Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

1923-1960 TBMM’deki Siyasi Partilerin Programlarında Sağlık Politikaları

1 Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 03 Kasım 2017, ss.206

1961 Anayasasının Yapımında Cumhuriyetin Nitelikleri ile ilgili Maddenin Düzenlemesinde Yaşanan Tartışmalar

1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 03 Kasım 2017, ss.487

1923–1960 Arası TBMM’de Bulunan Siyasi Partilerin Programlarında Eğitim Politikaları

IBANESS Konferans Serisi – Kırklareli /Türkiye, Kırklareli, Türkiye, 23 Eylül 2017, ss.259-271

Tekirdağ Naip Köyünde Sosyal Yapı Araştırması

IBANESS Konferans Serisi – Kırklareli /Türkiye, Kırklareli, Türkiye, 23 Eylül 2017, ss.617

1983-2015 Tarihleri Arasında Tbmm’de Bulunan Siyasi Partilerin Programlarında Eğitim Politikaları

IBANESS Konferans Serisi – Kırklareli /Türkiye, Kırklareli, Türkiye, 23 Eylül 2017, ss.272-285