleri

Bakım ve Sosyal Hizmet, Abay A., Güngör F., Editör, İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, ss.247-265, 2015