Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Social Entrepreneurship From Sociological Perspective

JOURNAL OF ECONOMY CULTURE AND SOCIETY, no.61, pp.355-369, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Sosyal Politika Öğrencilerinin Gönüllülük Eğilimleri: Yalova Üniversitesi Örneği

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.10, pp.62-76, 2017 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Engelli Penceresinden Engelli İstihdamındaki Ayrımcılığa Bakış

Dünden Bugüne Engellilik, İstanbul, Turkey, 15 November 2018, pp.111-112

Türkiye’de ‘Göçmen Çocuk ve Genç’ Üzerine Yapılan Güncel Çalışmaların Bibliyografik Analizi

Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mülteciler ve Sosyal Hizmet, İstanbul, Turkey, 11 May 2018, pp.100-111

Sürdürülebilir Sosyal Yardım Bağlamında Sosyal Girişimcilik

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017: Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, Ankara, Turkey, 29 May 2017, pp.65-66 Sustainable Development

Sosyal Politika Öğrencilerinde Gönüllülük Algısı ve Düzeyi: Yalova Üniversitesi Örneği

VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Muş, Turkey, 10 May 2017, pp.18

"Neo-liberalizmin Gölgesinde Türkiye'nin Sosyal Politika Anlayışı"

III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 May 2014, pp.145

Books & Book Chapters

Engelli İstihdamına Engelli Bakışı: Sosyolojik Açıdan Değerlendirme

in: Engelli Bireylerin Destekli İstihdamı, Arıkan S., Ayyıldız E., Editor, Akademik Kitaplar, İstanbul, pp.101-108, 2018

"Yaşlı Bakımı ve Manevi Destek Hizmetleri

in: Bakım ve Sosyal Hizmet, Abay A., Güngör F., Editor, İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, pp.247-265, 2015