Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2017 - Continues Lecturer

    İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Arts and Humanities, Sosyoloji Bölümü

  • 2013 - 2017 Research Assistant

    Yalova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü